Tänään agendalla olivat vahvasti koulujen sisäilmaongelmat. Ennakkotiedoista poiketen Ari Konttas (kok.) tulikin maanpuolustuskurssilta puheenjohtamaan kokouksen, kun ryhmänsä oli velvoittanut nostamaan Viherlaakson koulun tilanteen esityslistalle.

Muotoilimme yhdessä valmistelukehotuksen, joka kaupunginhallituksessa hyväksyttiin yksimielisesti. Samat asiat käsittelimme aamulla myös tila- ja asuntojaostossa, joten luottamushenkilöiden tahtotila on nyt vahvasti ilmaistu. Toivottavasti sama vahva yhteinen tahto pysyy myös, kun on aika päättää ensi vuoden budjetista.

Alla asiat niiltä osin kuin päätös poikkesi pohjaesityksestä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Viherlaakson koulun tilanne

Tämä asia päätettiin siis puheenjohtajan esityksestä ja minun kannattamana ottaa käsittelyyn. Ympäristöterveyden perjantainen päätös tarkoittaa 750 oppilasta väistötiloihin pikaisesti. Väistötiloja etsitään nyt ensisijaisesti olemassa olevista kouluista ja toissijaisesti muista tiloista, jotka sopivat opetuskäyttöön vähäisin muutoksin. Ensi torstaina asiasta pidetään vanhempainilta ja tavoite on, että seuraavan keskiviikkona opetuslautakunta tekisi tarvittavat päätökset.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi saadun selostuksen. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa tila- ja asuntojaostoa varmistamaan, että tilakeskuksen johdolla viipymättä valmistellaan 10.9. iltakoulussa sovitun mukaisesti toimenpiteet vastuunjaon selkeyttämiseen tilojen hallinnassa ja rakennusprojekteissa, väistötilojen järjestämiseen sekä kriisiviestinnän hoitamiseen. Lisäksi kehotetaan viipymättä tekemään kartoitus muista mahdollisista riskikohteista, sekä laatimaan selvitys, miten suunnittelu- ja rakentamisprosessin kokonaiskestoa pystytään olennaisesti lyhentämään.

Osin samat asiat päätimme aamun jaoston kokouksessa kirjata Tilakeskuksen valtuustokauden tavoitteiksi

* Työnjaon selkiyttäminen ja yhteydenpidon parantaminen tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä.

* Suunnittelu- ja rakentamisprosessin kokonaiskestoa lyhennetään merkittävästi toimintatapoja uudistamalla.

* Rakennusten korjausten prioriteettilistojen ylläpito siten, että ne vastaavat korjausten todellista kiireellisyyttä.

* Sisäilmaongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti kuntalaisille.

– Valtuustokysymys ajoratojen asvaltoinnista (Kv-asia)

Teknisen toimen johtaja Louko veti asian pois listalta, kun vastaus ei tyydyttänyt.

– Valtuustokysymys kauppakeskus Ison Omenan kierreportaista (Kv-asia)

Bjarne Häggman (sit.) esitti palautusta siten, että vastataan myös ihmisten turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Esitys hävisi äänin 3-10, 2 tyhjää. Kannatin palautusta. Saara ja Jyrki äänestivät tyhjää.

– Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (Kv-asia)

Kuten arvelimme, kyse on rutiininomaisesta lakiin perustuvasta korotuksesta. Siksi tuotiin nyt käsittelyyn, eikä muiden taksojen tarkistustarpeen arvioinnin yhteydessä.

– Lisäasiana kaupunginjohtaja tiedotti kuntauudistus- ja metropoliasioista

Espoo-Kirkkonummi-Kauniainen-Vihti-selvitys käynnistyy ti 24.9. yhteisellä tilaisuudella. Osallistun ohjausryhmän jäsenenä tilaisuuteen. Siihen liittyen olen kutsunut Kirkkonummen, Kauniaisten ja Vihdin vihreät valtuustoryhmät yhteiseen neuvonpitoon to 26.9. Kun olen ainoa vihreä ohjausryhmässä, haluan pitää yhteyttä paitsi omaan ryhmään, myös naapurikuntien vihreisiin.

Metropolialueen sote-ratkaisua pohtimaan on perustettu erillinen soteselvitysjaosto. Espoolla ei ole jaostossa omaa edustajaa. Kunnille on lähetetty aiheesta kysely, joka tuodaan kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Espoon kanta on ollut se, että seudulle pitäisi perustaa kolme sote-aluetta keskuksinaan Helsinki, Espoo ja Vantaa. Nyt Helsinki sotki pakkaa esittämällä sotepalveluiden siirtämistä metropolille. Vihreissä olemme suhtautuneet positiivisesti tällaiseen vaihtoehtoon, ainakin se kannattaisi mielestämme selvittää. Asiasta päästään siis linjaamaan ja keskustelemaan kahden viikon päästä.