Valtuustosali lehtereineen oli tupaten täynnä, kun Viherlaakson koulun ja lukion vanhemmille ja oppilaille järjestettiin tiedotustilaisuus pikaisten väistötilojen järjestämisestä. Espoon seudun ympäristöterveys totesi perjantaina, että tilat eivät sovellu pitkäaikaiseen oleskeluun. Korvaavat tilat on järjestettävä mahdollisimman pian. Tilaisuus toimi samalla kuulemistilaisuutena, opetuslautakunta tekee tarvittavat päätökset kokouksessaan viedään 25.9.

Virkamiehet olivat vajaassa viikossa löytäneet paikan noin 700 oppilaalle. Ehdotus löytyy täältä.

Lukion osalta tilanne on melko hyvä. Abiturienttien tilanteesta oltiin huolissaan. Lukion rehtori Jussi Rekilä esitti tilaisuudessa vaihtoehtoa, että abit pääsisivät jo 3.10. suoraan Kutojantien tiloihin. Tämä vaihtoehto vaikutti hyvin mahdolliselta ja oli selvästi huojentava niin abeille kuin vanhemmille. Nyt on lähdettävä siitä, että se onnistuu.

Yläkoulun osalta tilanne on haasteellisempi. Kasiluokkalaisten osalta harkitaan osaratkaisuna Viherlaakson terveiden tilojen käyttöä, mutta tämä vaihtoehto tyrmättiin täysin. Ysiluokkalaisten osalta kritiikkiä esitettiin pitkästä matkasta Rehtorintielle.

Vanhemmat ja opettajat olivat ymmärrettävästi turhautuneita siihen, että tilanteen on annettu jatkua niin pitkään, vaikka oireita on havaittu. Tilannetta pidettiin täysin kohtuuttomana, ja tosiasia on että kaupunki on rankasti laiminlyönyt tilojen peruskorjauksia usean vuoden ajan. Nyt niitetään sitä satoa ja jälki on todella karmeaa.

Nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin ja etsittävä ongelmiin ratkaisut. Viherlaakson väistötilojen osalta evästykset kuultiin ja valmistelua jatketaan, jotta opetuslautakunta pystyy tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. Kiitos molemmille rehtoreille sitkeästä uurastuksesta vaikeassa tilanteessa oppilaiden ja opettajien hyväksi!

Tilaisuudessa kyseenalaistettiin vahvasti myös se, kannattaako Viherlaakson koulua yrittää korjata. Vai pitäisikö suosiolla hankkia pysyvät väistötilat, purkaa koko koulu ja rakentaa uusi tilalle.

Minusta tämä vaihtoehto kannattaa vielä selvittää. Onko riskinä, että koulusta ei ylläpitokorjauksilla saada tervettä, rahat menevät hukkaan eivätkä oppilaat pääse palaamaan tiloihin?

*   *   *

Viherlaakson lisäksi meillä on akuutteina ratkaistavina Tapiolan ja Veräjäpellon koulujen tilanne.

Tapiolan koulun osalta tarvitaan lopullinen väistöratkaisu ennen peruskorjauksen valmistumista keväällä 2016. Myös Tapiolan koulun vanhemmille ja oppilaille on syytä järjestää kuulemistilaisuus vaihtoehdoista tämän syksyn aikana, ennen lopullista päätöksentekoa.

Veräjäpellon koulun tilanne puolestaan on surkea esimerkki mm. tiedonkulun puutteesta. Opetuslautakunta on toukokuussa päättänyt siirtokelpoisten tilojen hankkimisesta. Tilakeskus on kuitenkin tehnyt koulussa korjauksia, jottei väistötiloja tarvittaisi. Oireilu kuitenkin jatkuu, ja väistötiloja odotetaan.

Nyt tuntuu olevan epäselvää, kenellä on lopullinen vastuu väistötilojen hankinnasta (tila- ja asuntojaosto ei ole asiaa käsitellyt). Tämäkin asia on nyt selvitettävä. Kun oireilu jatkuu, tilat eivät ole turvalliset. Ja silloin on ryhdyttävä toimiin väistötilojen hankkimiseksi, kuten lautakunta on päättänyt.

*   *   *

Tämä ilta osoitti taas kovin konkreettisesti, että tila-asioiden haltuunotto on tämän valtuustokauden tärkeimpiä kysymyksiä! Näin ei yksinkertaisesti voida jatkaa.

Nämä toimenpiteet on jo käynnistetty:

– Selkeytetään roolit, vastuut ja työnjako tila-asioissa, kuka vastaa ja päättää korjauksesta, ylläpidosta, väistötiloista. Uusi työnjako ja uudet roolit edellyttävät yhteistyötä ja sujuvaa tiedonkulkua niin virkamies- kuin luottamushenkilötasolla. Valmistellaan tarvittavat periaatteet, johtosääntö- ja toimintaohjemuutokset tämän syksyn aikana.

– Nopeutetaan koulujen korjaustahtia kolmeen kouluun vuodessa (nyt 1,75 koulua vuodessa)

– Tehdään kartoitus mahdollisista riskikohteista.

– Nopeutetaan koulukorjausten suunnittelu- ja rakennusprosessin kokonaiskestoa. Nyt on minimissään neljä vuotta ja se on liian pitkä aika.

– Valmistellaan väistöperiaatteet päätettäväksi: Kaupunkitasoinen väistösuunnitelma vastaamaan nopeutettua korjaustahtia ja kaupunkitasoinen varautumissuunnitelma äkillisiin väistötilanteisiin.

– Parannetaan viestintää: Kirjataan viestintävastuut, jotta niin luottamushenkilöt kuin virkamiehet tietävät, kuka viestii ja vastaa mistäkin. Tärkeää on viestinnän avoimuus, rehellisyys ja reaaliaikaisuus. Tieto koulukorjauksista, sisäilmaselvityksistä, väistöperiaatteista, väistössä olevista kouluista ja peruskorjauslistasta kootaan yhteen paikkaan kaupungin verkkosivuille.

Vuosien laiminlyöntien jälkeen kaupungilla on iso työ palauttaa asukkaiden luottamus siihen, että todella pidämme huolta tiloista, joissa lapset opiskelevat ja opettajat opettavat. Siihen työhön tarvitaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä, sekä asukkaiden aktiivisuutta. Velvollisuutemme on turvata espoolaisille terveelliset ja turvalliset koulut ja päiväkodit. Sitä asukkaat meiltä täysin oikeutetusti odottavat.