Eilen kaupunginhallituksessa eniten keskustelutti lausunto sote-uudistuksen väliraportista. Kokouksen jälkeen jatkettiin talousiltakoululla, jossa virkamiesten synkkien talouslukujen jälkeen pohdittiin säästökohteita ja tuottavuuden parantamiskeinoja. Keskustelu oli hyvä ja rakentava. Toivottavasti evästykset menivät perille valmistelua varten.

Alla raportti kokousasioista niiltä osin kun päätösesityksiin tuli muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Totesimme, että lausunnon antaminen Espoon osalta on hankalaa ja ennenaikaista, kun väliraportissa ei juurikaan käsitellä sote-palveluiden järjestämistä metropolialueella. Nyt lausunnolla ikään kuin evästetään metropolijaoston työtä.

Esityksestämme lausuntoon saatiin seuraavat lisäykset:

”Metropolialueen osalta jaoston työ on kesken (ei tiedetä, millaisia malleja tarjotaan). Myös metropolialueella käynnissä olevat kuntaliitosselvitykset sekä metropoliselvitys vaikuttavat siihen, miten sote-palvelut on järkevä seudulla järjestää. Espoo haluaa mahdollisuuden tarkentaa lausuntoaan, kun metropolijaoston työ on valmis.

Sote-uudistuksessa on tärkeää varmistaa, että perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta päätöksenteko säilyy avoimena, demokraattisena ja läpinäkyvänä”

Varsinaisesti asiaan voidaan ottaa kantaa sitten, kun vaihtoehdot metropolin osalta ovat selvillä.

– Niittykummun metroaseman rakentaminen ja käyttöön ottaminen samassa aikataulussa muiden asemien kanssa (osittain Kv-asia)

Niittykummun aseman rakentamisen taloudellisista reunaehdoista keskusteltiin pitkään. Kaikki olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että asema kannattaa rakentaa nyt eikä tulevaisuudessa.

Esitin kohdan kolme poistamista turhana, koska kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös aseman rahoituksesta ohjaa jo lautakunnan toimintaa:

”Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan Niittykummun seuraavat asemakaavat niin, että metroaseman rahoittaminen ja tarpeellinen kunnallistekniikka saadaan varmasti rahoitettua maanmyynti- ja maankäyttötuloilla.”

Esitykseni raukesi kannattamattomana, kun puheenjohtaja nuiji keskustelun päättyneeksi. Sille ei kuitenkaan keskustelun perusteella olisi ollut laajempaa kannatusta. Pidin kuitenkin tärkänä esityksen tekemistä, koska minusta tietyn tuoton saaminen tietyltä kaava-alueelta ei voi olla kaavoituksen ehdoton lähtökohta. Tärkeintä on viihtyisän ja toimivan kaupungin rakentaminen.

– Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä maauimalan rakentamisen käynnistäminen

Tämä hyväksyttiin yksimielisesti valtuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman. Aika näyttää, osuuko hankkeen kritiikki oikeaan. Siitä tietysti lähdetään, että tällä päätöksellä Leppävaaran uimahalli saadaan vihdoin korjattua ja samalla Espooseen maauimala. Ja se hyppytorni. Uimahallien käyttöasteet ovat sen verran suuria, että uskon tästä hankkeesta koituvan iloa monille espoolaisille. Ja teen hartiavoimin töitä sen eteen, että koulukorjaukset saadaan eteenpäin myös. En näe näitä hankkeita toisiaan poissulkevina. Sen sijaan on etsittävä säästöjä esimerkiksi väyläinvestoinneista.