Tässä tila- ja asuntojaoston tämän aamuiset päätökset niiltä osin kun tehtiin pohjaesityksestä poikkeavia päätöksiä tai käytiin tärkeää keskustelua. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

AVAIN Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa asumisoikeustalon rakentamista varten.

Jukka Kilpi (sit.) esitti ettei hakemusta puollettaisi, koska Avaimen yleishyödyllisyysasema on kyseenalainen ja vastiketaso kohtuuton ja omakustannusperiaatteen vastainen. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (eky) on puoltanut hanketta ja ARA:n tehtävä on valvoa tukea saavien yritysten yleishyödyllisyyttä. Käytiin kuitenkin hyvä keskustelu siitä, että ekyssä on syytä olla tarkkana kun suunnitteluvarauksia myönnetään.

– Keskuspaloaseman peruskorjauksen laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Espoo omistaa reilu puolet eli sen verran kustannuksista tulee maksettavaksemme.


– Asunto-ohjelmaluonnos

Tästä käytiin pitkä ja perusteellinen evästyskeskustelu, jossa nostettiin esiin monia hyviä näkökulmia. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan äänestetty, vaan listattiin evästykset valmistelun pohjaksi. Evästysten pohjalta virkamiehet valmistelevat uuden luonnoksen, jota käsitellään valtuuston seminaarissa 21.10. Lisäksi valtuustoryhmiltä pyydetään lausunnot. Sen jälkeen ohjelma etenee jaoston ja kaupunginhallituksen kautta valtuustoon. Tavoite on, että ohjelma hyväksyttäisi valtuustossa tammikuussa.

Itse toivoin jatkovalmistelulta mm. Espoon asuntopolitiikan kytkemistä koko metropolin tilanteeseen, segregaation ehkäisyn nostamista keskeiseksi päämääräksi, aktiivisempaa maapolitiikkaa, Espoon asuntojen asuntotuotantotavoitteen tarkistamista (nyt 300 asuntoa / vuosi), tulevaan MAL-sopimukseen valmistautumisen, asuntopolitiikan roolin kestävän kaupunkirakenteen syntyyn, pysäköintinormin tarkastelun erityisesti raideliikenteen asemien yhteydessä ja kaupungin aktiivisemman maapolitiikan.

Päätimme, että keskustelun muistio liitetään valtuuston seminaarin tausta-aineistoksi.

– Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus investointiohjelman tarkistuksista koulukorjausten osalta. Esityksen mukaan suunnittelukaudella 2014-2018 päästään asetettuun tavoitteeseen 4 koulua/vuosi, mutta mukana on vielä  7 koulua selvityshankkeina ilman aikataulua.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan koulukorjauksia käynnistetään seuraavasti:

2014 (jo päätettyjä)
Mainingin koulu (elinkaarihanke)
Tapiolan koulu ja lukio
Auroran koulu

2015
Päivänkehrän koulu (elinkaarihanke)
Kirstin koulu (elinkaarihanke)
Viherlaakson koulu ja lukio (elinkaarihanke)

2016
Karhusuon koulu
Tuomarilan koulu (elinkaarihanke)

2017
Perkkaan koulu
Leppävaaran ja Veräjäpellon koulut

Lisäksi investointiohjelmassa ovat selvityshankkeina ilman aikataulutusta Merimatin koulu, Smedsby daghem och skola, Espoon kristillinen koulu, Boställskolan (korvaava), Kungsgårds skola, Haukilahden koulu ja lukio sekä Laajalahden koulu.

Korjaustahtia ollaan siis kiristämässä ja suuri paine kohdistuu vuosikymmenen loppupuolelle. Tilakeskuksessa on valmiuksia viedä läpi korjaukset, mutta se edellyttää merkittäviä väistötilaratkaisuja.

Jaoston päätös hankesuunnitelmien tekemisestä ongelmakouluille vuoden 2014 aikana on Tilakeskukselle haasteellinen, mutta esisuunnitelmatasolla siihen pyritään. Ja suunnittelun kannalta tiedot myös tarvitaan.

Näiden lisäksi on listattu 13 koulua ja 10 päiväkotia, joissa on sisäilmaongelmia ja jotka on ohjelmoitava vuosikorjaussuunnitelmiin. Tähän on varattu rahaa 16,8 me.

Vuosikorjausten osalta tarkoitus on puuttua ilmeneviin ongelmiin entistä aktiivisemmin, jotta minimoidaan suurien vahinkojen riskejä. Organisaatiota ollaan muuttamassa, jotta prosessit saadaan toimimaan. Rahasumma on niukka ja edellyttää tarkkoja priorisointeja.

Suureksi iloksemme raportoitiin myös, että päiväkotien ja koulujen korjauksista tiedottamiseen perustetaan syksyn aikana sivusto espoo.fi-sivujen otsikon Päivähoito ja koulutus -osioon. Meidän Saara Hyrkkö esitti tätä jaoston kokouksessa keväällä ja nyt se toteutuu. Hieno homma, sillä on todella tärkeää, että sisäilmaongelmista ja niiden korjaamisesta tiedotetaan avoimesti ja reaaliaikaisesti.