Länsiväylä 16.10.2013

Länsiväylä uutisoi 12.10.2013 sosiaali- ja terveystoimen budjettiesityksestä. Vuoden 2014 budjettia valmistellaan poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa ja poikkeuksella tavalla. Kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyivät elokuussa tiukaksi tiedetyn kehyksen ohjeellisena, koska taloustilanteessa oli epävarmuutta ja budjetin rinnalla haluttiin tarkastella myös tuottavuuden parantamista laajemmin. Esimerkiksi tulopuoleen vaikuttava veroprosentti jätettiin vielä avoimeksi.

Valmistelu on kuitenkin edennyt tiukasti ohjeelliseksi tarkoitetun kehyksen mukaisesti, jolloin toimialat ovat joutuneet karsimaan palveluita kovalla kädellä. Sosiaali- ja terveyslautakunta tyytyi neuvottelujen jälkeen olemaan esittämättä lisäyksiä, vaikka vajeet olivat tiedossa. Sen sijaan esimerkiksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti 3,8 miljoonan euron lisäyksiä opetuksen tason turvaamiseksi ja tila- ja asuntojaosto 1 miljoona euron lisäystä koulujen ja päiväkotien vuosikorjauksiin.

Etenkin vaikeina taloudellisina aikoina on tärkeää, että luottamushenkilöt pääsevät tekemään priorisointeja riittävän tiedon pohjalta. Lakisääteiset tehtävät on hoidettava tarvittaessa budjettiraamia kasvattamalla. Ennaltaehkäisevästä työstä taas ei kannata karsia, koska se johtaa suurempiin kustannuksiin, kun ongelmat pahenevat. Esimerkiksi perhetyöllä voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja vanhusten kotihoidolla vähentää laitoshoidon tarvetta.

Puolueiden välisissä budjettineuvotteluissa marraskuussa on mahdotonta käydä läpi kaikkia yksityiskohtia. Siksi tarvitaan myös sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys siitä, miten espoolaisten hyvinvointi voidaan  turvata jatkossa.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. vpj. (vihr.)

Inka Hopsu
valtuustoryhmän pj. (vihr.)

Pinja Nieminen
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr.)