Ennakkoon pitkäksi uumoiltu kokous typistyikin puoleentoista tuntiin. Syynä se, että Tapiolan koulun väistötiloja koskeva evästyskeskustelu käytiin jo aamuneuvottelujen yhteydessä ja paljon keskustelua herättänyt Kalajärvenkallioiden kaava vedettiin listalta virheellisen valmistelun takia.

– Tapiolan koulusta

Lautakunnan keskiviikkoisen kokouksen jälkeen toimialajohtaja Sampo Suihko ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta, koska lautakunta ylitti toimivaltuutensa. Lautakunta päätti, että Tapiolan koululle järjestetään turvalliset ja terveelliset tilat 1.1.2014 alkaen Tapiolassa eikä Espoonlahdessa, joka oli virkamiesesitys.

Kaupunginhallitus saa asian päätettäväkseen 11.11. kokoukseen. Nyt käynnistettiin valmistelu lautakunnan linjauksen pohjalta, eli korvaavia tiloja etsitään Tapiolasta. Erityisen murheellista oli, että juuri ennen kokousta saatiin tieto, että rehtori oli joutunut sulkemaan poliisiopiston tiloissa toimivat musiikkiluokat. Nyt tehdään kaikki voitava, jotta korvaavat tilat ja ratkaisut löytyvät.

Lista-asioista kirjaan tähän ne, joihin tuli muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia)

Jätettiin pöydälle, jotta ryhmät voivat käydä budjettineuvottelut. Veroprosentista päättämistä varten tarvitaan ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 18.11., jotta valtuusto voi päättää asiasta samana päivänä. Valtion dead line ilmoittamiselle on 19.11.

– Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia)

Tämäkin pöydälle neuvotteluja varten. Talousarviosta päätetään valtuustossa 4.12.

– Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta (Kv-asia)

Tämä oli kokouksen pihvi, jossa puheenjohtaja käytti kokousteknistä valtaa. Lausunto oli yksiselitteisen kielteinen selvitykselle, eikä evästänyt lainkaan sitä, mitä Espoo edellyttää, jos selvitys kuitenkin tulee.

Meidän Saara Hyrkkö teki lisäysesityksen, joka kuului:

”Mikäli erityiseen kuntajakoselvitykseen kuitenkin päädytään, Espoo edellyttää, että selvitys toteutetaan avoimesti ilman ennakkoon päätettyä lopputulosta, ja että käynnissä olevat kuntien omat kuntajakoselvitykset, metropolilain valmistelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu otetaan selvityksen keskeisiksi lähtökohdiksi. Lisäksi Espoo edellyttää, että lähi- ja paikallisdemokratia nostetaan selvityksessä keskeiseen rooliin. Erilaiset kuntajakoselvitysalueen sisäiset, osittaiset yhdistymisvaihtoehdot tulee selvittää osana erityistä selvitystä. Vihdin tulee myös olla mukana kuntajakoselvityksessä.”

Minun piti kannattaa esitystä, mutta unohdin pyytää puheenvuoroa ajoissa ja puheenjohtaja nuiji armotta keskustelun päättyneeksi. Harmitti kyllä todella ja oli vaikea keskittyä loppukokoukseen. En kyllä itse koskaan voisi kuvitella käyttäväni puheenjohtajan valtaa noin. No lausunto tulee valtuustoon, joten pääsemme vielä ryhmässä käsittelemään asiaa.

– Kalajärvi, Kalajärvenkallio, asemakaava- ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 720900 (osittain Kv-asia)

Esittelijä veti asian pois listalta, koska liiteaineisto ei vastannut kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemää päätöstä. Asiasta on tullut paljon viestejä asukkailta. Toivon, että hyväksyminen ei ole läpihuutojuttu kaupunginhallituksessa, vaikkei hylkäysesitykseni lautakunnassa saanutkaan kannatusta. Yksi mahdollisuus voisi olla asian palauttaminen siten, että kaavan tarkoituksenmukaisuus harkitaan uudelleen osana Pohjois-Espoon yleiskaavatyötä.

Kaavassa on monta ongelmaa:

– Se veisi rakentamisen herkkään ja vaikeasti rakennettavaan kalliomaastoon ja nakertaisi seudullisesti merkittävää viheryhteyttä Nuuksion ja Vestra Petikon välillä.

– Se kuormittaisi herkkää ja jo ennestään kuormittunutta Kalajärveä. Hulevesiin on kaavassa kiinnitetty huomiota, mutta ongelmaksi tulee kalliolta valuvien vesien ohjaaminen pois Kalajärvestä, mikä saattaa johtaa vähävetisen järven vedenlaadun heikkenemiseen.

– Kunnallistekniikan rakentaminen korkeille kallioille hankalaan maastoon olisi kallista. Niukkoina taloudellisina aikoina kaupungin on tarkkaan harkittava, minne kunnallistekniikkaa ja asutusta kannattaa levittää.

Kalajärven seudulla on vireillä mm. Kalajärvi II:n kaava, jossa on tulossa paljon pientaloasumista lähemmäs palveluita ja helpommin rakennettavaan maastoon. Kaava junnaa valmistelussa, kun on ongelmia maankäyttösopimusten kanssa. Kaupungin kannattaisi nyt suunnata resurssit helpommin rakennettaviin kohteisiin ja jättää Kalajärven kalliot luonnontilaan.