Eilinen kaupunginhallitus vedettiin läpi melkoisen nopeasti ja vähäisin keskusteluin. Tässä asiat, joissa tehtiin esityksiä tai saatiin selvityksiä. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) (Pöydälle 28.10.2013)

Keskusteltiin kaupunginhallituksen roolista tuottavuus- ja tasapainotusohjelman valmistelussa, mutta varsinaiseen päätösesitykseen ei tehty muutoksia.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on prosessin ohjaaminen. Valmistelu käynnistyy heti kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja maan hallitus saanut linjattua rakennepaketin sisällöstä.

Lähtökohtana on, että tuottavuutta parannetaan lähinnä operatiivisessa työssä ja sen johtamisessa. Palveluiden leikkaukset ja säästöjen kohdentamisen saavat poliitikot varmasti tehdä. Olennaista tietysti, että saamme aidosti osallistua myös valmisteluun ja priorisointiin. Valmiisiin leikkauslistoihin on vaikea sitoutua.

– Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Osittain Kv-asia)

Investoinneista todettiin jälleen kerran, että iso osa tälle vuodelle varatusta summasta siirtyy ensi vuodelle. Virkamiesten mielestä tämä osoittaa, että vaikka investointeihin varattua rahamäärää nostettaisiin, se ei johtaisi lisäinvestointeihin, esimerkiksi koulukorjausten nopeuttamiseen. Johtopäätös: Ei hyödytä yrittää nopeuttaa investointeja.

Minusta tämä on väärä tai vähintäänkin puutteellinen johtopäätös. Se että hankkeiden käynnistäminen siirtyy on pikemminkin osoitus siitä, että organisaatiomme resurssit eivät riitä tarvittavien investointien käynnistämiseen. Resursseja tarvittaisiin siis Tilakeskukseen hankkeiden suunnittelupuolelle. Espoon omaa tahtoa siitä, millaisia kouluja ja päiväkoteja haluamme, ei voi eikä pidä ulkoistaa. Ja hyvään suunnitteluun kannattaa panostaa.

– Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017

Esitin, että päätösehdotuksesta poistettaisiin kohta, jolla valtuutetaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (eky) tekemään muutoksia kaavoitusohjelmaan elinkeinopoliittisin tai asuntopoliittisin syin.

Esitys hävisi äänin 12-3 ainoastaan meidän vihreiden kannattaessa. Tulos oli odotettu, koska sama muotoilu hyväksyttiin neljä vuotta sitten (tosin silloin tiukasti äänin 8-7).

Päätöstä perusteltiin sillä, että ekylle on juurikin haluttu antaa tämä valta elinkeinopoliittisin perustein. Kaupunginhallituksen jaostoille on tosiaan keskitetty merkittävästi valtaa ja se on kaupunginhallitukselta pois.

Kysyimme, miksi myös asuntopoliittisin syin, kun sitä varten on nyt oma jaosto. Perustelu oli se, että ekylle kuuluu myös asuntotonttien luovutus. Ekyn voisi kuitenkin odottaa asuntoasioissa pyytävän tila- ja asuntojaostolta (taja) lausuntoa.

Jäämme siis tajassa odottamaan lausuntopyyntöjä.

– Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraamista ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyntiä koskevan päätöksen voimassaoloajan jatkaminen  

Asia on etenemässä toukokuisen sopimuksen mukaisesti.

*   *   *

Lista-asioiden jälkeen keskusteltiin kouluväistöistä ja siirtokelpoisten väistötilojen rahoituksesta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli viime kokouksessaan Viherlaakson, Auroran ja Karhusuon koulujen väistötilaratkaisuja ja esitykset tulevat tila- ja asuntojaoston kokoukseen hyväksyttäviksi 16.12.

Päätöksentekoprosessi vaatii edelleen selkiyttämistä. Lautakunta ei voi päättää tilainvestoinneista, vaan ainoastaan esittää niitä tajalle. Nyt kokousten välissä on melkein neljä viikkoa, mutta siirtokelpoisten tilojen hankinnalla on jo kiire. On myös kohtuutonta opettajille ja oppilaille, joita päätökset koskevat, että he joutuvat elämään epätietoisuudessa kokousten välisen ajan.

Myös rahakuviot ja vastuut pitää kirkastaa. Suunnitelluissa väistöissä väistökustannukset sisällytetään peruskorjaukseen, mutta äkillisten väistöjen yhteydessä joudutaan hakemaan lisämäärärahaa valtuustolta. Päätöksentekokoneiston on taivuttava akuutteihin tilanteisiin siten, että löydetään ja pystytään toteuttamaan opettajien ja oppilaiden kannalta hyvät ja terveelliset ratkaisut. Päävastuu tilojen järjestämisestä on tilakeskuksella.

Tätä problematiikkaa setvimme tulevana torstaina tila- ja asuntojaoston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja svenskarumin yhteisessä iltakoulussa. Ja asia on viime kädessä tila- ja asuntojaoston vastuulla.