Huomenna tiedossa helppo kaupunginhallituksen kokous ainakin päätösasioiden osalta. Mielenkiintoisin osuus lienee tilannekatsaus metron etenemisestä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

–  Perusturvajohtajan sijaisen nimeäminen

Juha Metso ja sijaisensa ansaitulla lomalla, sijaistamaan vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija 23.12.2013 – 29.12.2013.

– Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2014 -2017

Pohjassa todetaan, että kokonaisuutena palvelutasopäätös on hyvä ja vastaa näkemystä Espoon kaupungin keskeisistä pelastustoimintaan liittyvistä riskeistä.

Näihin asioihin tulee kiinnittää huomiota:

•   Keilaniemen kohdalla tuleva Kehä I:n kattaminen ja viereen tulevat korkeat rakennukset

•   Tulvan nousu Turunväylän moottoritielle Kirkkojärven kohdalla sekä tulvariski merenrantavyöhykkeillä niillä alueilla, jotka on rakennettu nykyisten ohjetasojen alapuolelle.

•   Rantaradalla vielä olevat tasoliittymät mm. Mankki

•   Kauppa- ja liikekeskusten rakennusten alle sijoittuva laajamittainen pysäköinti ja ylipäätään rakennusten alla olevat pysäköintilaitokset

Edelleen todetaan, että maankäytön suunnittelun painopiste on aluekeskusten ja raideyhteyksien asemanseutujen tiivistämisessä, mikä aiheuttaa haasteita pelastustoimen kannalta.

Tavoitteena on pitää kustannukset vuoden 2013 tasolla, noin 65 euroa/asukas. Espoon kaupungin pelastustoimen maksuosuus vuodelle 2014 on noin 16,9 milj. euroa.

– Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen

Molempien asiakasmaksuksi esitetään 73,00 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä (vähintään 477,26 euroa kuukaudessa vuonna 2013).

Helsingin Diakonissalaitos tuottaa Kuninkaankallion asumispalveluyksikössä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan sisältyvää asunnottomien asumispalvelua, joka on tarkoitettu ensisijaisesti pitkäaikaisasunnottomille, päihdeongelmaisille espoolaisille. Yksikössä on 108 asuntoa, joissa on 38 palveluasumisen paikkaa (mielenterveys- ja päihdepalveluille) 10 tehostetun tuetun asumisen paikkaa ja 60 tuetun asumisen paikkaa (aikuissosiaalityö). Toiminta on alkanut tammikuussa 2012. Maksu on nyt 70 e/kk.

Väinöläkoti on 35-paikkainen rakenteilla oleva tuetun asumisen asumisyksikkö, joka on tarkoitettu espoolaisille, pitkäaikaisasunnottomille 18 – 65 -vuotiaille miehille ja naisille. Kohde sijaitsee Viherlaaksossa osoitteessa Kuusiniemi 5. Hanke on osa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Y-säätiö omistaa rakenteilla olevan kiinteistön, jonka valmistumisaika on 31.12.2013. Espoon kaupunki vuokraa tilat Y-säätiöltä ja jälleenvuokraa asunnot sosiaali- ja terveystoimen osoittamille asiakkaille. Asumisyksikön toiminnasta vastaa Pelastusarmeija.

Tästä on päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnassa yksimielisesti.

 

– Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset

Liiketoimintajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 48 § / 27.11.2013
Puunkorjuupalveluiden hankinta 2014-2015, Espoo Kaupunkitekniikka (2697/2013-4)

Päätimme kaupunginhallituksessa 14.10. puunmyynnistä Hakevuori Oy:lle. Hakkuut toteutetaan  ensi vuoden metsätyöohjelman mukaisesti. Vasta tuon kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen selvisi, että metsätyöohjelmaan liittyy arvokkaiden kohteiden hakkuita virkistysalueilla. Harmittaa tuo kaupunginhallituksen päätös, vaikkei sillä otetukaan kantaa hakkuupuun määrään, kuten ei tuossa liiketoimintajohtjan päätöksessäkään. Selväksi on kuitenkin tullut, että Espoon virkistysmetsien hoitokäytännöt kaipaavat perusteellista uudistamista. Erityisen huolestuttavaa on, että tuoretta luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmaa ei ole lainkaan huomioitu ensi vuoden metsätyöohjelmassa.

Tähän puutumme toisilla foorumeilla, tämä kokous ei ole oikea paikka.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Saamme katsauksen Länsimetron tilanteesta. Listalla ei ole asiaa avattu. Erityisesti kiinnostaa se, onko hanke aikataulussa ja onko riskiä, että tulee vielä viivästymistä? Ja sama asemien rakentamisen osalta. Entä miten etenee liityntäliikenteen suunnittelu. Länsimetron tulo muuttaa koko eteläisen Espoon joukkoliikennesysteemiä, joten toteutuksen täytyy todella onnistua, jotta palvelu pelaa ja ihmiset saadaan sankoin joukoin metron käyttäjiksi.