CanalGrande

CanalGrande

Tässä vuoden viimeinen kokousraportti. Kommentoin asioita, jotka eivät menneet esityksen mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

 

Kahden korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Jukka Kilpi (ps) esitti asian hylkäämistä, koska hänen näkemyksensä mukaan asumisoikeuskohteen vastike ylittää asumisoikeuslain määrittämän korkeimman paikkakunnalla sallitun vastiketason, ja on siten kohtuuton ja myös asumisoikeuslain ja korkotukilain vastainen.

Virkamiehet perustelivat, että uusia aso-kohteita on verrattava uusiin vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Lisäksi todettiin, että kohteiden talouspuolen valvonta kuuluu Aralle, kaupunki puoltaa hakemuksia siitä näkökulmasta sopiiko hanke ko. paikkaan ovatko kaavalliset edellytykset kunnossa.

Kilven esitys raukesi kannattamattomana.

 

Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tässä ollaan taas sen ongelman edessä, että Y-tontiksi on varattu kostea ja heikosti rakennettava kohta. Parempaa tonttia ei alueella kuitenkaan ole saatavilla, joten tähän on tyytyminen, koska hanke on kiireellinen.

Ihmettelimme myös, miten opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto on voitu huomioida, kun se on annettu vain muutama päivä aiemmin. Koska sinänsä tarpeellinen hanke kestää aikataulullisesti kuukauden viivästyksen, jätimme asian yksimielisesti pöydälle, jotta voidaan selvittää, onko lausunnossa kohtia, jotka on tarpeen huomioida hankesuunnitelman yhteydessä.

Valmisteluprosessi on saatava tältäkin osin kuntoon, jotta pyydetyt lausunnot ehditään käsitellä asianmukaisesti.

 

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Lisäasiana saimme selostuksen Viherlaakson, Karhusuon ja Auroran koulun väistötiloista, joista opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 20.11. kokouksessaan. Hankkeiden valmistelu etenee lautakunnan esitysten mukaan ja tarkoitus on, että päätöksiä tehdään tammikuun kokouksessa.

Totesimme, että on syytä vielä kirkastaa tilakeskuksessa, miten asiat tuodaan päätöksentekoon ja miten varmistetaan, että lautakunnasta lähtevät esitykset tulevat asianmukaisesti jaoston käsiteltäväksi.

* * *
Ensimmäinen vuosi jaostossa ja sen puheenjohtajana on ollut haasteellinen ja opettavainen: Jaosto on uusi, tehtävät uusia myös virkamiehille ja fokuksessa sisäilmaongelmien ratkominen vaikeassa taloustilanteessa.

Töitä riittää, että saadaan valmistelu ja päätöksenteko sujumaan, ja ennen kaikkea Tilakeskuksen resurssit optimaalisesti käytettyä turvallisten ja terveellisten tilojen tuottamiseen asukkaille. Jaoston työskentelyssä on ollut hyvä henki. Hienoa tehdä tärkeää ja vaativaa työtä asiantuntevan ja asioihin paneutuvan luottamushenkilöjoukon kanssa.