Tässä kaupunginhallituksen tämän päiväisen kokouksen asiat sikäli kun ei päätetty suoraan esityksen mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Terveydenhuollon palveluista perittävien asiakasmaksujen tarkistaminen 1.2.2014 lukien

Vaikka kyse oli indeksikorotuksista ja sosiaali- ja terveyslautakunta oli hyväksynyt ne yksimielisesti, virisi korotuksista vilkas keskustelu. Kaupunginjohtaja on ohjeistanut tekemään korotukset heti vuoden alusta, jotta saadaan vaikutukset koko vuodelta.

Terveyskeskusmaksujen poistosta käytiin taas periaatteellista keskustelua. Siihen palattaneen tuottavuusohjelman yhteydessä, kun taksoja ja maksuja tarkastellaan laajemmin. Kokoomus ei tosin lämmennyt tälle lainkaan, päin vastoin. Myös kaupunginjohtaja korosti, että tässä taloustilanteessa minkään taksan poistaminen on täysin epärealistista.

Keskusteluun nousi myös ennen joulua päätetty eläkeläisten ateriamaksun korotus palvelutaloissa ja -keskuksissa. Korotus 5,90 eurosta 8,80 euroon on melkoisen kohtuuton kertakorotukseksi.

Päätös siitä tehtiin Espoo Cateringissa, ei luottamushenkilöiden toimesta. Palveluliiketoimen johtaja Mauri Suuperko perusteli päätöstä sillä, että ateriamyynti on liikelaitokselle ulkoista myyntiä, joka on arvonlisäverollista ja josta pitää periä tuotantokustannuksia vastaava hinta. Jos eläkeläisten aterioita halutaan subventoida, siihen pitää budjetoida rahaa erikseen. Nyt yritetään kehittää uutta edullisempaa ateriaa, jotta hintaa saataisiin alas.

Ikävä päätös eläkeläisten kannalta. Yhteinen ateria on yksin asuville tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja korotus kirpaisee eniten niitä, joille ateria olisi tärkein.

– Valtuustokysymys päiväkotien ja koulujen korjaus- ja väistötarpeesta sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä (Kv-asia)

Esittelijä veti vastauksen pois ja se tuodaan uudelleen tila- ja asuntojaoston kautta, kuten esitin. Käytin kuitenkin puheenvuoron, jossa korostin, että vastaus on syytä valmistella perusteellisesti. Siinä on kuvattava konkreettisin esimerkein, miten peruskorjaushankkeita kiirehditään ja prosesseja parannetaan, jotta päästään kolmen kohteen vuositahtiin. Samoin on kuvattava, millä aikataululla väistöperiaatteet tuodaan luottamushenkilöiden päätettäväksi.

Perusteellista valmistelua tarvitaan, koska valtuutettujen lisäksi myös asukkaita kiinnostaa, miten sisäilmaongelmiin on tartuttu. On myös avoimesti kerrottava ne asiat, joissa parannettavaa vielä riittää.

– Valtuustokysymys leikkipuistojen ylläpidosta, kunnostamisesta sekä lakkauttamisesta (Kv-asia)

Vastaus siis tyydytti, mutta asiaintila ei. Otimme kaupunginhallitusryhmän nimissä kantaa pienten leikkipuistojen puolesta.

Nostin myös kokouksessa esiin pienten leikkipuistojen tärkeyden. Talousarvion yhteydessä saimme mukaan pöytäkirjamerkinnän ”priorisoidaan lähileikkipuistojen kunnostamista”. Vastuu priorisoinnista on teknisen lautakunnan, joten siellä on vihreiden nyt oltava tarkkana.

Kysyin myös Angry birds -puistojen kustannuksista. Niitä on Espoossa nyt kolme (Oittaalla, Suurpellossa ja Leppävaarassa). AB-kalusteet ovat noin 10% kalliimpia ja kun tämä suhteutetaan puiston kokonaiskustannuksiin, on hinta 2-5% kalliimpi (puiston koosta riippuen 4000 – 25 000 euroa). Eikä Rovio siis maksa mitään ilmaisesta mainostilasta. Olisi kohtuullista, että menestyvä firma maksaisi edes tuon ylimenevän osuuden.

Vaikka AB-puistot ovat suosittuja, on muistettava että kyseessä on ihan eri palvelu kuin lähileikkipuisto. AB-puistoihin vanhemmat tulevat lapsineen kauempaa autolla. Lähileikkipuistot ovat erityisen tärkeitä niille lapsille, joita vanhemmat eivät AB -puistoihin.

Kaikki AB-puistot on rakennettu paikkoihin, joihin puisto olisi tehty joka tapauksessa. Ison puiston hinnalla saa kuitenkin useamman pienemmän ja pitää kunnossa vielä useamman.
Ja vielä kolmantena pointtina nostin sen, että kaupunki korostaa palkitsevaa lähitekemistä. Pienten puistojen lakkauttamisen sijaan asukkaat kannattaa ottaa mukaan miettimään, miten puisto saataisiin säilytettyä.

– Lintulan päiväkodin tilanne

Päivähoidon johtaja Titta Tossavainen kertoi Lintulan päiväkodin tilanteesta. Lapset on sijoitettu kolmeen paikkaan: saliryhmiin Ajurinmäen ja Postipuun päiväkoteihin ja loput Viherlaakson Punaiseen tupaan.

Lintulan päiväkodin uudelleen rakentamiseen arvioidaan menevän noin vuosi. Tarkoitus on tehdä samankokoinen ja samanlainen rakennus, jotta voidaan hyödyntää perustukset ja piirustukset. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta laajentaa rakennusta, mutta se veisi enemmän aikaa, ja paikat tarvitaan lapsille mahdollisimman pian. Tieto vuoden pituisesta väistöstä ei varmasti ilahduta vanhempia, kun vanhempainillassa oli puhetta vain kevään kestävästä väistöstä. Sen sijaan ilahduttavaa on, että lahjoituksia päiväkodille on saatu vanhemmilta sekä Ikealta ja Sellon Prismalta. Kiitos aktiiviselle vanhempainyhdistykselle!

– Lisäasia: Espoon edustajat metropolihallintoa koskevaan lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän teemaseminaariin 5.2.2014

Valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä virkamiehistä Mari Immonen ja Olli Isotalo.

– Lisäasia: Selostus Espoon saattohoidon tilanteesta

Tärkeä aihe, josta itsekin olen joskus tehnyt raha-asiain aloitteen. Saattohoitoa on kehitetty HYKSin ja Terhokodin kanssa eteenpäin ja se alkaa olla hyvällä mallilla. Espoossa pyritäänkin tukemaan saattohoitoa kotona tutussa ympäristössä aina kun se on mahdollista. Espoon kotisairaala toimii ympäri vuorokauden ja sinne tulee uusista potilaista noin 200 lähetettä vuosittain. Kotisairaalassa työskentelee 2 lääkäriä, 18 hoitajaa, osastonhoitaja ja terveyskeskusavustaja.

Kotisairaalasta potilaat voidaan siirtää Jorviin pikaisestikin jos tulee tarve. Tämän lisäksi Puolarmetsässä on kuusi saattohoitopaikkaa osastolla 3 D. Myös kotihoidon henkilöstöllä on saattohoidon perusosaaminen. Espoossa kuolee 1100-1200 ihmistä vuodessa.

– Lisäasia: Katsaus kuntauudistukseen

Saimme myös tiivistelmän kuntauudistuksen aikatauluista. Maaliskuussa annetaan lausunnot sote-järjestämislain luonnoksesta ja valtionosuusuudistuksen lakiesityksestä, huhtikuussa kuntalain lakiesitysluonnoksesta. Toukokuussa viedään sitten valtuustoon asti lausunto metropolilain työryhmän väliraportista. Ja koko kevään työstetään myös EKKV-selvitystä. Kiireinen kevät tältäkin osin tulossa.