Tässä viiveellä raporttia viime viikkoisesta kaupunginhallituksesta. Lista oli kevyt, joten raportti lyhyt. Esityslista avattuna löytyy täältä.

–  Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 11-12.3.2014

Vihreitä lähtee edustamaan lisäkseni ryhmäpuheenjohtaja Inka Hopsu.

– Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitussuunnitelma 2014

Saatiin asiasta perusteellinen selostus. Asia tuntuu olevan hyvissä käsissä.

Yleistilanne Espoon rahastojen osalta on, että peruspalveluiden kehittämisrahastoa puretaan 40 miljoonalla vuodessa, joka tarkoittaa että se on tyhjenee ensi vuoden aikana. Sen jälkeen on aika päättää, mitä tehdään tämän isomman jaoston tuotoille.

– Tuottavuusohjelman valmistelu

Kokouksen yhteydessä saatiin aikataulua tuottavuusohjelman teolle. Kaupunginhallituksen lisäksi valtuuston neuvottelutoimikunta pidetään valmistelussa mukana. Valtuusto kokoontuu aiheen äärelle seminaariin 11.-12.2. Kaupunginhallitukseen ohjelma on tulossa maaliskuun alussa ja valtuustossa on tarkoitus hyväksyä ohjelman tavoitteet ja linjaukset 24.3. Varsinainen tuottavuusohjelma on tarkoitus hyväksyä valtuustossa 19.5.

Tämä on eittämättä tämän kevään tärkein asia. Esimakua on jo saatu sosiaali- ja terveystoimessa vammaisia koskevien maksujen korotusesityksissä. Onneksi lautakunta palautti muut kuin indeksikorotukset.

– Eläkeläisateriat

Tämä asia on ollut paljon julkisuudessa. Espoo Catering nosti kerralla aterian hintaa 5,90 eurosta 8,80 euroon. Korotus sisälsi alv-muutoksen lisäksi noston vastaamaan todellisia kustannuksia. Ymmärrettävästi suuri kertakorotus koettiin epäoikeudenmukaiseksi ja ihmettelyä herätti oman liikelaitoksen korkeat tuotantokustannukset.

Kaupunginhallitukselle tuotiin tiedoksi, että kaupunginjohtajan valmistelukehotuksella aterian hinta on päätetty laskea Helsingin tasolle, eli 7,80 euroon. Kaupunki subventoi ateriaa euron verran sillä perusteella, että strategian mukaista on saada ikäihmiset ruokailemaan kaupungin Elä ja asu -keskuksiin. Ruokailulla on myös tärkeä sosiaalinen funktio. Vuosikustannus subventiosta on noin 80 000 euroa.

Hyvä näin, mutta toivottavasti vastaavat päätökset jatkossa valmistellaan huolellisesti, ettei tarvitse hoitaa päätöksentekoa tällä tavalla.