Tässä viiveellä raportti viime viikkoisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta niiltä osin kun käsittelyssä tuli muutoksia pohjaesityksiin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (pöydälle 16.12.2013)

Esittelijä veti pois, koska asian valmistelu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa on vielä kesken.

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Tässä oli kyse Ara-rahoituksen hakemisesta jo valmistuneille vapaarahoitteisille asunnoille. Kuten arvelin, kyse on siitä, että asunnot eivät ole käyneet kaupaksi omistuskämppinä ja halutaan siksi muuttaa ne asumisoikeusasunnoiksi. Kaupungin kannalta vaihto on ok. Ara päättää ehdoista, joilla on mahdollista.


– Viherlaakson yläkoulun, Kirstin alakoulun, Tapiolan yläkoulun lisäparakit ja Veräjäpellon alakoulun sekä Karhusuon koulun ja Mattlidensin väistökoulujen suunnitelmien hyväksyminen

Suunnitelmat etenevät opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitysten mukaan ja valmista pitäisi olla elokuun alussa. Yleisenä huomiona todettiin, että 4-5 vuotta parakissa on todella pitkä aika. Edelleen pitää pyrkiä siihen, että väistöt pystytään ennakoimaan, jolloin väistöaikoja saadaan lyhennettyä vain pelkän peruskorjauksen mittaiseksi.

Kokouksessa esitystä täydennettiin Auroran koulun osalta. Suunnitelmat etenevät ja myös siellä valmista on elokuussa. Karhusuon lisäparakkien sijoituspaikaksi tutkitaan pallokentän lisäksi läheistä metsikköä. Asukkailta on tullut paljon palautetta siitä, että kenttä on kovassa käytössä ja tärkeä liikuntapaikka lähialueen asukkaille.

Kysymyksiä herätti myös se, mitkä luokat Veräjäpellon yhtenäiskoulussa siirtyvät väistötiloihin. Suunnitelman mukaan esikoulu sekä luokat 1-5 siirtyvät uuteen väistökouluun. 6-9-luokkalaiset jäävät entisiin Veräjäkulman koulun tiloihin. Toin esiin, että myös näiden tilojen sisäilmasta on kannettu huolta.

Ja vielä kysyin Tapiolan koulun musiikkitiloista, joiden tarve on akuutti. Uudet musiikkiluokkaparakit valmistuvat vihdoin tällä viikolla.

– Asunto-ohjelma (Kh/Kv-asia)

Asunto-ohjelma jätettiin pöydälle ryhmien välisiä neuvotteluja varten.

– Selostus Lintulan päiväkodin tulipalosta

Päiväkoti tuhoutui tulipalossa uudenvuoden yönä. Vahingon kokonaismääräksi on arvioitu noin 1,5 miljoonaa euroa. Korjaamisajaksi on arvioitu 12 kk, mutta se pyritään tekemään niin kiireellisesti kuin mahdollista. Onnettomuuden jälkeen on ehdotettu päiväkodin laajentamista korjaamisen yhteydessä, jotta voitaisiin helpottaa päivähoitopaikkapulaa. Laajentaminen pitkittäisi tilojen valmistumista eikä sille ole varattu rahoitusta.

Varhaiskasvatuksen puolelta on toivottu rakennuksen korjaamista mahdollisimman pian, jotta lapset pääsevät palaamaan tuttuihin tiloihin. Pidän itsekin sitä vaihtoehtoa parhaana tässä tilanteessa.
Leppävaaran alueen päivähoitotilannetta tulevat helpottamaan muut hankkeet vaikkakin vasta muutaman vuoden päästä. Painiityn päiväkoti valmistuu vuonna 2015. Nyt Lintuvaaran alueella on paljon Painiityn lapsia päivähoidossa.

Lintuvaaran päiväkoti siirtyy väistöön Leppäviidan päiväkotiin, kun Leppäviidan päiväkodin lapset
siirtyvät kuukauden päästä valmistuvaan Kepelin päiväkotiin. Itse Lintuvaaran päiväkotia ei laajenneta, mutta Lintuvaaran koulun tiloihin tulee kaksi esiopetusryhmää, jotka tulevat olemaan Lintuvaaran päiväkodin alaisuudessa ja niissä toteutetaan esiopetuksen lisäksi esiopetukseen liittyvää päivähoitoa.

Etelä-Leppävaaraan, Perkkaalle valmistuu elokuussa 2014 Lipunkantajanpolun päiväkoti. Leppävaaran alueelle on lisäksi tulossa Nuumäen päiväkoti (2015), joka palvelee Viherlaaksoa ja sen lähialueita.

Päivähoitotilanne on tukala monessa paikkaa Espoossa ja siihen on etsittävä ratkaisuja. Palveluverkko onkin tulossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn.