Otin tälle vuodelle tavoitteeksi perehtyä paremmin kaupungin tarjoamiin palveluihin vierailemalla vähintään 30 kaupungin eri yksikössä. Ensimmäinen vierailukohde oli Espoon aikuislukio, jossa kävimme viime tiistaina valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsun kanssa. Käynti oli todella hyödyllinen ja valaiseva.

Aikuiskoulutus on Espoossa uudistumassa, kun  suomenkielinen työväenopisto, aikuislukio ja Omnian aikuisopisto ollaan yhdistämässä aikuiskoulutuksen palvelukeskukseksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhteyteen. Tämä luo uusia mahdollisuuksia ja synergiaetuja aikuiskoulutuksen kehittämiselle.

Perinteinen mielikuva aikuislukiosta on, että sinne voi mennä suorittamaan lukio-opinnot, jos päivälukio ei maistu, tai haluaa suorittaa lukion työn ohessa. Nykyään tehtävät ovat haastavammat ja moninaisemmat.

Espoon aikuislukio tarjoaa paitsi aikuisten lukiokoulutusta ja mahdollisuuden suorittaa yksittäisiä lukiokursseja, myös aikuisten perusopetusta (yli 18-vuotiaat voivat suorittaa kesken jääneen peruskoulun tai korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja) sekä aikuisten perusopetukseen valmistavaa opetusta (espoolaisille 17-25 -vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille, joiden suomenkieli ei riitä perusopetukseen).

Lukio-opintoja aikuislukiossa suorittaa tällä hetkellä 440 opiskelijaa, joista 55% naisia. Valmistuvia on noin 50-60 syksyin keväin. Yhä enemmän aikuislukioon päätyy päivälukion ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä nuoria, jotka ovat usein olleet jo edellisessä opinahjossaan tukitoimien piirissä. Aikuislukiosta on siis tullut eräänlainen päivälukioiden perälauta, jonne päätyy yhä nuorempia opiskelijoita, jotka eivät syystä tai toisesta pärjää päivälukiossa. Myös nuorisotakuu sälyttää osaltaan aikuislukioille vastuuta nuorista, joilta uhkaa jäädä toisen asteen koulutus kesken.

Ongelma on, että toiminnan luonteen muuttumisesta huolimatta aikuislukiolla ei ole omaa oppilashuoltoa: ei kuraattoria eikä terveydenhoitajaa ja vain vähäisesti erityisopetusresurssia. Aikuislukiossa kannetaankin erityistä huolta niistä 40-50% opiskelijoista, jotka eivät sieltäkään valmistu. Moni heistä tarvitsisi koulutuksen tai työllistämistoimien sijaan kuntoutusta.

Peruskoulun oppimäärää Espoon aikuislukiossa suorittaa noin 200 oppilasta, joista lähes kaikki maahanmuuttajataustaisia. Perusopetuksen määrä ja merkitys tulee lähivuosina kasvamaan. Aikuislukion yhdistyessä ammattioppilaitokseen, on oltu huolestuneita siitä, ohjautuvatko maahanmuuttajat automaattisesti ammatillisiin opintoihin lukion ja korkeakoulutuksen sijaan.

Aikuislukio tarjoaa yhdessä Omnian kanssa myös mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiseen. Suomessa kaksoistutkinto on toistaiseksi ollut enemmän maakuntien juttu, eikä lainkaan niin suosittua kuin esimerkiksi Ruotsissa. Pohdimmekin yhdessä, olisiko opetusta jatkossa syytä kehittää enemmän siihen suuntaan. Uuden aikuiskoulutuskeskuksen perustaminen mahdollistaa kaksoistutkinnon tarjoamisen myös aikuisopiskelijoille.

Kaiken kaikkiaan vierailu osoitti, että Espoon aikuislukio tekee todella tärkeää työtä niiden nuorten kanssa, joille lukion suorittaminen tuottaa haasteita. Samoin aikuislukiolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kouluttamisessa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus on aika kaukana perinteisestä lukio-opetuksesta. Siitä saimme esimerkkinä nähdä sanelun, jonka oli tehnyt 22-vuotias joulukuussa koulunkäynnin luku- ja kirjoitustaidottomana aloittanut nainen.

Maahanmuuttajaopetuksen koordinointiin tarvittaisiin Espoossa oma koordinaattori, nyt työtä tekevät useat henkilöt oman työn ohessa. Parempaan koordinointiin päästään toivottavasti aikuiskoulutuksen organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Espoon aikuislukion palvelut ovat kaikki ilmaisia toisin kuin esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla. Taloustilanteen kiristyessä kannattaa Espoossakin harkita, voisiko esimerkiksi yksittäisistä kielikursseista tai jatkokoulutuksen valmentavista kursseista periä kurssimaksua.

Hienoa oli nähdä, miten sitoutuneesti aikuislukion rehtori ja opo tekevät työtään, jotta mahdollisimman moni nuori saisi Espoossa koulutuksen kautta eväät jatkaa elämässä eteenpäin.