Tiedote 2.3.2014

Espoon Vihreät eivät hyväksy kaupunginjohtajan esittämiä 25 miljoonan euron säästöjä, koska se tarkoittaisi leikkaamista asukkaiden arjen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeistä palveluista. Tämän vuoden talousarvio on jo tiukka niin opetuksen ja päivähoidon kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

– Kaupungin tulos viime vuodelta oli jopa odotettua parempi, eikä budjettipäätöksen jälkeen ole tullut ilmi mitään sellaista, joka vaatisi pikaisia lisäsäästöjä, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen 6 miljoonan, vanhuspalveluiden 1,6 miljoonan ja terveyspalveluiden 1,5 miljoonan euron säästöjen lisäksi Vihreät pitävät kohtalokkaina perhe- ja sosiaalipalveluiden vajaan puolen miljoonan euron leikkauksia.

– Lastensuojelumenot kasvavat hälyttävästi ja siksi perheiden auttamiseen on panostettava varhaisessa vaiheessa. Se tuo säästöjä pitkällä tähtäimellä ja on inhimillisesti tärkeää, korostaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Kuntien talous on saatava tasapainoon ja Espoon onnistumisella on koko
Suomenkin kannalta merkitystä.

– Espoossa tarvitaan nyt rakenteellisia muutoksia ja tapoja tuottaa palveluita tehokkaammin. Näemme pitkäjänteisen tuottavuuden parantamisen erittäin tärkeänä, korostaa Hopsu.

Kokoomus on tarjonnut ratkaisuksi palveluiden yksityistämistä. Vihreät uskovat, että kaupungin toiminta on tehokasta ja tuottavaa, kun siihen panostetaan ja sitä kehitetään.

Espoon investointitahti on huima. Vihreät ovat vaatineet pitkän tähtäimen investointiohjelmaa sen varmistamiseksi, että välttämättömille koulu- ja päiväkotikorjauksille riittää rahaa.

– Meillä on pitkä lista riskikohteita, jotka on kartoitettava ja niiden korjaukset aikataulutettava, jotta vältymme kalliiksi tulevilta hätäväistöiltä. Viimeisimpänä käsissämme on Rödskogs skola, joka on jälleen yksi esimerkki siitä miten käy, kun ilmiselvät korjaustarpeet jätetään huomiotta, huomauttaa Elo.

Vihreät eivät hyväksy esitettyjä talouden tasapainotusohjelman painotuksia.

– Jos leikataan palveluista, korotetaan palvelumaksuja ja samalla kieltäydytään maltillisesta veronkorotuksesta, on tuloksena entistä eriarvoisempi Espoo. Ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen näkyy suurempana laskuna myöhemmin, eikä meillä ole siihen varaa, Elo jatkaa.

Nyt on siirrettävä huomio säästölistoista tuottavuuden parantamiseen. Ennen kaikkea kyse on kaupungin operatiivisesta johtamisesta ja kyvystä tehdä asioita uudella tavalla.

– Esimerkiksi Viherlaakson terveysasemalla on saatu työvuoroja järjestelemällä 0,5 henkilötyövuotta lisää. Tilojen käyttöä tehostamalla voidaan luopua turhista seinistä ja sisäilmaongelmaisen koulun korjaaminen ajallaan poistaa terveysongelmia, päättää Hopsu.