Sen verran on kiirettä pitänyt, että viime maanantain kaupunginhallituksen kokouksen raportointi jäi. Lista-asiat menivät puheitta esityksen mukaan lukuun ottamatta talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa, joka jäi pöydälle odottamaan neuvottelutulosta. Lista avattuna löytyy täältä.

Listan ulkopuolelta saimme toimialajohtaja Sampo Suihkon perusteellisen selvityksen siitä, miksi sivistystoimelta jäi hakematta määräaikaan mennessä kohdennettu valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Summaksi on arvioitu 1,7 me. Pyynnöstäni asia lisättiin myös esityslistalle, jotta selvityskin tulee julkiseksi. Vielä sitä ei tosin kaupungin sivuilta löydy, pöytäkirja ilmeisesti vielä virallisesti tarkastamatta.

Kyseessä oli inhimillinen virhe ja unohdus yhdistettynä tietokatkoksiin ja kireään hakuaikatauluun.

Näin asiaa perustellaan selvityksessä:

Avustuksen hakematta jättäminen on johtunut työpaineesta ja katkoksesta tietojen siirrossa kaupungin sisällä. Asiaan on osaltaan vaikuttanut ministeriön hakukirjeen myöhästynyt saapuminen, lyhyt hakuaika ja se, ettei ministeriön ilmoitus määräajan pidentämistä ole tullut opetustoimen tietoon.

Tässä tilanteessa on turha lähteä etsimään syyllisiä, mutta prosessit on saatava kuntoon, jotta vastaavaa ei pääse tapahtumaan. Toimeen onkin jo tartuttu ja seuraavin toimenpitein:

1. Espoon kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa siirtää vuosille 2013-2014 myönnettyä avustusta vuodelle 2015.
2. Mikäli vastaava avustus tulee hakuun syksyllä 2014, kaupunki hakee ko. avustusta, jolloin se olisi käytettävissä vuosina 2015-2016.
3. Avustushakemusten käsittelyprosessi käydään läpi ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.
4. Kaupunginjohtajan toimeksiannosta sisäinen tarkastus yhdessä sivistystoimen kanssa selvittää koko avustushakuprosessin.