Tänään äänestettiin kaupunginhallituksessa useamman kerran ja tärkeistä asioista. Alla ne asiat, joihin tuli muutoksia. Lista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia) (Pöydälle 3.3. ja 10.3.2014)

Pohjalla oli siis neuvottelutoimikunnan enemmistön (Kokoomus, Perussuomalaiset, Rkp ja Keskusta) esitys 1,5 miljoonan huojennuksista esitettyihin 24,5 me säästöihin. Summa pitää sisällään 1 me sivistystoimeen (opetus ja päivähoito) sekä 0,5 me vanhuspalveluihin (omaishoidon tuki ja kotihoitoa tukeva lyhytaikainen laitoshoito).

Ryhmämme piti kriittisenä erityisesti päivähoitoon ja opetukseen jääneitä säästöpaineita sekä terveyspalveluiden leikkauksia. Samoilla linjoilla olivat demarit ja vasemmistoliitto.

Tein yhteisten neuvottelujen pohjalta alla olevan esityksen, joka kaatui niukasti 7-6 perussuomalaisten Arja Juvosen ja Seppo Sonkerin äänestäessä tyhjää:

Lisäsopeutusta pienennetään 2,87 me seuraavasti kohdennettuna:

1,0 me opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, päivähoito
0,8 me opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, erityisluokkien ja maahanmuuttajaopetus
0,1 me vanhusten palvelut, kotihoitoa tukeva laitoshoito
0,7 me terveyspalvelut
0,1 me joukkoliikenne
0,07 me ympäristölautakunta
0,1 me liikunta- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut

Esityksemme puolesta äänestivät vihreät (3), demarit (2) ja vasemmistoliitto (1). Pohjan puolesta Kokoomus (6) ja Rkp (1).

On todella harmi, että joudumme vääntämään muutaman miljoonan säästöistä. Nyt on kuitenkin tärkeää antaa aikaa tuottavuuden parantamiselle, eikä heti tarttua juustohöylään. Miljoona päivähoidosta tarkoittaa vähemmän sijaisia ja hoitajien lomien keskittämistä kesäaikaan. Onko tämä todella se kohta, mistä haluamme Espoossa nyt leikata? Tai erityislasten ja maahanmuuttajien pienryhmäopetus?

Asiasta päätetään lopullisesti viikon päästä valtuustossa. Perussuomalaiset ovat nyt ratkaisijan paikalla. Ovatko pienen ihmisen asialla vai Kokoomuksen peesissä?

– Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti kahdesta asiasta:

Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa omavastuuosuutena yhdensuuntaisesta matkasta peritään sisäisen liikenteen kertalipun hinta. (lautakunnassa äänin 6-6, pj:n ääni ratkaisi). Virkamiesesitys, joka oli myös kaupunginhallituksessa pohjaesityksenä, oli että yli kuntarajan ulottuvista matkoista perittäisiin seutulipun hinta.

Alle 18-vuotiailta ei peritä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävästä hoidosta maksua (11,30 €/vrk) (lautakunnassa äänin 8-4). Pohjaesityksenä oli lautakunnassa hävinnyt virkamiesesitys maksun käyttöön otosta.

Uusimme esitykset kaupunginhallituksessa ja voitimme molemmat äänin 9-6 (eli muut vastaan Kokoomus).

Pieniä summia kaupungille, isoja summia vammaisille ja heidän perheilleen. Maksuja perusteltiin taksojen yhtenäistämisellä pääkaupunkiseudun kuntien kesken. Pidimme kuitenkin tärkeämpänä helpottaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien elämää edes näiltä pieniltä osin. Kyse oli kuitenkin taksauudistuksesta, jossa moni maksu nousi.