Tässä vähän viiveellä maanantaisen kokouksen raportti. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä. Kommentoin vain asioita, joihin tehtiin muutoksia tai jotka herättivät keskustelua.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia)

Hanke sai yksimielisen kannatuksen. Kysyin, miten tämä vaikuttaa Laaksolahden jäähallin tilanteeseen. Vastaus oli, että varsinainen halli on tarkoitus korjata (on investointiohjelmassa), mutta harjoitushallia ei. Perkkaa siis korvaa sen. Vielä selvitetään peruskorjauksen rahoitusvaihtoehtoja, että voitaisiin mahdollisesti aikaistaa. Yksi mahdollisuus on, että siihen lähtisi jääurheilu jääkiekkoa laajemmin mukaan.

Vermoon on tulossa kolme jäätä ja muita liikuntatoimintoja. Ilmeisesti on tulossa laajemminkin seuroja mukaan. Sisältöön nähden 15 miljoonan euron hinta on kohtuullinen.

– Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 24.-27.6.2014 Kristianstadissa

Jäin pöydälle.

– ICT-määrärahojen kohdentaminen

Vaikka tässä kyse käytännön rutiinipäätöksistä, todettiin samalla, että ICT-asiat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn laajemmin, jotta saadaan kokonaiskäsitys siitä missä mennään. Myös tatu-ohjelma edellyttää tuottavuutta ICT-puolella.

– Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia)

Tästä siis oltiin muuten yksimielisiä, mutta Espoon Asuntojen tuotantomäärästä päädyttiin äänestämään. Tila- ja asuntojaosto päätti äänin 5-4, että nostetaan asuntotuotantotavoite ohjelmakauden loppuun (2016) mennessä 300 → 400 asuntoa.
Neuvottelujen jälkeen muutin esitykseni muotoon:

Toimenpide numero 10 muutetaan muotoon: Espoon Asunnot aloittaa vuosittain vähintään 300 valtion tukeman vuokra-asunnon rakentamisen ja määrää nostetaan tarvittaessa, jotta vuosittainen MAL-tavoite (nyt 500 asuntoa) saavutetaan. Kaupunki varmistaa, että Espoon Asunnot Oy saa tarvitsemansa tontit.

Espoon tavoitteena on, että seuraavalle MAL-sopimuskaudelle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa lisätään seudullisesti ja Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitetta kasvatetaan 400 asuntoon vuodessa.

Näin evästämme käynnissä olevia MAL-neuvotteluja. Vaikka loivensin esitystä, ei se silti kelvannut Kokoomukselle. Esitykseni voitti kuitenkin äänin 8-7 (kokoomuksen lisäksi Rkp vastusti).

Espoon asuntojen tavoite on ollut iät ja ajat 300 asuntoa. Toivottavasti kaupunginhallituksen kanta pysyy valtuustossa.

– Valtuustoaloite syömäkelpoisen ruuan hyödyntämisestä ja tähderuokailun kokeilemisesta Espoossa (Kv-asia)

Esittelijä muutti vastaustaan piirun verran positiivisesti lisäämällä, että vaikka tähderuokailulla ei saavuteta sen aiheuttamiin kustannuksiin nähden vastaavaa välitöntä taloudellista hyötyä, sen ekologiset hyödyt näyttäytyvät kokeiluissa positiivisilta. Lisäksi mainitaan nimeltä Aarnivalkean koulu, jossa oppilaat ovat ideoineet projektin, jossa tähderuoan myyntiä kokeillaan ja yhteisöllisyyttä koulun sisällä lisätään. Ja johon Espoo Catering siis osallistuu.