Helsingin Sanomat 13.4.2014

Helsingin sanomat uutisoi 12.4. että Espoosta on tullut liian kallis tavallisille asujille. Esimerkkinä oli muutaman hulppea omakotitalo meren rannassa. Tämä ei ole koko totuus. Myös edullisempia asuntoja on tarjolla, jos vaatimustasona ei ole oma uima-allas tai katettu venesatama.

Asumisen korkea hinta on todellinen ongelma pääkaupunkiseudulla. Ratkaisuja etsitään Espoossa asunto-ohjelmalla, joka valtuuston on määrä hyväksyä maanantaina. Olennaista on riittävä kohtuuhintaisten tonttien tarjonta sekä kustannuksia nostavien määräysten välttäminen kaavoituksessa.

Mari Vaattovaara kehotti Espoota erikoistumaan ja kysyi, miksei Espoo voisi tehdä enemmän kaupunkipientaloja. Olen tästä samaa mieltä, ja asunto-ohjelmassa tavoitteena onkin edistää aktiivisesti uusia tapoja toteuttaa asuntoja, kuten ryhmärakennuttaminen, yhteisöasuminen, puurakentaminen ja kaupunkipientalot. Espoo voisi hyvin kehittää yhdessä rakennusliikkeiden kanssa oman edullisen pientalokonseptin, joka sopii myös kaupunkimaiseen ympäristöön.

Täydennysrakentamisessa pysäköintipaikat muodostuvat usein ongelmaksi ja nostavat asuntojen hintaa. Espoon pysäköintipolitiikan linjaaminen on työn alla, mutta asunto-ohjelmassa linjataan, että kehitetään uudenlaisia pysäköintiratkaisuja ja selvitetään pysäköintinormien lieventämistä täydennysrakentamisalueilla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä asuntotuotantokustannusten hillitsemiseksi.

Kaupunki voi toimillaan vaikuttaa asuntorakentamisen hintaan ja laatuun. Espoon on käytävä rakennusliikkeiden ja rakennuttajien kanssa jatkuvaa avointa vuoropuhelua, jotta löydetään keinoja tuottaa asukkaiden tarpeita vastaavia asuntoja kohtuullisin kustannuksin.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pj. (vihr.)
Espoo