Tässä raportti maanantaisesta kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kokouksen aluksi keskustelimme alustusten pohjalta seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta (MAL). Seudulle ollaan tekemässä yhteistä maankäyttösuunnitelmaa (MASU) sekä liikennesuunnitelmaa (HLJ2015). Tekijöinä laaja joukko kuntien ja HSL:n virkamiehiä. Valmistelussa on myös uusi MAL-aiesopimus vuosille 2016-2019.

Työn lähtökohtina kuntien suunnitelmat. Työtä tehdään 14 kunnan alueelle. MASUa kaavaillaan pohjaksi  tulevalle metropolikaavalle.

Espoon kannalta olennaista on, miten länsisuunnan kehityskäytävät ovat suunnitelmissa mukana ja millaista rakennusvolyymiä niiden toteutuminen edellyttää. Tärkeitä liikennehankkeita ovat länsimetron jatko Kivenlahteen, Raide-jokeri ja kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen. Länsirata ja Hista ovat mukana vasta pidemmällä aikavälillä.

Suuri huoli on se, että luonnoksissa länsimetron jatko puuttuu tavoiterunkoverkosta vunna 2025. Kaupunkirata on jatkettu Espoon keskukseen, mutta ei Kauklahteen. Raide-jokeri on mukana. Länsirata ei puolestaan ole mukana tavoiteverkossa vuonna 2040.

Länsimetron jatkon puuttuminen liittynee siihen, että lähtökohdaksi on valittu maankäytön kehittäminen olemassa olevien ratojen varsilla ja Kehä I:n sisäpuolella.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK käsittelee asiaa kokouksessaan 13.5. Siellä Espoota edustavat allekirjoittaneen lisäksi kaupunginhallituksen pj. Ari Konttas (kok.) ja valtuuston pj. Markus Torkki (kok.).

Lista-asiat niiltä osin, kun tehtiin muutoksia tai käytiin merkittävää keskustelua:

– Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Kv-asia)

Esittelijä teki vastaukseen aloitteen tehneen Saara Hyrkön esityksestä seuraava lisäyksen:

Suunnitteluvarausten myöntäminen valmistellaan elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätettäväksi lähiaikoina. Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 23.4.2014 päättänyt kiirehtiä Aalto Village -hanketta. Tarvittavat kaavamuutokset (Poliisiopisto-tontin läntiseen osaan ja Senaatti-kiinteistöjen tontille) ovat niin ikään valmistelussa.

Näin konkretisoidaan sitä, miten varmistetaan, että opiskelija-asuntojan rakentaminen voi alkaa heti kun Tapiolan koulu pääsee peruskorjattuihin tiloihin syksyllä 2016.

– Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta (Kv-asia)

Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Liikenneviraston kanssa jatketaan neuvotteluja halvemman ratkaisun löytämiseksi. Se voisi tarkoittaa lyhyempää tunnelia, pienempiä eritasoliittymiä ja rakentamisen vaiheistusta. Tunneli on nyt 500 m pitkä ja se aiheuttaa suunnittelussa vaikeuksia.

Korostin, että halvempi ratkaisu ei saa tarkoittaa ympäristön laadusta tinkimistä. Vaiheittain toteuttamisessa on myös se riski, että osa jää lopulta kokonaan toteutumatta. Vaiheittain toteuttaminen ei vaatisi kaavamuutosta, mutta asiaankuuluvat ympäristöluvat toki pitää olla.

Kustannuksia suunnitteluun on kulunut tähän mennessä noin 1,4 miljoonaa euroa, joka jää kaupungin maksettavaksi. Raha tulee aikanaan takaisin moninkertaisesti tontinluovutuksissa, koska alueelle joka tapauksessa rakennetaan ennen pitkää jotain ja maan arvo vain nousee. Toisaalta, jos tämä hanke kaatuu, jäävät nämä suunnittelurahat kaupungin maksettavaksi ja sitten suunnitellaan lisää.

On selvitetty myös sitä, että tie otettaisiin kaupungin kaduksi ja tehtäisiin Keilaniemen kohdalle bulevardimainen ratkaisu. Ongelma on, että valtio ei halua luopua tien pätkästä, koska se on osa Kehä I:stä. Helsinki taas ei halua Kehä I:stä kokonaisuudessaan kaduksi ja kaupunkien hoidettavaksi. Bulevardi ei myöskään mahdollistaisi nyt suunniteltuja tornitaloja.

Syksyllä nähdään, löytyykö realistisia vaihtoehtoja tornitalokaavan toteuttamiseen. Valtuustossa esitin kaavan palauttamista ja palautuksen hävittyä äänestin hylkäämisen puolesta. Perustelut löytyvät täältä.

– Valtuustoaloite asukkaiden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessa (Kv-asia)

Esittelijä veti tämän pois listalta, kun kysymyksiimme ei saatu riittäviä vastauksia.

– Espoon edustajat metropolihallintoa koskevaan lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän teemaseminaariin 20.5.2014

Valittiin edustajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta Konttas, Elo ja Sonkeri.