Valtuustossa tänään keskustelu arviointikertomuksesta jäi tilintarkastusmuistutuksen jalkoihin. Käytin kuitenkin puheenvuoron tila-asioista, koska tarkastuslautakunta oli niihin ansiokkaasti puuttunut ja itsekin olin lautakunnan kuultavana tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos tarkastuslautakunnalle ansiokkaasta arviointikertomuksesta. Siihen on nostettu juuri niitä keskeisiä ongelmakohtia, joista olemme täällä paljon keskustelleet.

Erityisen tärkeänä pidän sitä, että tarkastuslautakunta on perehtynyt tilaaja-tuottajamalliin ja liikelaitosmalliin. Saamme vihdoin kättä pidempää niiden arviointiin ja kehittämiseen.

Tilakeskus -liikelaitos ylläpitää kaupungin tiloja pääosin sisäisellä tilaaja-tuottajamallilla. On hankalaa ja epätarkoituksenmukaista, että tilojen hallinta ja hoito ovat eri liikelaitoksissa. Se johtaa tehottomuuteen ja päällekkäiseen toimintaan. Tähän on tarkastuslautakunta puuttunut ja se on nostettu niin valtuustosopimukseen kuin  tatu-ohjelmaan.

Viime vuosi oli sisäilmaongelmien kannalta todella raskas ja asiaan on paneuduttu myös arviointikertomuksessa. Jouduimme tekemään useita hätäväistöjä ja hankkimaan väistötiloja nopealla aikataululla.

Nyt uusimpana akuuttina ongelmana meillä on Rödskog skola, jonka sulkemisesta päätettiin ympäristöterveyden lausunnon perusteella viime perjantaina. Rödskogs skola pieni koulu Pohjois-Espossa. Se on surullinen esimerkki siitä, mihin johtaa, kun korjausongelmaa pallotellaan edes takaisin eikä haluta tehdä tarpeellisia päätöksiä ajoissa. Olemme taas yhden parakkihankinnan edessä. Sverum käsittelee asiaa 21.5. ja taja 26.5.

Akuutit ongelmat ja kriisit ovat pakottaneet uudistamaan toimintatapoja. Sisäilmaongelmiin on puututtu  Olemme päättäneet kiirehtiä koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia.

Haluan muistuttaa kaikkia valtuutettuja siitä, että korjausvelan taltuttamisessa on kyse rahasta ja priorisoinnista. Muistetaan tämä, kun tehdään pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Ja muistetaan tämä kun päätetään ensi vuoden talousarviosta.

Sisäilmaongelmien ehkäisy edellyttää riittäviä vuosikorjausrahoja. Arviointikertomuksesta käy ilmi, että viime vuoden työohjelmassa oli yli 1400 alle 600 000 euron hintaista vuosikorjaustyötä. Vuosikorjauksiin oli viime vuonna varattu rahaa 16,8 me ja se loppui kesken, tälle vuodelle on varattu 15,8 me, josta säästettiin vielä 300 000 euroa.

Enää ei ole varaa leikata euroakaan, päin vastoin. Meillä ei ole varaa nostaa riskiä uusiin hätäväistöihin. Tämän vuoden lisäsäästöjen osalta jaosto päätti, että säästöjä ei kohdisteta kouluihin ja päiväkoteihin.

Pidetään tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomiot tiukasti mielessä, kun päätetään ensi vuoden kehyksestä ja talousarviosta.

Kiitos!