Tässä huomisen tila- ja asuntojaoton asiat avattuna. Varsinaiset lista-asiat eivät aiheuttane suurta keskustelua. Kouluasiat sen sijaan sitäkin enemmän.

Listalle piti tulla selvitys väistötilojen hankinta-aikataulusta (viiveitä on tammikuiseen päätökseen nähden) sekä Rödskogs skolan tilanne, jonka tiimoilta vanhemmat ovat olleet todella aktiivisia ja svenskarum-lautakunta tehnyt päätöksiä. Joudummen niitä jaostossa puimaan nyt ikävästi ilman pohjaesityksiä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuullaan seuraavat selostukset:

– MAL aiesopimuksen seurannasta (Anne Savolainen)
– Kaupunkien välinen toimitilavuokravertailu (Harri Kivinen)
– Tilakeskuksen toimitilakäsikirja (Carl Slätis)

Nuo ovat työohjelman mukaiset selostukset. Niiden lisäksi on luvattu selostus myöhästyneistä väistökoulutiloista. On todella ikävää, että tammikuussa päätetty aikataulu ei pidä. Erityisen ongelmallinen tilanne on Viherlaakson ja Kirstin koulujen osalta. Vastaukset pitää nyt saada seuraaviin kysymyksiin:

– miten prosessi on kulkenut tajan 20.1. hankintapäätöksen jälkeen?
– missä kohtaa prosessi on viivästynyt?
– koska viivästyminen kävi ilmi?
– missä määrin viivästyminen johtuu omasta toiminnasta, missä määrin toimittajan toimitusvaikeuksista?
– olisiko ollut mahdollista vaihtaa toimittajaa?
– olisiko prosessia voitu nopeuttaa maksamalla enemmän (tällainen tieto kerrottiin jossain vaiheessa ovalalle)? käytettiinkö tätä mahdollisuutta, jos ei niin miksi ei ja kuka siitä päätti?

Ja omana asianaan on päätös Rödskogs skolan sulkemisesta ja siihen liittyvät toimenpiteet. Vanhemmat ovat olleet todella aktiivisia ja kyseenalaistavat sulkemispäätöksen, koska kukaan koulussa ei oireile. Kaupungin ympäristöterveys on kuitenkin antanut lausunnon, jonka perusteella tilakeskuksen toimitusjohtaja on tehnyt sulkemispäätöksen. Olen kutsunut vanhemmat maanantaina klo 18.30 keskustelemaan tilanteesta. Vähintään tajassa pitää päättää väistötilojen hankinnasta. Ja pitäisin tärkeänä myös, että toiminta voi jatkua juhannukseen asti (päiväkoti ja leirit). Nyt tyhjennys on määrätty 2.6. alkaen.

– Esisopimus tilojen vuokraamiseksi Suvelan kappelin tiloista Espoon seurakuntayhtymältä sivistystoimen Suvelan asukaspuiston käyttöön

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.10.2011 hyväksynyt Suvelan kappelin ja asukaspuiston hankesuunnitelman toteuttamisen Espoon seurakuntayhtymän ja Espoon kaupungin yhteistyöhankkeena. Päätöksen mukaan asukaspuiston toimintaan tarvittavat uudet tilat vuokrataan seurakuntayhtymältä kahdenkymmenen (20) vuoden vuokrasopimuksella.

Nykyinen asukaspuistorakennus on erittäin huonokuntoinen ja tiloiltaan riittämätön. Korvaavan rakennuksen tarveselvityksen mukainen tilaohjelma on 260 ohm2 lämmintä tilaa ja kylmää tilaa 110 m2.

Tärkeä hanke, joka toivottavasti valmistuu ajallaan.

– Kolmen vuokra- ja kahden asumisoikeuskorkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee puoltoa kolmen kohteen korkotukilainalle vuokratalon rakentamista varten.

– Matinpuronpuisto 7 sijaitsee Iirislahdessa, asuntoja tulossa 26. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa (2013-1376).

– Magneettikatu 14 sijaitsee Saunalahdenportin asemakaava-alueella, asuntoja tulossa 115. Tavoitteena on saada kunnallistekniikka ja kulkuyhteydet tontille 15.11.2014.

– Tyyrpuuri 6 sijaitsee Saunalahdessa Kummelivuorensuun asemakaava-alueella, asuntoja tulossa 88. Alueella on tehty liito-oravahavaintoja sekä tontilla että katualueella ja tilannetta selvitellään. Kunnallistekniikka valmistuu aikaisintaan vuonna 2015. Hanketta esitetään puollettavaksi, mutta hankkeen toteuttaminen on mahdollista vasta, kun rakentamisedellytykset on saatu kuntoon.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy hakevat puoltoja asumisoikeustalojen rakentamista varten.

Espoon Suurpellon Puistokatu F on Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle toteutettava asumisoikeuskorkotukihanke. Suurpelto I asemakaava-alueelle sijoittuvaan hankkeeseen on tarkoitus rakentaa 55 asuntoa. Hanke on saanut rakennusluvan.

Suurpellon alueella on toukokuussa 2014 valmiina tai rakenteilla 1314 asuntoa. Näistä asukasvalintarajoituksen ja vuokrasääntelyn piirissä olevia valtion tukemia ARA -vuokra-asuntoja on 29 % ja asumisoikeusasuntoja 19 %. Lisäksi alueella on ARAn lyhyen korkotuen (välimalli) vuokra-asuntoja 36 %. Vapaarahoitteisia omistusasuntoja on 12 % ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 4 %. Uusien ARA -kohteiden puoltamista Suurpeltoon on harkittava tapauskohtaisesti, jotta pystytään varmistamaan hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan toteutuminen.

TA-Asumisoikeus Oy hakee puoltoa Nahkasuutarintie 9 -nimiselle hankkeelle asumisoikeustalon rakentamista varten. Hanke sijaitsee Kurtinmalmin asemakaava-alueella, asuntoja tulossa 29. Hankkeen kunnallistekniikka valmistuu syksyllä 2014.

Uudet tuetut vuokra-asuntohankkeet keskittyvät edelleen Suurpeltoon ja Saunalahteen. Toisaalta asuntoja tarvitaan kipeästi. Ovat puolestani ok.

– Tilakeskus -liikelaitoksen huhtikuun 2014 kuukausiraportti

Valtuusto päätti 24.3.2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaisista talousarvion tarkistuksista. Liikelaitoksen tulostavoitetta nostettiin 1,2 milj. euroa, 7,6 milj. euroon.

Tämän hetkisten tietojen perusteella ennustetaan, että liikelaitoksen tulostavoite toteutuu.

Investointimenojen on ennustettu olevan 92,1 milj. euroa (muutettu TA 2014 104,2 milj. euroa).

Uudisrakentamisen investoinnit eivät tule toteutumaan siinä määrin kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu, ennustettu uudisrakentamisen investointien olevan 62,4 milj. euroa. Pääasiallinen syy, että uudisrakentamisen investoinnit eivät toteudu talousarvion mukaan on joidenkin hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen.

Kuukausiraportissa liikutaan hyvin yleisellä tasolla. Investointien osalta edelleen ongelma, että eivät toteudu suunnitelmien mukaisesti. Investointeihin palataan investointiohjelman yhteydessä. Ryhmien väliset neuvottelut pitkän tähtäimen investointiohjelmasta käydään elokuussa.

– Viranhaltijoiden päätökset

Tässä kohtaa pitäisi ymmärtääkseni olla valvottavana Tilakeskuksen toimitusjohtajan päätös Rödskogs skolan sulkemisesta. Päätöstä ei listalla kuitenkaan näy.