Eilen tila- ja asuntojaostossa valtaosa ajasta käytettiin listan ulkopuolisiin asioihin, eli koulukorjauksiin ja väistötiloihin. Edelleen on kehitettävää siinä, että ajankohtaiset ja tärkeät keskustelua ja linjaamista vaativat asiat saadaan virallisiksi lista-asioiksi jolloin ne tulevat julki myös asukkaille ennen ja jälkeen kokouksen.

Tässä asiat, jotka keskusteluttivat tai tehtiin esityksestä poikkeavia pääötksiä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Rödskogs skolan tilanne

Otimme kokoukseen laillisuusvalvontaan Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöksen sulkea Rödskogs skola 2.6. alkaen sisäilmaongelmien takia.

Käytimme otto-oikeutta ja täydensimme Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöstä ja sen tulkintaa siten, että päiväkoti- ja kesäleiritoiminnan osalta tiloja voidaan käyttää juhannukseen asti. Tämä mahdollistaa lasten kesäleiritoiminnan ja oli helpotus vanhemmille.

Lisäksi edellytimme seuraavia korjaustoimenpiteitä: Rakennuksen ryömintätila alipaineistetaan ja havaittu katon vuotokohta paikataan kiireellisesti. Tämän jälkeen suoritetaan viipymättä sisäilmaohjeen mukainen terveystarkastus, jonka pohjalta määritellään, onko terveyshaitta poistunut.

Muutoin jaosto piti voimassa aiemman päätöksen, jonka mukaan syyslukukausi alkaa väistössä Kalajärvellä svenskarumin päätöksen mukaisesti, kuitenkin siten, että halukkaat lapset voivat siirtyä Lagstadiin.

Jaosto ei siis kumonnut toimitusjohtajan päätöstä, vaan edellytimme, että ns. pienet korjaukset tehdään ja tutkitaan saadaanko tila niiden myötä käyttökelpoiseksi. Tälle ei asetettu määräaikaa, joten lähtökohta on, että syyslukukauden alussa väistöön mennään ja jos tilat saadaan em. korjaustoimenpitein kuntoon, niihin voidaan palata.

Samalla valmistellaan siirtokelpoisen paviljonkirakennuksen hankintaa ja se tuodaan tila- ja asuntojaostoon 16.6. kokoukseen. Näin siirtokelpoisten tilojen hankinta ei juurikaan viivästy, vaikka korjaustoimia vielä tehdään.

Jaosto suhtautui siis vakavasti tutkimuksissa ilmenneisiin homevaurioihin ja niiden aiheuttamiin terveysriskeihin. Haluamme kuitenkin vielä varmistua siitä, voidaanko haitat eliminoida täsmäkorjauksilla ja saada näin koululle ja ehkä päiväkodille muutama vuosi lisää terveellistä käyttöaika, jolloin säästyttäisiin hätiköidyiltä päätöksiltä ja voitaisiin pohtia rauhassa ruotsinkielisen kouluverkon tilannetta.

Koulun tilanne juontaa juurensa ikävästä historiasta. Se on ollut korjauslistojen kärjessä vuosia, mutta jostain syystä korjauksia ei ole tehty. Lakkautusta on esitetty vuosien aikana useasti ja vanhemmat kokevat joutuneensa taistelemaan koulunsa säilyttämisen puolesta yhä uudelleen.

Nyt on olennaista, että mikäli tiloja ei saada käyttökuntoon, pihaan hankitaan siirtokelpoiset paviljongit. Sen lisäksi svenskarum-lautakunnassa on tehtävä linjaukset siitä, miltä ruotsinkielinen kouluverkko näyttää tulevaisuudessa Pohjois-Espoon osalta. Tilakeskuksen näkemys on, ettei Rödskogs skolaa kannata peruskorjata, koska siitä ei saada nykystandardien mukaista koulurakennusta. Jos rakennetaan uusi koulu, on sen paikka arvioitava pikaisesti osana kouluverkkoa. Linjaukset tarvitaan, kun valtuustoryhmät neuvottelevat investointiohjelmasta elokuussa.

Osallistuimme muutamien jaoston jäsenten kanssa illalla Rödskogs skolan vanhempainiltaan, jossa oli mahdollisuus keskustella vanhempien kanssa koulun tulevaisuudesta ja tehdyistä päätöksistä. Hyvä että keskusteluyhteys on nyt avattu myös livenä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kuulimme selostukset kaupunkien välisestä toimitilavuokravertailusta sekä Tilakeskuksen toimitilakäsikirjasta. Selostus MAL-asioiden seurannasta siirrettiin seuraavaan kokoukseen kouluasioiden takia.

Ylimääräisenä selostuksena kokoukseen tuotiin selvitys väistötilojen hankinta-aikataulusta. Jaosto päätti tammikuussa seitsemän koulun väistötilojen hankinnasta siten, että ne ovat käyttövalmiina syyslukukauden alussa. Näitä ovat Viherlaakso, Kirsti, Veräjäpelto, Karhusuo,Mattlidens, Aurora sekä Tapiolan koulu (Miestentie). Lisäksi samaan aikaan on valmisteltu vuokrakohteisiin väistötiloja Viherlaakson lukiolle (Kutojantie) ja Viherlaakson yläkoululle (Rehtorintie).

Nyt tilanne on se, että osa viivästyy. Viivästyminen on ongelmallista Viherlaakson ja Kirstin koulujen osalta, jotka molemmat ovat isoja väistöhankkeita. Erityisen kurjaa on, että tiedotus on ontunut. Opettajat ja vanhemmat saivat tiedon vasta viime perjantaina ja olivat ehtineet jo pakata tavaroita ja tehdä muita valmisteluja.

Tilakeskus ei ole viivytellyt tammikuisen jaoston hankintapäätöksen jälkeen, mutta parakkien toimittaja ei ole pysynyt sopimusaikataulussa. Seitsemän koulun väistötilojen hankinta yhtä aikaa on vaatinut valtavasti työtä ja tiedän että Tilakeskuksessa töitä on paiskittu asian eteen urakalla. Sopimusrikkomus on vakava asia ja siihen on puututtava. Ei voi olla niin, että kaupungin on maksettava lisää siitä, että tilaaja pysyy tekemänsä tarjouksen aikataulussa.

Kaupungin prosesseissakin on vielä parannettavaa, jotta hankkeet etenevät mahdollisimman sujuvasti ja tiedotus on avointa ja reaaliaikaista. Minusta olemme puolessatoista vuodessa kuitenkin ottaneet isoja harppauksia eteenpäin näissä asioissa. Ja positiivistakin palautetta on saatu.