Shanghai-delegaatio

Espoon kaupungin kansainvälisen toiminnan seurantaraportista löytyy kuva viime kesältä, jolloin olin emännöimässä Shanghain delegaatiota (valmistelivat pormestarin matkaa). Olisi voinut jotain värikästäkin päälle laittaa.

Eilen kaupunginhallituksessa lista oli lyhyt, mutta käsittelyssä oli myös muita asioita. Alla asiat, joihin tuli muutoksia tai käytiin enemmän keskustelua. Lista avattuna löytyy täältä.

Kokouksen aluksi kuultiin kansainvälisten asioiden koordinaattori Glen Gassenin raportti kansainvälisestä työstä. Raportti löytyy myös kaupungin nettisivuilta.

Lisäksi kuultiin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkisen ja poliisikoordinaattori Ari Ojan turvallisuuskatsaus. Espoossa turvallisuutta tarkastellaan laajemmin hyvinvoinnin osatekijänä. Asukkailta kysyttäessä turvallisuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi ja nuorten kyselyssä jopa tärkeämmäksi kuin omat kaverit.

Kaupunkien katuturvallisuusindeksien vertailussa Espoo on hyvällä tasolla, samoin rikostilastoissa. Osin tämä selittynee sosioekonomisilla tekijöillä ja Helsingin läheisyydellä, mutta Espoossa tehdään kuitenkin myös monia asioita oikein eri hallinnon tasoilla. Tässäkin pätee se, että ennaltaehkäisy on myös taloudellisesti järkevää, inhimillisestä puolesta puhumattakaan.

Tämän vuoden alun perusteella kasvua on kuitenkin mm. hälytystehtävien määrässä 5,5% ja perheväkivaltaan liittyvissä kotihälytyksissä 39%.

– Sivistystoimen toimialan sekä lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia)

Nämä siis etupäässä uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyviä muutoksia. Laki astuu voimaan 1.8. mutta valmistelu on vielä pahasti kesken. Tavoitteena on, että kunnassa on yksi taho, joka vastaa asiasta. Muutoksen taloudellisia vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. Omnian osalta ei ole vielä päätetty, siirretäänkö kuraattorit Espoon kaupungin työntekijöiksi, vai ostetaanko palvelu Omnialta. Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudun kunnissa muutos toteutetaan erilaisin hallinnollisin ratkaisuin.

Samassa yhteydessä esitettiin muutosta, että kulttuurilautakunnalle sekä liikunta- ja nuorisolautakunnalle siirretään päätösvalta palvelua antavien toimipisteiden perustamisesta, lakkauttamisesta tai yhdistämisestä. Perusteena oli se, että johtosäännöillä on haluttu yhdenmukaistaa eri lautakuntien toimivallat. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla vastaava valta jo on. Samoin esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunta voi päättää terveysasemien sulkemisesta tai yhdistämisestä.

Teimme esityksen tämän kohdan poistamisesta. Perusteena se, että kulttuuri, liikunta ja nuorisotoimi ovat ei-lakisääteisinä harkinnanvaraisia ja siinä mielessä poliittisempia kuin lakisääteiset koulut, päiväkodit tai terveyspalvelut. Tässä on mm. kirjastoverkosta kyse.

Esityksemme hävisi äänin 9-5. Meidän lisäksemme sen puolesta äänestivät demareiden Hannele Kerola ja rkp:n Ulf Johansson. Vasemmistoliiton Tiina Ahlfros äänesti tyhjää. Tämä menee vielä valtuustoon.

– Lisäasia: koulujen väistötilanteiden viestintä

Viime päivinä on lehtien palstoillakin keskusteltu ikävistä väistötilojen viivästyksistä ja ennen kaikkea siitä, miksei tieto ole kulkenut opettajille ja vanhemmille. Asiaa käsiteltiin viime viikolla myös tila- ja asuntojaostossa.

Otimme asian kaupunginhallituksen käsittelyyn ja teimme seuraavan päätöksen:

Kaupunginhallitus päättää, että koulujen väistötilanteiden viestinnästä tehdään viestintäsuunnitelma, jossa nimetään vastuullinen viestijä. Viestinnässä varmistetaan sivistystoimen, kyseisen koulun ja tilakeskuksen yhteistyö. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota koululaisten vanhempiin ja opettajiin.

Erittäin tärkeä päätös, joka on nyt pantava viipymättä täytäntöön.

– Listan ulkopuolelta: Esbogårdin louhoshanke

Pöytäkirjan ulkopuolella saimme vielä lyhyen selostuksen Esbogårdin louhoshankkeesta, josta on tullut paljon asukaspalautetta viime päivinä. Esbogård hakee lupaa louhia maata ja perustaa ylijäämämassojen vastaanottopaikka mailleen Kulmakorven eteläpuolelle. Kaupungilta on pyydetty lausuntoa YVA-ohjelmasta ja sen antaa ympäristölautakunta 12.6. kokouksessaan. Sen jälkeen hankkeelle haetaan maa-aineslupaa ja ympäristölupaa.

Suhtaudun hankkeeseeen todella kriittisesti. Kulmakorpi louhoksineen on jo todella massiivinen ja tämä uusi alue tulisi jopa parin sadan metrin päähän asutuksesta ja mm. läheisen tallin toiminta vaarantuisi. Lähelle on tulevaisuudessa kaavailtu myös asutusta, mikäli Lohja-rata ja Mynttilän asema joskus toteutuvat.