Tänään vihdoin käsiteltiin muutaman pöytäämisen jälkeen Hanna Kiljusen (kok.) valtuustokysymys koulujen ja päiväkotien väistötilatarpeista ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä. Kerroin puheenvuorossani, mitä asian eteen on tila- ja asuntojaostossa tehty.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

haluan kiittää Hanna Kiljusta tärkeästä valtuustokysymyksestä ja virkamiehiä perusteellisesta vastauksesta.

Kuten vastauksesta käy ilmi toimeen on tartuttu, mutta paljon riittää vielä tehtävää. Erityisesti on tehostettu sisäilmaongelmiin puuttumista ja niistä tiedottamista, mutta edelleen tiedonkulussa on parantamisen varaa.

Kaupunginhallitus päättikin viime kokouksessaan, että viestintä otetaan haltuun ja varmistetaan sivistystoimen, kyseisen koulun ja tilakeskuksen yhteistyö. Erityishuomio kiinnitetään vanhempiin ja opettajiin. Tilakeskuksessa toimeen on jo ryhdytty ja jatkossa kouluja informoidaan kuukausittain hankkeiden etenemisestä.

Sisäilmaongelmiin ja niiden ongelmiin perehdyttiin vajaa kk sitten Tilakeskuksen ja Sisäilmayhdistyksen järjestämässä seminaarissa. Osallistujia oli pari sataa ja kaupungin työntekijöitä runsaasti. Asiaan suhtaudutaan vakavasti ja kokonaisuutta pyritään ottamaan haltuun.

Tilakeskuksessa on työn alla kaupunkitasoiset toimintaohjeet ja periaatteet, joiden mukaan kaikkien tulee toimia. Kaupungilla on töissä kolme sisäilma-asiantuntijaa, joten yhtenäiset käytännöt tarvitaan, jotta työnjako on selkeä ja resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön. On tärkeää kehittää myös sisäilmatutkimusten tilausprosessia.

Olen sopinut, että toimintaohjeet tuodaan ennen hyväksymistä luottamushenkilöiden kommentoitavaksi, jotta kaikki näkökulmat tulevat huomioitua. Suunnitteilla on iltakoulu tila- ja asuntojaoston ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa. Varmaan olisi mahdollista kytkeä tähän myös sote-lautakunta, jos katsotaan tarpeelliseksi.

Tämän takia en näe tarpeelliseksi tämän valtuustokysymyksen palauttamista, vaan näen, että tärkeämpää on nyt keskittyä siihen, että saadaan prosessit kuntoon ja työlle riittävät resurssit.

Haluan vielä muistuttaa kaikkia valtuutettuja siitä, että sisäilmaongelmien ja korjausvelan taltuttamisessa on kyse rahasta ja priorisoinnista.

Sisäilmaongelmien ehkäisy edellyttää riittäviä vuosikorjausrahoja. Niistä ei ole varaa leikata euroakaan, vaikka säästöjä joudutaan tekemään. Tänä vuonna vuosikorjauksiin on varattu 9 me. Tarve tuleville vuosille on 15 me luokkaa.

Lisäksi tarvitaan noin 15 me korvamerkitsemätöntä investointirahaa, jolla voidaan tehdä peruskorjauksia pienempiä, tilojen elinkaarta pidentäviä korjauksia. Tuolla rahalla saataisiin korjattua 4-6 koulua vuodessa, mikä helpottaisi peruskorjauspainetta ja ennaltaehkäisisi kalliita hätäväistöjä.