Tässä kevätkauden viimeisen kaupunginhallituksen kokouksen raportti. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kokousasiat hyväksyttiin pääosin keskusteluitta esityksen mukaan. Tässä ne, joihin tuli muutoksia tai joista muuten keskusteltiin.

– Vuoden 2014 toukokuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Kokouksessa saatiin selvitystä tähän tiehankkeiden kustannusten nousuun:

”Kunnallistekniikan sopimusrakentamiseen (HA) on budjetoitu 12,0 milj. euroa. Toteuma huhtikuun lopussa 4,4 milj. euroa. Käyttöennuste tänä vuonna on 20,0 milj. euroa. Suurimmat menokohteet ovat Turvesolmu, Suomenlahdentie ja Kaitaantien ja Finnoonsillan jatke. Tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen määrärahaa esitetään lisättäväksi 8,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen ja vastaavasti tehtäväalueelle 413 Katu ja viherpalvelut tuloarviota esitetään korotettavaksi 8,0 milj. euroa.”

Selvityksen mukaan kyse on kirjanpitotekniikasta, ei niinkään kulujen odottamattomasta noususta. Sopimusrakentamisessa on kyse siitä, että kaupunki tekee sopimuksia yritysten kanssa katujen toteuttamisesta tiettyjen rakennushankkeiden mahdollistamiseksi. Yritys maksaa kaupungille sopimuskorvauksen, joka jää ennakkotuloksi taseeseen, kunnes sopimuksen ehto täyttyy (= katu rakennetaan). Kun kulu kirjataan, puretaan taseesta vastaava määrä sopimuskorvausta teknisen puolen käyttötalouteen tuloksi. Tämä ei siis muuta kaupungin kokonaistalouden kannalta mitään. Tämä on vanha käytäntö, joka on ollut pitkään voimassa. Nykyään maankäyttösopimukset korvaavat jossain määrin tätä sopimusmenettelyä.

Ymmärrän tämän logiikan, mutta väitän silti, että tällainen kadun rakennus ei ole kaupungille niin ilmaista ja riskitöntä, kuten annetaan ymmärtää. Nytkin Turvesuon retail-parkin laajennuskaava kaatui oikeudessa, mikä tarkoittaa ettei rakentaminen ainakaan suunnitellussa laajuudessa toteudu Turveradantien ja Turvesolmun varteen. Kyllä kaikki tie- ja katuhankkeet pitäisi arvioida osana investointiohjelmaa, jotta voidaan tehdä harkintaa siitä, miten ja millä riskillä kaupunkia rakennetaan.

– Högnäs, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs, (osittain Kv-asia)

Högnäsin kaava jätettiin esityksestämme pöydälle. Haluamme vielä kerran käydä läpi kaavan vaikutukset läheiseen Matalajärven Natura-alueeseen, joka on sittemmin liitetty osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Lähinnä huolettaa asukasmäärän kasvaminen 40 lähinnä loma-asuukkaasta yli viiteensataan ympärivuotiseen asujaan. Tähän siis palataan kesän jälkeen.

– Ylimääräinen asia: Erityinen kuntajakoselvitys

Kokoukseen tuotiin ylimääräisenä asiana linjattavaksi Espoon osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen liittyvän osallistumissopimuksen laatimiseen. Pohjaesitys oli, että Espoo ei osallistu. Pyysin neuvottelutaukoa ja neuvottelujen jälkeen kaupunginjohtaja muutti esityksen muotoon, että hän ei osallistu. Pidämme ongelmallisena sitä, ettei Espoo osallistuisi lainkaan, kun laki siihen velvoittaa. Tuon muotoilun kanssa voimme elää. Saara Hyrkkö avaa hyvin asiaa ja käsittelyä omassa blogissaan.