Tässä raportti eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Tässä asiat, joihin tuli muutoksia tai käytiin raportin arvoista keskustelua.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

 Epoon sairaalan tilanne

Saimme selostuksen hankkeen etenemisestä. Aluksi kerrattiin tausta: Sairaala ja sen yhteyteen Elä ja asu -keskus piti alunperin toteuttaa Puolarmetsään arkkitehtikilpailun voittaneen Orkidea-suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja valtuusto päätti tehdä sairaalan Jorvin sairaalan yhteyteen arkkitehtoonisesti pelkistetympänä versiona. Samalla päätettiin toteuttaa hanke urakkana, jossa suunnittelu sisältyy toteutukseen ja valittu urakoitsija vastaa kokonaisuudesta. Kun kilpailua ei syntynyt, jouduttiin laksemaan sopimukseen kuuluva ylläpitoaika 25 vuodesta 10 vuoteen. Valtuusto asetti hankkeelle 150 me hintakaton. Urakkakilpailun voitti Luja-talo, joka sairaalaa nyt rakentaa. Valmista pitäisi olla syksyllä 2016. Käytännössä rakennuksen omistaa Tilakeskus, vaikka hanke rahoitetaan kaupungin omistaman Espoon Sairaala Oy:n kautta.

Kysyin, miten rakennuksella on varmistettu, ettei kosteusvaurioita synny. Kosteussuojausta on vaadittu ja VTT:n tekemän selvityksen mukaan urakoitsijan toimenpiteet ovat riittäviä. 10 vuoden ylläpitovastuu toivottavasti myös osaltaan varmistaa, että vaurioiden syntyminen estetään.

Tämä on ensimmäinen hanke, jossa on valtuuston asettama hintakatto. Samaa on tarkoitus käyttää jatkossa myös muissa hankkeissa.

Rödskogs skola: kesän aikana tehtävät toimenpiteet

Saimme selostuksen tilanteesta. Jostain syystä se on laitettu vain jaoston sisäisiin dokumentteihin, ei julkisesti esityslistan liitteeksi. Vielä on valitettavasti hakusessa jaoston asioiden listavalmistelu.

Tilakeskus on tilannut Espoon kiinteistöpalveluilta välittömät korjaustyöt ja työt on aloitettu välittömästi koulujen päätyttyä. Toimenpiteet perustuvat jaoston vaatimuksiin, joita on täsmennetty Pöyry Finland Oy:n tekemän Kuntotarkastusraportin 24.4.2014 mukaisilla välittömillä korjaustoimenpiteillä.

Korjaukset valmistuvat heinäkuussa 2-3 viikkoa ennen koulujen alkua, jotta tilojen koulukäyttöön liittyvä terveellisyys ehditään arvioida. Terveyshaitan olemassa olon tai poistumisen arviointiin käytetään Espoon ympäristöterveyden ja tilakeskuksen sisäilma-asiantuntijoiden asiantuntemusta. Tehtyjen katselmusten ja tutkimusten perusteella päätetään, voidaanko tilat ottaa koulukäyttöön syksyllä 2014.

Selostuksesta selviää, että jaoston pyynnöstä on selvitetty mahdollisuus korvata siirtokelpoisilla tiloilla nykyisiä, opetuskäytöstä poistettuja tiloja. Alustavissa laskelmissa on arvioitu nykyisiä tiloja vastaavien tilojen merkitsevän noin 650 brm² tilan tarvetta. Kustannusarvio kaupungin kokonaiskustannuksena (investoinnit ja vuokraus) paviljonki-tyyppisen koulun toteutukselle on noin 1,75 M€, kun vuokra-aika on 36 kk. Kustannuksissa on huomioitu myös pohja- ja perustustöiden tekeminen, mutta LVI- tai sähköliittymien osalta kustannusarvioon vaikuttaa olennaisesti toteutustapa (kiinteistöllä ei ole kunnallistekniikkaa).

Tilakeskuksen arvion mukaan siirtokelpoisten rakentaminen kestää rakennuttamispäätöksen syntymisestä noin 9-12 kk. Kohteen sijainnin vuoksi haasteellisia asioita on kaavan puuttuminen, tästä johtuvat poikkeamis- ja rakennuslupamenettelyt sekä puuttuva kunnallistekniikka. Aikaisin mahdollinen valmistumisaika on syyslukukausi 2015, joka vaatii rakennuttamispäätöksen tekemistä jo ennen lomakauden 2014 alkua.

Tämän selostuksen kohdalla ei ollut mahdollista tehdä päätöstä siirtokelpoisten tilojen hankinnasta, koska siihen tarvitaan Svenska rum -lautakunnan päätös. On myös perusteltua odottaa uusi arvio siitä, voiko koulua korjausten jälkeen käyttää.

Jotta elokuussa olisi mahdollista tehdä tarvittavat päätökset siirtokelpoisten tilojen osalta, olisi nyt saatava asiaan tilapuolen ja koulupuolen yhteinen näkemys. Pyrin nyt osaltani paimentamaan asiaa eteenpäin. Seuraava tila- ja asuntojaoston kokous on 18.8. ja svenska rumin kokous 28.8.

Investointiohjelmasta käydään valtuustoryhmien välisiä neuvotteluja seuraavan kerran 22.8. Alustavissa luonnoksissa Rödskogs skola ei ole mukana.

Elokuussa on saatava aikaan tarvittavat päätökset.

 

– Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Hyväksyttiin muuten, mutta esittelijä poisti vastauksesta lauseen ”Tilakeskuksen tavoitteena on jatkaa kiinteistönhoidon ulkoistamista”. Tämä ei ole oikea paikka linjata asiasta.