Kirkkonummella Masalan kirjastossa avattiin viikko sitten näyttely: Porkkala uudelleen kansallispuistoksi. Porkkalan kansallispuisto on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton Suomenlahti-vuoden kärkihankkeista. Näyttelystä saamme kiittää Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriä ja Kirkkonummen ympäristöyhdistystä.

Porkkala_Nitti_Veistola

Suomen luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti Nieminen ja luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola.

Olin mukana avajaisissa ja saatoin ilokseni kertoa juhlaväelle, että Espoo tukee hanketta. Espoon Vihreät tekivät viime syksynä valtuustoaloitteen, jonka käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti Risto Nevanlinnan (vihr.) toivomuksen, että kaupunki seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja tuo myös julki myönteisen suhtautumisensa suunnitteilla olevaan kansallispuistoon.

Kirkkonummella Vihreät ovat tehneet ansiokasta vaikuttamistyötä kansallispuiston palauttamiseksi. Valtuutettu Minna Hakapää (vihr.) toimii Porkkalaa kansallispuistoksi ajavan työryhmän puheenjohtajana.

Porkkala_päättäjät

Vihreät valtuutetut Porkkalan kansallispuiston puolesta: Allekirjoittanut vieraana Espoosta sekä paikalliset kirkkonummelaiset Minna Hakapää ja Emmi Wehka-aho.

Porkkalan kansallispuistolla on kunniakas historia. Se perustettiin vuonna 1938 ja se oli yksi Suomen ensimmäisistä kansallispuistoista. Kansallispuisto kuitenkin lakkautettiin Porkkalan vuokra-ajan jälkeen.

Porkkalan kansallispuiston palauttaminen on ollut vireillä vuosikymmeniä. Nyt hanke on vihdoin etenemässä. Ympäristöministeriö on pyytänyt Metsähallitukselta merellisiä kansallispuistoja ja Porkkalan asemaa koskevan selvityksen, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kuntien lausuntoja pyydetään syksyllä.

Tuleva Porkkalan kansallispuisto sijaitsisi ainakin Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon sekä toivottavasti myös Espoon alueilla. Nämä kunnat ovat näyttäneet hankkeelle vihreää valoa.

Porkkalan kansallispuisto täydentäisi Suomenlahden merellisten kansallispuistojen verkostoa ja toimisi pääkaupunkiseudun Viherkehän läntisenä reunana. Se sisältäisi lähes kaikki uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Porkkala on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää, joka muodostuu kansallispuistojen lisäksi muun muassa Meikon ja Vestra-Petikon metsäalueista sekä Helsingin edustan saarista.

Porkkalan alue on jo nykyisellään suosittu virkistyskohde. Kansallispuiston perustaminen lisäisi merkittävästi alueen houkuttelevuutta luontomatkailukohteena. Samalla syntyisi mahdollisuuksia esimerkiksi virkistyskäyttöön perustuvalle yritystoiminnalle.

Myös Espoolle Porkkalan kansallispuisto tarjoaa loistavan mahdollisuuden vahvistaa merellistä imagoaan ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia. Espoon kannattaakin aktiivisesti tarjota omia suojelualueitaan osaksi kansallispuistoa, joka toimisi upeana ikkunana Espoon ja koko pääkaupunkiseudun meriluontoon.

Espoosta kansallispuistoon liitettäväksi sopivat ainakin kaupungin mailla sijaitsevat suojelualueet Pentalassa ja Stora Herrössä. Molemmat saaret ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Lisäksi kannattaa selvittää ainakin Kirkkonummen ja Espoon rajalla sijaitsevan Espoonlahden Natura 2000 -alueen liittämistä osaksi kansallispuistoa.

Tutkimusten mukaan kansallispuistoihin ja vastaaviin luontopalveluihin sijoitettu euro tuottaa alueelle 10 euroa lisääntyneen matkailun ja sitä tukevien palveluiden muodossa. Näitä euroja ei kannata Espoossakaan jättää käyttämättä.