Tässä raporttia tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta niiltä osin kuin kokouksessa tehtiin muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Högnäs, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs, (osittain Kv-asia) (Pöydälle 16.6.2014)

Högnäs jäi kesäkuussa pöydälle, jotta ryhmillä oli aikaa paneutua asiaan. Moni olikin käynyt paikan päällä ja lukenut huolella paperit. Eniten keskustelua herätti viimeisestä kaavaehdotuksesta puuttuva ELY-keskuksen lausunto sekä ELYn lausunnon merkitys ylipäänsä.

Valmistelijoiden näkemyksen mukaan ELY-keskuksen edellisestä kaavaehdotuksesta saatu lausunto ei ole kovin kriittinen. Ryhmämme tulkinta on, että lausunto on kriittinen (todetaan muun muassa, ettei yleiskaava ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavaa laadittaessa kulttuuriympäristön osalta), eivätkä tehdyt muutokset ole riittäviä, mikä antaa valitusperusteita.

Tein seuraavan palautusehdotuksen:

”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että rakennusoikeuden määrää vähennetään merkittävästi ja varmistetaan, että rakentaminen sopeutuu rakennustavaltaan ja sijainniltaan ympäristöön yleiskaavan mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskukselle varataan mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta lausunto.”

Palautusta kannatti Vihreiden lisäksi Vasemmistoliiton Tiina Ahlfors, eli esitys hävittiin äänin 11-4.

– Valtuustoaloite säännöstelyaltaan suunnittelemiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle (Kv-asia)

Esittelijä poisti lausunnosta lauseen:

”Erittäin kokeneiden vesistöasiantuntijoiden toimesta tehtyjen useiden, laajojen selvitysten perusteella ei ole perusteltua toteuttaa tai palauttaa Kirkkojärveä Turunväylän kummallekaan puolelle.”

Hyvä, ettei lausunnossa kategorisesti tyrmätä järven palautusta, vaan sitä voidaan edelleen tutkia puiston yhteyteen ja osana tulvasuojelua.

*   *   *

Kokouksen lopuksi kuultiin selostus Länsimetron jatkon tilanteesta. Neuvottelut ovat käynnissä uuden MAL-sopimuksen osalta. Metron jatkon rahoitukseen kytketään sitova kaavoitusvelvoite, joka koskee kaikkia 14 kuntaa. Espoota neuvotteluissa edustaa teknisen toimen johtaja Olavi Louko. Tästä on tarkoitus antaa valtuustolle tilannekatsaus viikon päästä.