Tila- ja asuntojaoston tämän päiväinen kokous meni lähinnä keskustelun merkeissä. Päätökset tehtiin kaikki esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuultiin selostus MAL-seurannasta ja käynnissä olevista MAL-neuvotteluista. Arvio on, että tänä vuonna päästään asetettuun 2500 asunnon tavoitteeseen ja että myös ARA-tuotannon osalta päästäisiin 20% osuuteen. Sen sijaan Espoon asuntojen osalta 300 asunnon tavoitteen saavuttaminen tekee tiukkaa.

MAL-sopimusneuvottelujen osalta valtio on asettamassa kaikille Helsingin seudun kunnille tiukemmat ja sitovat asuntotuotantotavoitteet vastineeksi Länsimetron rahoitukselle. Espoon osalta se tarkoittaisi 25% lisää kaavoitettuja kerrosneliöitä, eli 250 000 k-m2 sijaan 312 500 k-m2. Asuntoja edellytetään syntyvän erityisesti ratojen varteen.

Siirtokelpoisten tilojen osalta käytiin keskustelua siitä, miksi viivästymisiä on tullut ja miten niitä voidaan jatkossa välttää. Yksi keino on puitejärjestelyt, joilla hankintoja voidaan nopeuttaa, kun tarve tulee. Tärkeämpää se, että pystytään ennaltaehkäisemään viime vuoden kaltainen väistötilakierre.

Rödskogs skolan tilanne käytiin lyhyesti läpi. Jaoston päättämät työt on LVI-töitä lukuun ottamatta tehty. Loppujen töiden pitäisi valmistua viimeistään ensi viikolla. Sen jälkeen pyydetään kaupungin sisäilma-asiantuntijoiden ja ympäristöterveyden lausunnot, joiden pohjalta voidaan arvioida, ovatko tilat käyttökunnossa.

Svenska rum on tehnyt päätöksen väistöstä Kalajärvelle tämän lukuvuoden osalta. Kun päätös koulurakennuksen käyttökunnosta saadaan, on sverumin vuoro tehdä siitä johtopäätökset (mukaanlukien päiväkotirakennus). Tuskallisen mutkikasta ja hidasta välillä tämä päätöksenteko. Vaadin kuitenkin painokkaasti, että asianmukaiset päätökset koulutilojen käytöstä Rödskogsskolan kohtalosta on valmisteltava viipymättä sverumille ja sen jälkeen tila- ja asuntojaostolle.

– seurantaraportti ja investointiohjelma

Seurantaraportin yhteydessä nostettiin esiin se, että investointiohjelmat pitää saada realistisemmiksi. Nyt investointeja siirtyy säännönmukaisesti kymmenien miljoonien edestä seuraavalle vuodelle joka vuosi. Tällä kertaa se koitui onneksi siinä mielessä, että ylijäävistä rahoista saatettiin nipistää puuttuva 5 miljoonaa väistötiloihin. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että suunnitellut investoinnit siirtyvät.

Investointikatosta todettiin, että kohdekohtaisena se on erittäin tärkeä työkalu kulujen pitämiseen kurissa. Sen sijaan huolta herätti se, saadaanko kokonaiskaton alle mahtumaan välttämättömät koulukorjaukset.

Investointiohjelman valmistelu on vielä kesken ja valtuuston neuvottelutoimikunta käy neuvotteluja investointiohjelmasta 22.8. Siksi sitä ei tuotu vielä jaoston käsittelyyn, mitä pidän valitettavana. Olisi ollut hyvä, että olisimme ennen neuvotteluja voineet käydä evästyskeskustelun jaostossa tila-asioiden osalta. Kävimme kuitenkin lyhyen keskustelun ja korostimme erityisesti koulukorjausten ajoitusta, peruskorjausten ja ns. kevyempien ylläpitokorjausten riittävää resursointia sekä väistötilatarpeisiin varautumista.