Taloustilanteen kiristyessä Espoossa etsitään keinoja kuroa umpeen vajetta kaupungin ensi vuoden talousarviossa. Kokoomus on esittänyt säästökohteiksi kaupungin henkilöstön irtisanomisia ja säästämistä maahanmuuttajien lastenvaunuhankinnoissa.

– Pidämme erittäin huolestuttavana sitä, että tiukassa taloustilanteessa lähdetään kyseenalaistamaan kaupungin henkilökunnan pätevyyttä, lietsomaan vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä sekä leikkaamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, toteavat kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuodessa. Se on viidessä vuodessa Heinolan kaupungin verran. Samaan aikaan henkilöstömäärän kasvu on  pidetty maltillisena tiukalla rekrytointipolitiikalla.

Vaikka maan hallitus karsisi kuntien tehtäviä, Espoollakin on vastuu omista asukkaistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. Taantumassa monien palveluiden tarve kasvaa, jolloin henkilökunta on entistä kovemman paineen alla.

Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina kaupungin tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Espoon Vihreät haluaakin kannustaa kaikkia työntekijöitä tuottavuustalkoisiin.

– Tarvitsemme nyt tiukkaa taloudenpitoa kaikilla toimialoilla. Säästöjä syntyy, kun tunnustamme realiteetit, etsimme parhaita ratkaisuja ja uusia toimintatapoja, siirrämme määrärahoja tarvittaessa joustavasti yli toimialarajojen sekä kannustamme koko henkilökuntaa ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvät ehdotukset ja ideat kaikilta ovat tervetulleita, toteaa Elo.

Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset per asukas ovat kymmenen edullisimman kunnan joukossa Suomessa. Lupaavia tuloksia toiminnan kehittämisestä on saatu muun muassa vanhuspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa.

– Luotamme kaupungin työntekijöihin ja heidän kykyynsä toimia tasapuolisesti ja ohjeiden mukaan hankalissakin tilanteissa, painottaa Hopsu.

Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus kasvaa Espoossakin vauhdilla ja menestyäkseen kaupunki tarvitsee kaikkien asukkaidensa panosta.

– Kaupungin taloustilanteen parantamisen ja kaikkien espoolaisten hyvinvoinnin kannalta olennaista on työllisyystilanteen parantaminen. Kaupungin on kaikin keinoin parannettava yritysten toimintamahdollisuuksia ja madallettava yrittämisen esteitä. Myös kaupungin oma panostus tukityöllistämiseen on tärkeää, jatkaa Hopsu.

– Ihmisten aktivointi kannattaa aina. Jokainen työmahdollisuus parantaa mahdollisuuksia päästä pysyvästi kiinni työelämään. Ihmisten kyykyttämisen sijaan tarvitaan kannustamista, korostaa Elo.

Espoon Vihreät haluaa rakentaa hyvinvoivaa Espoota, jossa tuetaan niin kantasuomalaisten kuin maahan muuttaneiden koulutusta ja työllistymistä. Hyvinvointia ei synny syyllistämällä ja syrjäyttämällä vaan kannustamalla ja tukemalla.

– Nyt tarvitaan virheiden etsimisen, syyttelyn ja uhkakuvien maalailun sijaan yhteistä suuntaa ja samaan tahtiin soutamista. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä kaupungin henkilökunnan ja asukkaiden kanssa, päättävät Elo ja Hopsu.

Avoin kirje Espoon kaupungin työntekijöille