Luvattoman myöhään avaan huomisen tila- ja asuntojaoston esityslistaa. Syynä Laajalahti-päivä lauantaina ja oman tyttären 16-vuotissynttäreiden juhlinta tänään sunnuntaina.

Tässä kommentein, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Työohjelman mukaisesti kuullaan seuraava:
– Espoon Asunnot Oy, tilannekatsaus ja asukasvalinnan perusteet, Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kallio. Mukaan on kutsuttu myös Espoon asuntojen hallituksen puheenjohtajisto, jossa meillä vpj:nä Marjo Matikka.

Tajassa sovitusti kuullaan joka kokouksessa:
– Siirtokelpoisten tilojen / väistökoulujen tilannekatsaus, syyskuu 2014, Tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtaja Carl Slätis.

– Vuoden 2015 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukilainahakemusten käsittely

Ehdotetaan että tila- ja asuntojaosto puoltaa seuraavia erityisryhmähankkeita:
– Friisinmäen nuorisoasunnot / Y-Säätiö
– Lintuvaaran Validiatalon / Invalidiliitto laajennus

Puoltoa ei ehdoteta seuraaville hankkeille:
– Pellaksenmäen hoivakoti / Kiinteistö Oy Onnenlähde / Tyvene Oy
– Aspa Karakallio / Aspa-Säätiö

Päätöksenteolla on kiire, koska erityisryhmähankkeille on kiinteä hakuaika ja kunnan on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAlle viimeistään 7.10.2014.

Tässä hankkeiden kuvaukset:

– Friisinmäen nuorisoasunnot

18 – 30‑vuotiaille tarkoitettu nuorisoasuntohanke osoitteessa Friisinmäenaukio 7. Hankkeessa on yhteensä 55 asuntoa, joista 31 on nuorten tukiasuntoja ja 24 normaaleja vuokra-asuntoja. Tukiasunnoille haetaan valtion korkotukilainaa ja erityisryhmien investointiavustusta. Loput 24 asuntoa rahoitetaan valtion korkotukilainalla ja käynnistysavustuksella. Tämä edellyttää, että ARA hyväksyy kohteeseen rajatun asukasvalintamenettelyn. Hanke toteutetaan kaupungin tontille ja tontin varauksesta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokouksessa 6.10.2014. Hanke kuuluu valtion ja Espoon kaupungin väliseen aiesopimukseen (2012 – 2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi (ns. PAAVO II sopimus).
Hankkeelle tarvittava poikkeamispäätös Y-k-kaavamääräyksestä poikkeamiseksi on valmistelussa.

– Lintuvaaran Validia‑talo

Hankkeen laajennus sijaitsee osoitteessa Sinitiaisentie 14. Tila- ja asuntojaosto puolsi hankkeen ensimmäistä osaa (15‑asuntoinen palvelutalo) kokouksessaan 11.11.2013 ja sai ARAlta ehdollisen avustus- ja korkotukivarauksen helmikuussa 2014. Hankkeen laajennusosaan (6-asuntoinen rivitalo) ei ole laadittu uutta hakemusta. Hanke on tarkoitettu monidiagnostisoiduille, fyysisesti vammaisille. Hankkeen rakennusoikeus on laajennusosan jälkeen yhteensä 1 487 k-m2. Kaavan käyttötarkoitukseen liittyvien lisätoimenpiteiden tarve on selvitettävä. Hankkeen laajennusosaa esitetään puollettavaksi. Sosiaali- ja terveystoimi on lähettänyt oman puoltavan lausuntonsa ARAlle.

– Pellaksenmäen hoivakoti

Hanke tulisi Helsingin Diakonissalaitokselta ostettavalle tontille. Hanke on tarkoitettu huonokuntoisille ja muistisairaille vanhuksille sisältäen neljä 16-asuntoista ryhmäkotia, eli yhteensä 64 asuntoa.

Kaavoittaja katsoo, että hanke on kaavan käyttötarkoituksen vastainen ja edellyttää poikkeamispäätöstä. Kaava edellyttää 23 autopaikan rakentamisen. Kunnallistekniikan puolesta hanke on toteutettavissa.

Espoossa on valmistumassa vuoden 2016 loppuun mennessä useita ikääntyneille tarkoitettuja ARA-rahoitteisia hankkeita, joihin on tulossa yhteensä 170 tehostettuun asumiseen tarkoitettua uutta asumispaikkaa. Vuosittainen lisäasumispaikkojen tarve ikääntyneille on noin 50 paikkaa. Sosiaali- ja terveystoimen mielestä tällä hetkellä ei ole tarvetta uusille ikääntyneille tarkoitetuille ARA-rahoitteisille hoivakodeille.

– Aspa Karakallio

Aspan taustalla on 13 vammaisjärjestöä. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa 12-asuntoinen kohde vaikeasti liikuntavammaisille Viherlaksoon, Kehä II:n ja Turuntien risteykseen. Y-tontin rakennusoikeus on yhteensä 2 830 k-m2, josta tähän hankkeeseen käytettäisiin vain osa.

Hankkeen hakemusasiakirjat ovat puutteelliset. Keskeisellä paikalla olevan tontin mahdollisimman tehokasta käyttöä tulee vielä selvittää. Selvityksen keskeneräisyyden vuoksi hanketta ei esitetä ainakaan tässä vaiheessa puollettavaksi.

– Kahden korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Esitetään, että tila- ja asuntojaosto puoltaa
– Fickenkuja 2 ja 4 / TA-Asumisoikeus Oy asumisoikeusasuntojen korkotukilainahakemusta
– Diakonissantie/Espoon Asunnot Oy vuokra-asuntojen korkotukilainahakemusta.

TA-Asumisoikeus Oy hakee puoltoa Fickenkuja 2 ja 4 hankkeelleen asumisoikeustalojen rakentamista varten. Kauklahden Bassenkylässä sijaitsevalle hankkeelle haetaan korkotukilainaa 5 270 000 euroa. Kohteeseen on tulossa yhteensä 26 asuntoa (2 036 k-m2). Molempien tonttien rakennusluvat on hyväksytty rakennuslautakunnassa ja TA-Asumisoikeus Oy:lle varattujen tonttien vuokrauspäätökset käsitellään 6.10.2014 kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa.

Espoon Asunnot Oy hakee puoltoa Diakonissantie-nimiselle hankkeelleen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista varten. Hanke sijaitsee Pellaksenmäen asemakaava-alueella ja hankkeeseen on tulossa 87 asuntoa (4 697 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 12 061 400 euroa.
Hankkeiden kaavallinen ja kunnallistekninen valmius on kunnossa. Oheismateriaalissa on selvitystä Kauklahden ja Pellaksenmäen lähialueen asuntorakenteesta.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015 – 2017 ja investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2019 (Kh-asia)

Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat 9 milj. euron ylijäämäinen tulos ja investointien puristaminen valtuuston määräämään investointikehykseen. Tiukkaa tekee ja tärkeitä hankkeita on jouduttu karsimaan.

Vuosien 2015 – 2017 henkilöstömenot on suunniteltu liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmaan perustuen. Henkilöstömäärän on suunniteltu olevan 87.

Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja korjaushankkeissa Tilakeskus-liikelaitoksen tarpeet. Käyttäjiä edustavat luottamuselimet osallistuvat investointien valmisteluun.

Uusista hankkeista ja hankkeista, joiden tilanne on olennaisesti muuttunut, on oltava käyttäjälautakunnan tai vastaavan päätöselimen hyväksymä tai tarkistama tarveselvitys. Tarveselvitys laaditaan myös osto- ja vuokratiloista.

Toimitilojen käyttäjät ovat tehneet 30.4.2014 mennessä esitykset suunnitelmakauden uusista toimitilahankkeista vuosille 2015 – 2019 omien, osto- ja vuokratilojen osalta.

Kaupunginhallituksen hyväksymän periaatepäätöksen mukaan Tilakeskuksen on huolehdittava siitä, ettei talousarvioesityksen kahdelle ensimmäiselle vuodelle sisällytetä hankkeita, joiden hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty kaupunginhallituksessa tai valtuustossa tai joiden hankesuunnitelma on yli kaksi vuotta vanha.

Investointiohjelmassa ongelmia tarpeisiin nähden, kouluja ja päiväkoteja myöhennetty sivistystoimen esittämiin tarpeisiin ja aikatauluihin nähden. Hankala tilanne, kun valtuuston asettama 180 me ylittyy jo näillä investoinneilla.

Päiväkotihankkeiden myöhästyttäminen on ongelmallista, koska esim. Tapiolassa on tälläkin hetkellä 80 lasta ylipaikoilla ja lisää olisi tulossa. Tarvetta olisi palauttaa ainakin Suviniityn ja Pohjois-Tapiolan päiväkodit viime vuonna hyväksyttyyn aikatauluun, eli valmistumaan vuonna 2016.

Kouluhankkeiden osalta aikaistamistarvetta olisi erityisesti Meri-Matin koululla, joka on nyt sijoitettu aikaan jälkeen 2019. Se on kuitenkin tarpeen paitsi Matinkylän, myös eteläisen Espoon väistötarpeisiin. Mm. Haukilahden koulun on ymmärtääkseni ajateltu väistävän sinne.

Myös Leppävaaran koulukeskuksen rakentamista (nyt 2017-2019) olisi tarpeen aikaistaa, samoin Karhusuota (viime vuonna hyväkstyn ohjelman mukaan sen piti olla valmis 2018, nyt esitetään alkamista 2017 ja valmis 2019 jälkeen).

On hyvä, että peruskorjauksia on priorisoitu, mutta kasvavassa kaupungissa se ei riitä. Päivähoitotilanne on jo kriittinen ja meidän on pystyttävä varautumaan koulujen peruskorjauksiin myös uusia rakentamalla.

Toinen asia, josta olemme kantaneet huolta julkisuudessakin on peruskorjausrahojen riittävyys. Luvut ovat vaikeasti kaivettavissa toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Näyttäisi siltä, että pientä korotusta on tullut ja lisäksi 3 me elinkaarta pidentäviin korjauksiin. Pyydän tähän vielä selvitystä.

– Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Riilahden toimintakeskus sijaitsee Rysätie 11:ssä ja käsittää kaksi erillistä rakennusta, joista mäen päällä olevassa toimii päivätoimintayksikkö ja rinteen alapuolella työtoimintayksikkö. Alun perin kiinteistö on rakennettu lasten ja nuorten päivähoitoa ja koulua sekä aikuisten päivä- ja työtoimintapalvelua varten. Vuosien aikana toiminnalliset tarpeet kiinteistössä ovat asiakaskunnan ja palvelutarpeen muutoksen johdosta muuttuneet.

Rakennukset pintaremontoidaan ja peruskorjataan tarpeellisin osin, tehdään toiminnan, esteettömyyden ja kuntokartoituksen vaatimat korjaukset ja muutokset, uusitaan talotekniikka ja keittiöön terveystarkastajan edellyttämät korjaustyöt sekä laajennetaan ottamalla tilaa viereisistä tiloista.

Kyseessä on kaupungin oma hanke ja tavoitehinta on 3,7 me.