Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Onneksi on kevyt lista, kun illalla on valtuusto, jossa agendalla Länsimetron jatkoon liittyvät päätökset. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 

– Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Demareiden paikka.

– Valtuustokysymys liikuntatoimen asioiden selvittämisestä ja korjaamisesta (Kv-asia)

Bymanin (sit.) ja 12 muun valtuutetun valtuustokysymys liittyen liikuntatoimesta julkisuudessa esitettyihin väitteisiin, jossa kysytään mihin kiireellisiin kurinpidollisiin ja muihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian perusteellisesti selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Vastauksena todetaan, että koska asiakokonaisuuden selvittäminen ja mm. asiaa koskeva sisäinen tarkastus ovat vielä kesken, vastausta ei voida asetetussa määräajassa antaa.

Tämä valtuustokysymys on jätetty 18.8. eli ennen kuin satamacase eskaloitui julkisuuden kautta yhden yrittäjän tapausta laajemmaksi vyyhdeksi. Kaupunginhallitus sai viime kokouksessaan selostuksen tilanteesta. Kaupunginjohtajan käynnistämä sisäinen tarkastus valmistuu 13.10. alkavalla viikolla eli ja asia on määrä tuoda välittömästi kaupunginhallitukseen. Sen jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Maakuntaparlamentti pidetään 20.-21.11. Finlandia- talossa ja sen jälkeen risteilyllä. Maakuntaparlamentin teemana on ”Elinvoimaa erikoistumisesta.”

Hinta on 235 – 260 euroa hyttivaihtoehdoista riippuen. Mikäli osallistuu ainoastaan Finlandia-talon osuuteen, hinta on 60 euroa.

Nämä ovat olleet hyödyllisiä tilaisuuksia ennen kaikkea verkostoitumisen kannalta. Olin viime vuonna mukana ja kiinnostunut osallistumaan nytkin.

– Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Tämä on tärkeä paperi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla kaupungin eri toimialat ja yksiköt pyrkivät varmistamaan tavoitteidensa saavuttamisen ja siten Espoo-tarinan toteutumisen. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytys. Hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sisäisen valvonnan luomisessa ja ylläpitämisessä puolestaan korostuu kaupungin ylimmän johdon asema. Johtavan viranhaltijan on järjestettävä vastuullaan oleva toiminta tehokkaaksi ja vastuulliseksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseen tähtääväksi.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Meillä valtuusto teki tämän päätöksen 18.11.2013. Näiden perusteiden toimeenpanoa ohjataan nyt hyväksyttävällä riskienhallintapolitiikalla.

Tässä muutamia otteita dokumentista:

Kaupunkikonsernin riskinsiedon ylärajat ylittäviä ovat asiat ja tilanteet, joista voi aiheutua esimerkiksi

· ihmishengen menettäminen tai pysyvä työkyvyttömyys
· jatkuvaa ylläpitoa vaativan palvelun häiriintyminen ja keskeytyminen
· keskeisen osaamisen menettäminen pysyvästi
· taloudellinen menetys joka aiheuttaa talouden avainlukujen ja -tavoitteiden merkittävän poikkeaman
· luottamuksen menetys niin, että sidosryhmien luottamus johtoon tai toimintakykyyn järkkyy

Riskienhallinnalla varmistetaan, että kaupunkikonsernin toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös merkittävät ulkoiset palveluntuottajat.

Riskienhallinta on osa päätöksentekoa. Se auttaa päätöksentekijöitä tekemään tietoisia valintoja, asettamaan toimintoja tärkeysjärjestykseen ja erottamaan vaihtoehtoiset toimintatavat

Riskienhallinta on avointa ja kattavaa. Sidosryhmien ja kaupunkikonsernin organisaation eri tasoilla olevien päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden ottaminen sopivalla tavalla mukaan riskienhallintaan mahdollistaa sen, että riskienhallinta pysyy tarkoituksenmukaisena

Dokumenttiin on minusta koottu hyvin keskeiset periaatteet ja toimintatavat ja yksilöity eri toimijoiden vastuut. Esimerkiksi kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavoista ja ohjeistamisesta sekä riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Riskienhallintapolitiikka on hyvä työkalu tuottaa tarvittavaa tietoa päätöksenteon perustaksi. Valtuustoryhmämme nosti Länsimetropäätöksen valmistelun yhteydessä esiin riskienhallinnan tarpeen. Länsimetro ja sen jatko jos mikä on hanke, jolla on valtavia vaikutuksia Espoon talouteen ja siten riskitkin on syytä avoimesti tunnistaa ja analysoida. Tästä saanemme valtuuston maanantaisen kokouksen yhteydessä lisämateriaalia.

Myös investointiohjelman puristaminen investointikattoon ja koulukorjausten lykkääminen on asia, mistä pitäisi mielestäni tehdä kattava riskinarviointi ennen lopullisia päätöksiä.

Suomenojan venesatama -case puolestaan on osoittanut, että tarvitsemme riskienhallintaa myös silloin, kun riskit realisoituvat. Sisäiseltä tarkastukselta odotetaan nyt todella perusteellista ja kattavaa arviota, jotta vastaukset saadaan kaikkiin julkisuudessa esitettyihin väitteisiin.

– Vanhusneuvoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Keskustan paikka, Tuulia Koskisen tilalle Helena Pyhälahti-Räisäsen.

– Päihdeasiain neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten eronpyynnöt ja täydennysvaali

Täällä onkin runsaasti vaihtuvuutta: Meidän Tiina Hofströmin tilalle Jyrki Myllärniemi. Antero Laukkasen (KD) tilalle Harri Davidsson (KD), varajäseneksi Ester Laaton tilalle Antero Laukkanen ja varajäseneksi Elina Kinnusen (vas.) tilalle Tiina Ahlfors.

– Koivuhovinlaakso, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen

Tavoitteena on täydentää Koivuhovin aseman ympäristön kaupunkirakennetta muuttamalla toteutumattomat liiketontit asuinkäyttöön. Läntisellä kaava-alueen osalla tavoitteena on Koivuhovin aseman liityntäpysäköintialueen laajentaminen. Kaava-alue koostuu kahdesta osasta, joista läntinen on uutta asemakaavaa ja itäinen asemakaavan muutosta. Korttelirajat muuttuvat vähäisesti, mutta rakennusoikeuden kokonaismäärä alueella säilyy ennallaan.

Tämän kaavan kohdalla keskusteltiin lautakunnassa siitä, pitäisikö Koivuhovin asemalle tehdä enemmän liityntäparkkipaikkoja, kun se tulee olemaan viimeinen rantaradan asema, joka on kakkosvyöhykkeellä, kun lippujärjestelmä uudistetaan.

Lautakunta kuitenkin totesi, ettei Koivuhovi ole sijainniltaan ja yhteyksiltään sopiva laajamittaiselle liityntäparkille ja toisaalta tässä on mahdollisuus rakentaa aivan aseman viereen asuntoja. Kaava on hyväksytty lautakunnassa yksimielisesti.