Tiedote 29.9.2014

Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 29.9. Länsimetron jatkon rahoituksesta. Espoon kaupungille metro on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa lisää kaupunkia, työpaikkoja ja asuntoja tehokkaasti raiteiden varteen. Asukkaiden näkökulmasta metro on ensisijaisesti joukkoliikennehanke, jonka onnistumista mitataan sillä, miten se helpottaa päivittäistä liikkumista.

Länsiväylän tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet (61 %) espoolaisista sanoo käyttävänsä tulevaisuudessa mieluummin joukkoliikennettä kuin yksityisautoa. Tämän tuloksen realisoituminen riippuu siitä, kuinka hyvin pystymme tulevina vuosina lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta koko kaupungissa.

Joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavat ensin tarjonta ja hinta. Lyhentämällä matka-aikoja, tihentämällä vuoroja ja laskemalla lippujen hintoja saadaan joukkoliikenteen kyytiin lisää matkustajia. Avainasemassa ovat sujuva liityntäliikenne, toimiva poikittaisliikenne ja kohtuulliset lipunhinnat.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä on huolissaan siitä, että raideliikenteen korkeat investointikustannukset johtavat tiukassa taloustilanteessa paineeseen karsia bussiliikennettä. Erityisen huolissaan Vihreät ovat liityntäliikenteen sujuvuudesta Tapiolassa.

– Metro mullistaa eteläisen Espoon joukkoliikenteen. Liityntäliikenteeseen on panostettava, jotta ihmiset saadaan metron käyttäjiksi. Säästämällä liityntäbusseista vähennetään metron houkuttelevuutta, eikä meillä ole siihen varaa, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

– Tapiolan terminaali valmistuu vasta vuonna 2018. On kestämätöntä, että ihmiset joutuvat parin vuoden ajan kulkemaan bussipysäkiltä metrolle puoli kilometriä työmaan halki, jatkaa Elo.

HSL:n taloussuunnitelman mukaan metron investointikustannukset uhkaavat nostaa lipunhintoja vuonna 2016 yli 10%.

– Metron rakentamisen kustannuksia ei pidä siirtää lipunhintoihin. Eiväthän autoilijatkaan maksa moottoriteiden rakentamista, sanoo HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Metron lisäksi tarvitaan sujuvat yhteydet kaupunkikeskusten välillä. Myös poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä on määrätietoisesti parannettava.

– Kun palveluita keskitetään kaupunkikeskuksiin, on pidettävä huoli siitä, että asukkaat pääsevät sujuvasti palveluiden luokse, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Metrohanke on suuri ja taloudellisesti merkittävä. Vihreät ovat johdonmukaisesti peräänkuuluttaneet parempaa ja avoimempaa päätöksentekoa. Tarkastuslautakuntakin on kehottanut kaupunkia parantamaan suurten hankkeiden vaikutusten arviointia ja seurantaa.

– Hankkeen kustannuksia on seurattava tiukasti, riskejä ennaltaehkäistävä tehokkaasti ja muutenkin pidettävä huolta hankkeen onnistumisen edellytyksistä, kuten kokonaisuudessaan toimivasta ja houkuttelevasta joukkoliikenteestä, summaa kaupunginhallituksen jäsen Saara Hyrkkö.