Tässä raporttia maanantain kaupunginhallituksesta. Asiat menivät esityksen mukaan. Riskienhallintapolitiikka herätti odotetusti keskustelua. Tässä asiat, joista raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Meiltä matkaan lähtevät lisäkseni kaupuninginhallituksen jäsen Jyrki Myllärniemi ja valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu.

– Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Riskipäällikkö Johanna Kattelus esitteli paperin. Tavoitteena on, että toiminnan onnistumista ja uhkaavia riskejä selvitetään ja hallitaan järjestelmällisemmin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole luoda raskasta uutta hallintoa, vaan saada riskienhallinta osaksi jokaisen toimintayksikön normaalia toimintaa. Ei siis tehdä tiedettä, vaan käydään yhdessä läpi toimintojen ja eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ja erityisen tärkeää on tehdä tämä työ näkyväksi myös päättäjille ja asukkaille, jotta voidaan tehdä päätöksiä riittävän tiedon pohjalta.

On tärkeää, että kaupunginhallitus voi toimia riskien suhteen proaktiivisesti. Se on kuitenkin vaikeaa, kun asiat tulevat käsittelyyn valmistelusta. Tähän luvattiin kuitenkin valmistelun osalta etsiä toimivia ratkaisuja.

Keskustelussa nousi esiin myös Länsimetron jatko ja huoli siitä, onko riittävät riskianalyysit tehty. Tästä luvattiin tuoda tarkempia laskelmia valtuustolle.

Tähdensimme sitä, että vain avoimella ja perusteellisella valmistelulla myös riskienhallinnan osalta voidaan varmistaa, että päättäjillä on luottamus valmisteluun ja siihen, että riittävää riskienarviointia on tehty.

Lisäksi käytiin lyhyt keskustelu sote-lausunnosta. Se tulee kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen 13.10.