Ensi maanantaina kaupunginhallituksessa isoimpana asiana lausunto sote-järjestämislaista. Ja henkilökohtaisesti merkittävä asia on pääsy ystävyyskaupunkimatkalle Shanghaihin. Tässä lista avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Vielä muutama mattimyöhäinen ilmoittautuu: Nimetään Seppo Huhta ja Veera Ruoho (Finlandiatalon osuuteen).

– Edustajien nimeäminen 26.-30.11.2014 matkalle ystävyyskaupunki Shanghaihin

Ehdotetaan nimettäväksi kh:n puheenjohtajisto. Lisäksi matkaan lähtee kaupunginjohtaja ja johtavia virkamiehiä sekä oppilaitosten ja yritysten edustajia.

Lennot economy-luokassa ja hotelli Shanghain keskustassa, 3 yötä, maksavat noin 1 500 euroa / henkilö. Lisäksi maksetaan päivärahat kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Espoo ja Shanghai ovat vuodelta 1998 lähtien ystävyyskaupunkeja. Shanghain rooli koko Suomen taloudelle on erittäin tärkeä ja ystävyyskaupunkisuhdetta on syytä ylläpitää kansallisen merkityksen mukaisesti.

Vierailun tavoitteena on laajentaa Team Finland -toimijoiden kanssa kaupunkien yhteistyötä entistä enemmän liiketoimintaan, vahvistaa hyvät suhteet Shanghain kaupungin kanssa ja aloittaa neuvottelut yhteistyön fokuksesta seuraavina vuosina.

Tällä reissulla kohteena on erityisesti oppimiseen sekä terveyspalveluihin ja vanhuspalveluihin liittyvä liiketoiminta. Näihin liittyen vierailun aikana järjestetään business forum ja innovation workshop Tongji-yliopiston Sino-Finnish Centressa yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Suomessa olleiden kiinalaisten ja Shanghaissa olevien suomalaisten verkostoa ja aloittaa neuvottelut Shanghain kaupungin kanssa uudesta kaupunkien yhteistyösopimuksesta. Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa 2010 – 2015. Tarkoitus on myös tavata Shanghain pormestari.

Espoolla on ystävyyskaupunkisuhteen kautta tärkeä merkitys sille, että suomalaiset yritykset saavat jalansijaa Shanghain ja Kiinan markkinoilla. Siksi on tärkeää, että Espoo hoitaa suhdetta hyvin. Ja edelleen on tärkeää, että myös luottamushenkilöitä on näillä matkoilla mukana. Kiinalaiset arvostavat sitä ja näin saadaan keskusteluihin mukaan myös demokratiaulottuvuus. Henkilökohtaisesti tämä on suuri kunnia ja hieno mahdollisuus ja katson velvollisuudekseni osallistua.

– Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista (Kv-asia)

Arja Juvosen (peruss.) kysymys, johon ei vielä ole vastausta.

– Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Tämä on kokouksen isoin asia. Lautakunnassa lausuntoa jo sorvattiin ja muutamista asioista äänestettiin. Kaupunginhallituksessa asiasta ei ennen tätä ole käyty linjaavaa keskustelua, asiaa on vain lyhyesti esitelty.

Valmistelu lähtee vahvasti siitä näkökulmasta, että Espoo on riittävän vahva tuottamaan perustason sote-palvelut alueellaan. Haluja olisi siirtää myös osa erikoissairaanhoidon tehtävistä Espoon tuotettavaksi. Tätä perustellaan perus- ja erikoissairaanhoidon paremmalla integraatiolla. Toisaalta on vahvoja näkemyksiä siitä, että nykyistä HUSia ei pitäisi pilkkoa.

Minusta tässä vaiheessa kun on kyse sote-järjestämislaista, ei pitäisi vahvasti ottaa kantaa tuotanto-organisaation rakenteeseen. Sinänsä on varmasti tarpeen hakea synergiahyötyjä ja parempaa integraatiota, siihenhän koko sote-uudistus tähtää. Tarkastelua on kuitenkin syytä tehdä nimenomaan koko sote-alueen näkökulmasta.

Erikoista on, että esittelijä on jättänyt lausunnosta pois lautakunnan yksimielisesti hyväksymän vihreiden lisäyksen: ”Espoo on tyytyväinen, että korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ei esitetä muutoksia.”

Tätä esitämme uudestaan.

– Oikaisuvaatimus veneiden myynnistä

Sivistystoimen johtaja teki 1.9.2014 päätöksen myydä Espoon kaupungin talvisäilytysalueille jääneitä veneitä tarvikkeineen Espoon kaupungin venesatamasääntöjen perusteella. Päätöksen mukaan kohteet myytiin korkeimman tarjouksen tehneille henkilöille/yrityksille.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa painovirheeseen omassa tarjouksessaan (väärä veneen numero).

Tarjouksen tehnyt vastaa tekemästään tarjouksesta, eikä sitä voi määräajan jälkeen muuttaa, joten oikaisuvaatimukselle ei ole perusteita.

– Oikaisuvaatimus vanhusten palvelujen johtajan virkavalinnasta

Kaupunginhallitus on 11.8.2014 § 202 päättänyt valita vanhusten palvelujen johtajan virkaan Matti Lyytikäisen.

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että muilla kuin valitulla hakijalla ei olisi ollut mahdollisuutta tulla valituksi virkaan. Perusteluna väitteelle viitataan Länsiväylä -lehdessä viikonvaihteessa 9.-10.8.2014 julkaistuun uutiseen, jonka otsikon mukaan ”Vanhuspalvelujen pomo tulee Vantaalta”. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa arvostellaan virkaan valitun hakijan toimintaa Vantaan kaupungin palveluksessa ollessaan ja väitetään, että virkavalintaa ei olisi suoritettu asianmukaisesti ja oikein.

Länsiväylän uutisoinnissa on kyse ihan normikäytännössä: Uutisoivat virkamiesesitykset jo ennen kokouksia päätöksinä. Kaupunginhallituksessa teimme kyllä ihan asianmukaisesti valinnan.

– Vammaisneuvoston toimintasäännön tarkistaminen

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä viranhaltijoiden yhteistoimintaelin, joka tuo vammaisille espoolaisille tärkeitä asioita kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin.

Vammaisneuvoston neuvottelukunta on taas kaikkien Espoossa toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen (n. 60) yhteinen toimielin, joka ohjaa ja seuraa vammaisneuvoston toimintaa mm. hyväksyen vammaisneuvoston toimintasuunnitelman, määrärahaesitykset ja toimintakertomukset sekä valiten vammaisjärjestöjen edustajat vammaisneuvostoon.

Muutokset ovat tärkeitä ja hyvin perusteltuja. Järjestöedustajat valitaan jatkossa henkilövaalilla, jolloin valituksi tulee varmati motivoituneita henkilöitä. Neuvostoon valitaan edustajia myös lautakunnista. On tärkeää kytkeä luottamushenkilöitä vahvemmin mukaan, jotta vammaisneuvoston näkemykset tulevat paremmin huomioitua lautakuntien työssä jo asioiden valmisteluvaiheessa eikä jälkijunassa.

– Päätökset ja kirjelmät

1.
Helsingin hallinto-oikeus on 22.9.2014 (14/0731/2) antanut päätöksensä kunnallisvalituksesta, jonka Timo Issakainen on tehnyt valtuuston päätöksistä 28.1.2013 § 3 ja § 6 koskien valtuuston puheenjohtajan vaalia sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaalia. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen kokonaisuudessaan. Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina.

2.
Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet toimikautensa jatkamista 30.11.2014 saakka (aikaisempi määräaika oli 31.10.2014). Selvittäjät perustelevat esitystään vireillä olevien muiden aluetta koskevien kuntajakoselvitysten ja lainsäädäntöhankkeiden aikataululla sekä kirjoitustyön laajuudella. Tästä on varattu kunnille mahdollisuus lausua 14.10. mennessä.