Tässä tila- ja asuntojaoston ensi maanantain kokousasiat avattuna. Lista näyttää lyhyeltä, mutta selostuksiin kätkeytyy monta tärkeää asiaa, mm. Träskändan kartano ja Rödskogs skola. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset

Tässä kohtaa on paljon asiaa. Kuullaan seuraavat selostukset:

– Asuinalueiden kehittäminen. Asuntopäällikkö Anne Savolainen.

Kuulemme Ympäristöministeriön koordinoiman Asuinalueiden kehittämisohjelman etenemisestä. Espoosta mukana Suvela ja Kirkkojärvi.

– Träskändan kartanon tuleva käyttö. Toimitusjohtaja Carl Slätis.

Tarkoitus on saada Träskändan kartano vihdoin korjattua ja arvoiseensa käyttöön. Tilakeskus on käynyt neuvottelut Mikeva Oy:n kanssa, joka on valmis tuottamaan talossa vanhusten hoiva-asumispalveluja. Alakerran tilat olisivat avoinna yleisölle viikonloppuisin ja asukkaiden olisi mahdollista vuokrata alakerrasta tilaa myös kokouskäyttöön.

Vuokrasopimus ollaan tuomassa päätettäväksi marraskuun kokoukseen. Ehdotuksen mukaan kaupunki korjaisi kartanon hoivakäyttöön 3,5 miljoonalla ja Mikeva sitoutuisi toimintaan 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Listan liitteistä löytyy tarkempaa tietoa ja asukasyhdistysten kannanottoja. Minusta tämä vaikuttaa potentiaaliselta vaihtoehdolta. Tärkeintä on, että kartano pysyy kaupungin omistuksessa ja saadaan avoimeksi myös asukkaille ja muille kiinnostuneille. Jos vielä löytyy vaihtoehtoisia suunnitelmia, niin pikaisesti toimeksi.

– Siirtokelpoisten väistötilojen tilannekatsaus lokakuu 2014. Toimitusjohtaja Carl Slätis.

Tilakeskuksella on käynnissä / valmistunut vuoden 2014 aikana yhteensä 11 siirtokelpoisten koulu- ja päiväkotitilojen hanketta.

Päivityksiä syyskuun tilanteeseen:

Viherlaakso

Kohteessa on pidetty vastaanottotarkastus 30.9.2014. Käyttäjä aloittaa kohteessa 20.10.2014. Tässä saatiin valmistumisaikaa kurottua kuukautta aikaisemmaksi elokuun tilanteeseen verrattuna.

Rödskogs skola

Tilakeskus antoi Svenska Rum -lautakunnalle syyskuussa tilannekatsauksen Rödskogin koulun korjaustilanteesta. Svenska Rum -lautakunnan lokakuun kokouksessa käsitellään opetuksen järjestämistä eri vaihtoehtojen pohjalta. Tilakeskus aloittaa mahdollisen siirtokelpoisten tilojen hankintaprosessin vasta käyttäjälautakunnan päätöksen jälkeen.

– Rödskogs skolan tilanne. Toimitusjohtaja Carl Slätis

Saamme vielä erikseen selostuksen Svenska Rum -lautakunnalle tarjottavista vaihtoehdoista. Asiaa ei ole avattu listalla. Nyt on tärkeää, että saadaan tämä prosessi pikaisesti päätökseen ja asukkaille tieto, missä opetus jatkuu syksyllä 2015. Haussa taloudellisesti järkevä ratkaisu, jolla korjattuun Rödskogs skolaan voidaan palata.

– Tilojen ja rakennusten hyvä hallinta (korjausvelka, kunnossapitostrategia) Toimitusjohtaja Carl Slätis.

Tästäkin kuulemme kokouksessa.

– Selvitys tiloihin liittyvien avustusrahoitusten hakemisen kehittämisestä. Toimitusjohtaja Carl Slätis.

Tämän asian pyysin listalle, kun kävi ilmi ettei Espooseen ole korjausrahoja myönnetty.

– Tiedoksi kulttuurilautakunnan 23.9.2014, liikunta- ja nuorisolautakunnan 25.9.2014, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 23.9.2014 ja Svenska rum – lautakunnan lausunnot Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015 – 2019.

Paljon on tilatarpeita ohi sen, mitä jaostossa päätettiin. Kaikki varmasti tarpeellisia, mutta ongelmana on valtuuston päättämä 180 me investointikatto. Näihin palataan budjettineuvotteluissa.

– Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston kokoukset vuonna 2015

Kerran kuussa maanantaiaamuisin jatketaan.

– Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (korvaava uudisrakennus)

Tämä on yksi ikuisuusprojekti, joka nyt toivottavasti saadaan päätökseen. Nykyinen rakennus on vaurioitunut tulipalossa  ja surullinen näky.
Hanketta on prosessin kuluessa pienennetty ja muutenkin pyritty karsimaan kuluja. Uudisrakennus mahdollistaa Tapionkentän tehokkaan ympärivuotisen käytön. Rakennuksen hyötyala on 173 hym2, tekniset tilat 49 hum², bruttoala 315 brm².

Kyseessä on kaupungin oma hanke. Tavoitehinta on 0,97 milj. euroa. Toimitilan vuokran on arvioitu olevan 90 000 euroa/ vuosi.

Rakennus ja kenttä ovat huonossa kunnossa ja niiden tulee olla käytettävissä Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen valmistuttua elokuussa 2016. Tekninen keskus uudistaa huonokuntoisen Tapionkentän kumirouhepintaiseksi jalkapallonurmeksi. Kentällä ei ole tekojäätä, koska se siirrettiin Tapiolan keskusaltaalle.

– Korkotukilainahakemusten puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Asumisoikeus Oy hakee puoltoa Bassenraitti 2 hankkeelleen asumisoikeustalojen rakentamista varten.

AVAIN Asumisoikeus hakee kahdeksalle asumisoikeustalolleen korkotukilainaa perusparantamista varten.