Eilen oli varsinainen maratonkokouspäivä. Aamukahdeksasta ilta kahdeksaan, viisi kokousta ja kriisiviestintäkoulutus. Tässä eilisen kaupunginhallituksen päätökset niiltä osin kuin ei menty pohjaesityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Perussuosmalaiset yrittivät saada jälkijunassa kolme edustajaa lisää. Viime kokouksessa nimettiin 11 osallistujaa (PS ja sit 3, Vihr 3, Rkp 2, Kok 1, Sd 1 JA Vas 1). Ei nimetty lisäedustajia, vaan pitäydyttiin edellisen kokouksen päätöksessä ja ydessä sovitussa menettelytavassa.

– Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Tämä oli ensimmäinen kerta kun sote-asiaa linjattiin poliittisesti lautakuntakäsittelyä lukuunottamatta. Lausunto syntyi useiden äänestysten kautta.

Pohjaesityksessä korostui vahvasti halu linjata Espoon kanta tuottajavastuuorganisaatiosta ja korostaa että Espoo haluaa toimia tuottajana EKKV-kunnille (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti). Koska kyse on sote-järjestämislaista, emme olleet valmiita linjaamaan näin vahvasti siitä, mikä on paras tapa tuottaa sote-palvelut alueella.

Tiina Ahlfors (vas) teki tähän liittyen kolme poistoesitystä, joiden työstämiseen osallistuimme ja joita kannatin.  Poistot hyväksyttiin äänin 9-6 (kokoomus vastusti, muut puolesta).

Toinen paljon keskusteluttanut asia oli suhtautuminen HUSiin. Lausunnossa mainittiin vain HUSin tukipalvelut. Markku Sistonen (Sd) esitti lisäystä HUSin kehittämisestä ja nykyisenkaltaisen HUSin palveluihin tukeutumisesta. Se hyväksyttiin äänin 10-5 (muut + Kokoomuksen Särkijärvi).

Ja kolmantena tärkeänä lisäyksenä oli meidän Saara Hyrkön lisäys koskien opiskelijaterveydenhuoltoa:

“Espoo on tyytyväinen, että korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ei esitetä muutoksia. Lain jatkotyöstössä ja toimeenpanossa on sisällytettävä lakipykäliin, miten nykyisenkaltainen järjestely käytännössä integroidaan sote-järjestelmään.”

Tämä hyväksyttiin äänin 10-5 (muut + Särkijärvi). Tämän sisältöinen esitys hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti, mutta esittelijä oli sen poistanut.

Lisäksi seuraavat muutokset hyväksyttiin yksimielisesti:

Särkijärven (kok) lisäys, että sosiaali- ja terveysministeriölle ei säädettäisi oikeutta määritellä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueita ja tavoitteita.

Juvosen (ps) esitys, että yksitysten japalveluiden järjestämisestä parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti siten, että julkisen ja yksityisen sektorin palvelut täydentävät toinen toisiaan. (Lisäys yksityisen sektorin palveluista tuli lausuntoon lautakuntavaiheessa ja tämä täydensi tuota lisäystä.)

Nämä olivat siis tehdyt muutokset. Lausunnossa oli myös paljon tärkeitä näkemyksiä lakiehdotuksen perustuslaillisista ongelmista sekä rahoitusmallin keskeneräisyydestä. Edellytämme, että rahoitusjärjestelmä on kannustava ja johtaa vaikuttavaan toimintaan, eli hyvinvointi- ja terveyshyötyjen saavuttamiseen kustannustehokkaasti. Tämähän on koko uudistuksen tarkoitus.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä kunhan pöytäkirja saadaan tarkastettua.