Tiedote 17.10.2014

-Helsingin, Espoon ja Vantaan kannattaisi terästää yhdessä otettaan asunnottomuuden hoidossa, toteaa vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Susanna Rahkonen.

-Seudulla on nostettava tuettujen vuokra-asuntojen määrää, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo sanoo.

Tänään, YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä, vietetään Asunnottomien yötä. Susanna Rahkonen muistuttaa, että osa pääkaupunkiseudun aikuisista ei pysty elämään itsenäistä elämää, koska asunto puuttuu. Suomen asunnottomista yli kaksi kolmasosaa on Helsinkiläisiä, Espoolaisia ja Vantaalaisia.

-Pääkaupunkiseudulla on liian vähän asuntoja kysyntään nähden ja asumisen hinta on tästä syystä kova. Tilanne rokottaa erityisesti kaikkein pienituloisimpia ja syrjäyttää ihmisiä, toteaa Rahkonen.

Rahkosen mukaan vain pieni osa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana rakennetuista asunnoista on ollut sellaisia pieniä asuntoja, joihin yksinäinen asunnoton voisi asettua.

Tiina Elo nostaa esiin Espoon oman asunto-ohjelman, jossa on pyritty vastaamaan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin sekä linjattu keinoja segregaation torjuntaan.

– Espoossa valtuusto edellyttänyt, että Espoon Asunnot Oy rakentaisi vuosittain 400 vuokra-asuntoa nykyisen kolmensadan sijaan, Tiina Elo tähdentää. Määrää nostetaan Elon mukaan tarvittaessa ja asiasta sovitaan seudullisesti valtion kanssa seuraavassa maankäytön-, liikenteen ja asumisen aiesopimuksessa, eli MAL- sopimuksessa.

-Pieniä asuntoja on rakennettava lisää, Rahkonen vaatii.

Samalla on Rahkosen mielestä mietittävä, miten vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä tuetaan asukkaita muuten elämässä eteenpäin.

-Asumisneuvontaa tarvitaan lisää, koska sen avulla voidaan ehkäistä asumisen ongelmia ja häätöjä, Rahkonen sanoo.

Hän muistuttaa, että ARAn kautta kautta kunnat, yhteisöt ja järjestöt voivat saada tukea 20 prosenttia asumisneuvontatoiminnan kustannuksiin.

-Pääkaupunkiseudun kunnat voisivat laatia yhteisen strategian siitä, miten ja kenen toimesta alueelle saadaan luotua lisää pieniä asuntoja ja asunnottomien tarvitsemia tukipalveluita, Rahkonen sanoo.

Susanna Rahkosen mukaan itse toteutuksessa voivat myös kolmannen sektorin toimijat, järjestöt, säätiöt ja yhteiskunnalliset yritykset olla mukana.