HS 1.11.2014

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina ikävästi valokeilassa, kun on setvitty Suomenojan venesatamasotkuja, erilaisten avustusten hakematta jättämistä sekä liikelaitosten yksityistämisen pienen piirin valmistelua. On käynyt harvinaisen selväksi, että Espoossa tarvitaan kipeästi kulttuurinmuutosta.

Kaupunginjohdon tulee omaksua edellä mainittujen tapausten hoitamiseen Espoossa ehkä radikaaliksi koettu avoimuuden linja. Luottamus ei palaudu tietoa panttaamalla. Kun epäkohtia ilmenee, tulee kaupungin viivyttelemättä myöntää tehdyt virheet ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Sama avoimuuden linja tulee juurruttaa kaupungin toimintaan pysyvästi. Valmistelun on oltava avointa ja osallistavaa, materiaalien kattavia ja lähtökohtaisesti julkisia sekä viestinnän aktiivista, nopeaa ja kiertelemätöntä. Valmistelun tulee tuottaa päätösten pohjaksi vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan käydä poliittisia neuvotteluja riittävän varhaisessa vaiheessa. Avoimuuden on toteuduttava ilman erillisiä pyyntöjä ja vaatimuksia.

Pitemmällä aikavälillä Espoon tulee siirtyä pormestarimalliin, jossa kuntalaisten ääni kuuluu kaupungin ylintä johtoa valittaessa. Nykytilanteessa muodollisesti puolueettomat viranhaltijajohtajat käyttävät käytännössä suurta poliittista valtaa. Pormestarimallissa erotetaan selkeästi poliittinen johtaminen ja ammattijohtaminen toisistaan.

Johdonmukainen, läpinäkyvä ja selkeä päätöksenteko lujittaa kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan ja vähentää yleistä turhautumista demokratiaan. Nyt jos koskaan Espoossa tarvitaan toimia luottamuksen rakentamiseksi.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr)

Saara Hyrkkö
kaupunginhallituksen jäsen (vihr)

Inka Hopsu
valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr)

Espoo