Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Rödskogin koululle tilataan väistötilat ja Tapiolan kentän huoltorakennus hyväksyttäneen tällä kertaa.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Siirtokelpoisten tilojen / väistökoulujen tilannekatsaus

Kirstin koulu viivästyy kuukaudella, arvioitu valmistumisaika nyt 30.1.2015. Syynä ongelmat maa- ja pohjarakentamisessa (louhinnan määrän lisäys, ylimääräiset maanvahvistustoimet mm. autonosturikalustolle) sekä tilaelementtitoimittajan tarjouksesta poikkeavat suunnitelmat. Todella todella valitettavaa ja ikävää.

Kaupungin omistamien ja hallinnoimien rakennusten salkku ja sen kehittäminen

Käydään läpi kaupungin kiinteistöomistus ja kuinka tehokkaassa käytössä se on. Yksi keskeinen tuottavuustavoitehan on tilatehokkuuden parantaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen.

– Tilakeskus-liikelaitoksen lokakuun 2014 kuukausiraportti (Kh-asia)

Liikelaitoksen tulostavoite on 7,6 milj. euroa. Nyt näyttää siltä, että tavoitteesta jäädään ja tulokseksi tulee 5,3 milj. euroa. Pääasiallinen syy alittumiselle on kertaluonteisten poistojen toteutuminen 0,7 milj. euroa yli budjetin sekä vuosikorjausten budjetin ylittyminen 1,7 milj. eurolla.

Liikevaihto nousee etupäässä Suurpellon päiväkodin urakkahinnan 3 miljoonan nousun takia.

Uudisrakentamisen investoinnit eivät tule toteutumaan tänäkään vuonna. Ennuste on, että kulumaan saadaan 48,4 me (74,7 me budjetoitu). Pääasialliset syyt, että uudisrakentamisen investoinnit eivät toteudu talousarvion mukaan on hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen. Poikkeamia on noin 30 hankkeessa. Tätä pitää saada petrattua.

Tilakeskuksen tuottavuustoimenpiteisiin liittyvä tunnuslukujen laskenta ja seuranta ovat työn alla. Tässä raportissa olevat tuottavuustoimenpiteet ja niiden mittarit ovat:

1. Tilankäytön (tilatehokkuuden) parantaminen
Mittari: Tilakustannukset

Tilakustannukset nousseet vuodessa 13,58 -> 14 e/m2/kk johtuen pääasiassa maanvuokran korotuksesta ja vuokrien ja vastikkeiden kasvusta.

2. Sisäilman laadun parantaminen
Ei mittaria

3. Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen
Mittari: Energiankulutus
Mittari: Jätemaksut

Energiankulutus on laskenut 1,84 -> 1,72 e/m2/kk johtuen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksesta. Merkittävin vaikutus on ollut rakennusten ekotukitoiminnalla jossa käyttäjää on koulutettu rakennusten energiatehokkaaseen käyttöön.

Jätemaksuista ei ole viimevuodelta vertailukelpoista tietoa, koska jätemaksut sisältyivät kiinteistönhoidon sisäiseen palveluveloitukseen.

4. Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta
Ei mittaria

5. Tilakustannukset ja palvelutaso / mittariston kehittäminen sekä suunnitelma
tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi
Ei mittaria

Hyvä, että energiankulutusta ja materiaalitehokkuutta nyt seurataan systemaattisesti. Nämä olivat meidän lisäyksiä tuottavuusohjelmaan.

– Takauslainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Nuorisosäätiö hakee takauslainan puoltoa Pellaksenmäki-hankkeelleen vuokra-asuntojen rakentamista varten. Pellaksenmäentiellä sijaitsevalle hankkeelle haetaan korkotukilainaa 9 828 750 euroa. Kohteeseen on tulossa yhteensä 91 asuntoa (3 881 k-m2) työssäkäyville ja työelämään hakeutuville nuorille.

Hyvä että saadaan asuntoja nuorille.

– Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (korvaava uudisrakennus)

Jaosto palautti tämän viime kokouksessa siten, että huoltorakennukseen sijoitetaan vain välttämättömät toiminnot. Pääsyynä kustannusten alentaminen.

Nyt asia tuodaan samanlaisena takaisin, selostukseen on lisätty perusteluja sille, että hanketta ei voi enää pienentää ja kustannuksia on jo saatu painettua alas.

Rakennuksen koko hyötyala on 173 hym2 ja bruttoala 315 brm². Kyseessä on kaupungin oma hanke, jonka tavoitehinta on 0,97 milj. euroa.

Kenttää voi käyttää neljä joukkuetta yhtäaikaisesti, joten ilta- ja viikonloppukäytön mahdollistamiseksi rakennukseen tulee toteuttaa vähintään kaksi pesu-pukuhuonetta.

Hankesuunnitelmaa on karsittu mm. siten, että siitä puuttuvat WC-tilat, joita voi käyttää pukuhuoneiden ollessa kiinni. Rakennukseen integroiduista jalankulkuväylistä sekä katsomorakenteista on luovuttu. Yläpohja- ja rakennuksen vaipan rakenteet on yksinkertaistettu.

Keski-Espoon ja Espoonlahden huoltorakennuksiin verrattuna tämä on pienempi ja suhteessa edullisempi.

Minusta voi nyt mennä eteenpäin. Talousarvioehdotuksessa tämä on budjetoitu vuosille 2015-2016.

– Rödskogs skolan siirtokelpoisen väistökoulun rakennuttamisen hyväksyminen ja vanhan koulurakennuksen osittainen käyttöönotto

Hankitaan Rödskogs skolaan väistötiloja 271 hym2 edestä sverumin päätöksen mukaisesti. Tilat sijoitetaan yhteen kerrokseen. Ja lisäksi otetaan vanha korjattu koulurakennus käyttöön siten, että siellä oleskellaan lyhytaikaisesti, ei koko päivää kerrallaan.

Väistökoulun kustannusarvio: tilakeskus: pohja- ja pihatyöt noin 0,2 milj. euroa, sähkö- ja verkkotyöt noin 0,05 milj. euroa ja LVI-työt tontilla noin 0,2 milj. euroa.

Toimialan investointi on noin 0,03 milj. euroa. Vuokra on noin 133 000 euroa vuodessa (10 vuoden sopimus). Lisäksi vanhan koulun vuokra on noin 66 000 euroa vuodessa.

Päiväkotina toimineeseen asuntolarakennukseen ei oteta mitään kantaa. Sverum toivoi myös tämän rakennuksen kunnostamista, joten jaoston on syytä ottaa siihen kantaa. Sisäilma-asiantuntijan lausunnon mukaan rakennus olisi otettavissa käyttöön suhteellisin pienin korjauksin. Ongelma on, että rakennus on alunperin asunto, johon ei ole koskaan haettu käyttötarkoituksen muutosta.

Mutta pääasia on, että väistötilat nyt saadaan ja oppilaat voivat palata lähikouluunsa ensi syksynä.