Espoo on kompuroinut pahasti Suomenojan sataman sotkujen selvittämisessä. Kaupunginhallitus on joutunut vaatimaan asiaa esityslistalle ja vaatimaan myös sisäisen tarkastuksen selvityksen julkistamista.

Itse olen pitänyt asianmukaisena etenemisjärjestyksenä sitä, että ensin tehdään sisäinen tarkastus ja sen pohjalta johtopäätökset jatkotoimista. Viime kokouksessa jatkotoimista päättämistä lykättiin, koska selvitys saatiin vasta kokouspäivänä ja lisäselvityksiä on käynnissä.

Kaupunginhallitus ei siis vielä ottanut asiaan kantaa, koska siihen ei ollut riittäviä edellytyksiä.  Päätökset tehdään valmistelun ja kaupunginjohtajan esityksen pohjalta seuraavassa kokouksessa 24.11. Vaadimme jatkovalmistelulle aikataulun, koska päätöksentekoa ei voi enää lykätä. Toki virkamiehillä on mahdollisuus tehdä esimerkiksi tutkintapyyntöjä jo ennen kaupunginhallituksen kokousta.

Juuri Hesarin esiin nostamia asioita on pohdittu niin kaupunginhallituksessa kuin vihreiden ryhmässäkin.

Sisäinen tarkastus osoitti, että kaupungin toiminnassa ja sen valvonnassa on ollut vakavia puutteita niin laskujen hyväksynnässä (sama henkilö tekee tilauksen ja hyväksyy laskun), sopimuksissa (sopimuksia ei ole lainkaan, hankintoja tehty ilman hankintapäätöksiä) ja kilpailutuksissa (ei ole tehty kun olisi pitänyt). 5/6 tarkastetuista laskuista käy ilmi, että tilaaja on ylittänyt tilausoikeutensa.

Koska tarkastus on perustunut tositteisiin ja kirjanpitoon, ei siinä ole pystytty osoittamaan, että olisi tapahtunut suoranaisia virkamiesten ja/tai työntekijöiden väärinkäytöksiä tai oman edun tavoittelua. Koska tarkastus kuitenkin herättää vakavia epäilyjä, ei asia voi jäädä tähän. Tarvitaan laajempaa ja ulkopuolista tarkastelua. Näyttää siltä, että poliisitutkinnalle on vahvat perusteet.

Pidän todella onnettomana sitä, että avoimuudella ratsastavassa kaupungissa asioita valmistellaan pienessä piirissä tai yritetään varovaisuusperiaatteeseen vedoten salailla. Otimme tähän asiaan kantaa Saara Hyrkö ja Inka Hopsun kanssa. Myös sisäisen valvonnan ja riskien hallinan toimivuus ja riittävyys on varmistettava.

Espoon johtamiseen ja toimintatapoihin tarvitaan nyt radikaalia muutosta. Vähempi ei riitä.

*   *   *

Tässä vielä kaupunginhallituksen 3.11.2014 päätös koskien Suomenoja-asiaa:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnasta tehdyn erillisselvityksen, erillisselvityksestä tehdyt kirjalliset kysymykset ja vastaukset sekä kaupunginhallituksen esittämät kirjalliset kysymykset ja saadut vastaukset.

Kaupunginhallitus päättää, että asian käsittelyä jatketaan 24.11.2014, kun selvitys polttoaineenjakelusta on valmis ja rikosilmoitusten käsittelystä sekä poliisin selvityksistä on riittävästi tietoa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että sisäisen tarkastuksen suositukset pannaan täytäntöön viivyttelemättä.