Julkaistu Uudenmaan Vihreiden blogissa 10.11.2014

Uusimaa on koko Suomen veturi. Sitä tehtävää ei kuitenkaan pidä jättää yksin Helsingin tai pääkaupunkiseudun velvollisuudeksi, oikeudeksi ja mahdollisuudeksi.

Läntisen Uudenmaan mahdollisuudet osallistua veturin tehtävään riippuvat ratkaisevasti liikenteen toimivuudesta. Ihmisten ja tavaroiden pitää liikkua sujuvasti ja liikenneratkaisujen pitää ollaympäristöystävällisiä. Se tarkoittaa sujuvaa joukkoliikennettä ja raideliikenteen painottamista.

Läntisen Uudenmaan pohjoisosasta, Nummelasta ja Lohjalta, tarvitaan raideyhteydet pääkaupunkiseudulle, mutta myös länteen. Lisäksi rantarata  tulee muuttaa vähitellen koko matkalla kaksiraiteiseksi, millä lisätään  huomattavasti kapasiteettia.

Raideliikenteen houkuttelevuutta – sitä paljon puhuttua kilpailukykyä – on lisättävä. Ihmiset saadaan käyttämään raideliikennettä parantamalla sen palvelutasoa muun muassa riittävän tihein vuorovälein ja sujuvin liityntämahdollisuuksin. Myös pienempien ja hiljaisempien asemien toiminta on turvattava. Henkilöliikenteen palauttaminen Hanko–Hyvinkää-radalle on selvitettävä.

Sisäinen liikenne tukee lähipalveluja

Liikenneratkaisujen läntisellä Uudellamaalla pitää tukea myös alueen sisäistä liikkumista. Siuntiolaisen on päästävä töihin tai palvelujen ääreen Lohjalle ja nummelalaisen Karjaalle myös ilman omaa autoa. Alueen sisäiset toimivat liikenneyhteydet tukevat alueen omia palveluja.  Jos puolet läntisen Uudenmaan ihmisistä pääsee helpommin elokuviin tai erikoiskauppaan Helsinkiin kuin vaikkapa Lohjalle, Nummelaan, Karjaalle
tai Tammisaareen, karkaavat kaikki palvelut vähitellen Helsinkiin.

Läntisen Uudenmaan toimiva sisäinen liikenne tukee alueen omia palveluja ja tarjoaa vaihtoehdon pääkaupunkiseudun palveluille.

Espoo osana läntistä Uuttamaata

Espoolaisena pidän tärkeänä, että pääkaupunkiseudun ja läntisen Uudenmaan vuorovaikutusta kehitetään. Espoo pystyy tarjoamaan läntisen  Uudenmaan asukkaille miltei kaikki samat palvelut kuin Helsinki, mutta lähempää ja vähemmin ruuhkin.

Myös tämän yhteyden kehittäminen vaikuttaa liikenneratkaisuihin: tarvitaan sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä, riittävän tiheitä vuorovälejä ja tarpeeksi liityntämahdollisuuksia.

Joukkoliikenteen tukeminen kannattaa

Suomen kokoisessa harvaan asutussa maassa joukkoliikenteen ei tarvitse aina olla taloudellisesti kannattavaa. Sen sijaan ratkaisujen pitää tukea sekä ympäristön että asukkaiden hyvinvointia. Hyöty tulee puhtaampana ympäristönä, asukkaiden sujuvana arkena, viihtyisinä elinympäristöinä – ja myös tehostuvana taloudellisena toimintana.