Espoon Vihreät: Terveysneuvonnan puhelinpalvelu säilytettävä selkeänä ja helppokäyttöisenä

Tiedote 20.11.2014

Pääkaupunkiseudun, Keravan ja Kirkkonummen asukkaille tarkoitettu terveysneuvontapuhelin on toimiva ja tarpeellinen palvelu, joka on tarjonnut matalan kynnyksen neuvoja ja vähentänyt tarvetta hakeutua lääkärin vastaanotolle. Nyt palvelua ollaan lakkauttamassa, koska kunnat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sen jatkosta.

Palvelu on ollut asukkaille tärkeä ja huoli palvelun säilymisestä on suuri. Huolta pahentaa se, ettei palvelun jatkosta ole selkeää tietoa. Jos palveluja muutetaan, on ensin suunniteltava korvaavat ratkaisut ja varmistettava että ne toimivat ja ovat asukkaille helppokäyttöisiä.  

Yksi yhteinen neuvontanumero on nykyaikainen ja asiakaslähtöinen tapa toimia. Puhelinneuvonnan lisäksi myös sähköistä neuvontaa kannattaa lisätä. On tärkeää, että asukkaat saavat palvelun nopeasti ja helposti ympäri vuorokauden. Matalan kynnyksen neuvontapalvelulla  vähennetään parhaimmillaan terveyskeskuskäyntejä, kun hoito- ja toimintaohjeet saa akuutteihin tilanteisiin ja neuvonta ohjaa oikeaan jatkohoitoon.

Jos neuvontapuhelut ohjataan terveyskeskuksiin, on riski, että ne ruuhkautuvat, ja neuvonta kuormittaa muuta työtä. Terveyskeskuksissa on käytössä takaisinsoitto-palvelu, joka ei toimi akuutissa tilanteessa. Neuvontapuhelimen arvo käyttäjälle on juuri se, että neuvoja saa heti.

On tärkeää, että uudistuksen jälkeenkin asukkaat saavat puhelinneuvontaa helposti ja nopeasti järjestämistavasta riippumatta. Tämä on juuri sellainen toiminto, jonka keskittämisestä voisi saada merkittäviä synergiahyötyjä ja säästöjä siten, että palvelun laatu samalla paranee.

Parasta olisi, että käytössä olisi jatkossa yksi valtakunnallinen neuvontanumero, josta löytyy apua ympäri vuorokauden.