Valtuusto pääti tänään ensi vuoden talousarviosta. Sopu syntyi, mutta tärkeää keskustelua käytiin tiukasta taloustilanteesta. Ryhmäpuheenjohtajamme Inka Hopsu kävi ryhmäpuheessaan läpi vihreät saavutukset. Omassa puheessani keskityin liikelaitosmallin ongelmiin, henkilöstön merkitykseen tuottavuuden parantamisessa sekä tarpeeseen tehdä toisin, jotta rahat saadaan riittämään. Tein myös toivomuksen terveysneuvontapuhelimen säilyttämisestä:

”Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus säilyttää terveysneuvontapuhelinpalvelu siten, että palvelun saa yhdestä numerosta vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia kansallisen neuvontapuhelimen käyttöönotolle.”

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Myös minä haluan kiittää neuvottelutoimikunnan pj. Inka Hopsua ansiokkaasti johdetuista neuvotteluista. Hieno rakentava ote ja valtavasti kärsivällisyyttä vaikeassa tilanteessa.

Budjettineuvottelujen alla nähtiin ikävä episodi, kun kävi ilmi että omistaja-tilaaja-tuottajamallin uudistus oli edennyt pitkälle pimennossa. Myös Vihreät edellyttivät, että neuvottelut omistaja-tilaaja-tuottajamallista erotettiin budjettikäsittelystä.

Huonon alun jälkeen valmistelu palautettiin lähtöpisteeseen ja kaupunginhallitus linjasi viime kokouksessaan jatkovalmistelua. Edellytämme, että valmistelu tapahtuu tästä eteenpäin avoimesti ja perusteellisesti kaikkien eri vaihtoehtojen osalta ja henkilöstö otetaan mukaan alusta alkaen.

*   *   *

Tuottavuuden parantaminen edellyttää toimintatapojen muutoksia. Tähän tarvitaan henkilökunnan vahvaa sitoutumista.

Uhkaamiset irtisanomisilla eivät tätä sitoutumista edistä. Siksi pidämme tärkeänä henkilöstösopimusta, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksen viime kokouksessa, ja jossa sitoudutaan siihen, ettei irtisanomisia tai lomautuksia ensi vuonna tehdä.

Liikelaitosten toiminnan osalta edellytämme kokonaistaloudellista ja laadullista tarkastelua. Ulkoistaminen pelkästään nopeiden säästöjen toivossa ei pidä olla lähtökohta.

Olemme useasti tässäkin salissa kuulleet esimerkkejä liikelaitosmallin ongelmista. Kuinka koulujen kiinteistönhoito hoitui joustavasti, kun oli omat talonmiehet. Kuinka hankintojen keskittäminen on tuonut lisää byrokratiaa ja kustannuksista. Muista sisäisistä kulueristä puhumattakaan.

Nyt on olennaista löytää näihin maalaisjärjenvastaisuuksiin ratkaisut, jotta toimintaa saadaan tehostettua ja rahat riittämään asukkaille tärkeisiin palveluihin.

Koulujen ja päiväkotien elinkaarta pidentäviin korjauksiin saatu 3,7 me lisäraha tulee todella tarpeeseen. Rahan siirtäminen katuinvestoinneista koulukorjauksiin on juuri sitä sisäistä priorisointia, jota olemme peräänkuuluttaneet ja jota tässä taloustilanteessa tarvitaan.

Rahan siirron tueksi kirjattiin vielä pöytäkirjamerkintä, että kotikadut kuntoon -katuhankkeet priorisoidaan siten, että rakennetaan vain kaikkein kiireellisimmät katuosuudet ja ne toteutetaan pientaloalueilla asukaslähtöisesti turvallisina, kapeina, toimivina ja edullisina.

Tätä myös asukkaat toivovat.

*   *   *

Moni asia etenee edelleen tuskastuttavan hitaasti. 13.10. tila- ja asuntojaoston kokouksessa päätimme järjestää avoimen tarjouskilpailun Träskändan kartanon tulevasta käytöstä. Näillä näkymin kilpailutus tuodaan jaoston kokoukseen helmikuussa. Pöytäkirjamerkintään kirjattiin, että esitys kartanon jatkokäytöstä tuodaan kh:lle ensi vuoden aikana.

Lokakuussa moni toimija oli tilasta kiinnostunut ja valmis tekemään tarjouksen. Tällaiset asiat pitäisi saada viipymättä eteenpäin, jottei toimijoiden innostus laannu ja luottamus kaupungin toimintakykyyn rapise.

Viime viikkoisella Shanghain matkalla ideoitiin monipuolisella porukalla uutta liiketoimintaa ja kasvua Suomeen ja Espooseen sangen innostuneessa hengessä. Espoon Keilaniemeen halutaan mm. maailman suurin startup-yritysten keskittymä.

On tärkeää, että meillä on suuria visioita. Samalla on kuitenkin tärkeää, että muistamme, mikä meillä on Espoossa erityistä ja säilyttämisen arvoista. Mitkä ovat ne asiat, jotka tekevät Espoosta houkuttelevan myös kansainvälisesti: Luonnonläheisyys, korkeatasoinen opetus, tasa-arvoinen ja turvallinen yhteiskunta. Se, että asukkaat kokevat voivansa vaikuttaa.

Pidetään nämä vahvuudet tiukasti mielessä, kun tehdään päätöksiä.