Jos on kaupunginhallituksen lista maanantaina pitkä, niin tila- ja asuntojaoston lista on vastaavasti lyhyt. Jaostossa miehityksemme muuttuu seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi siten, että Saara Hyrkkö siirtyy konsernijaostoon ja Jyrki Myllärniemi tulee seurakseni tila- ja asuntojaostoon.

Suurkiitos Saaralle hyvästä työstä. Yhteistyömme on kokouksissa toiminut mainiosti, kun olen puheenjohtajan voinut luottaa Saaran tukeen ja apuun päätösten sorvaamisessa. Epäilemättä yhteistyö jatkuu sujuvana myös uudella tiimillä.

Kulunut kaksivuotiskausi on mennyt paljolti sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien ongelmia ratkoessa. Seuraavalla kaksivuotiskaudella ehdimme toivottavasti paneutua myös strategisiin tilakysymyksiin, jotka nousevat valtuustossa esiin miltei joka kokouksessa.

Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä:

–  Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset ja kirjelmät sekä selostukset:

1
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.11.2014 tekemä päätös Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämän Espoon kristillisen koulun ja päiväkodin tarveselvityksestä. Päätös on oheismateriaalina.

Espoon kristillinen koulu on toiminut väliaikaisissa tiloissa koko olemassaoloaikansa. Tämän syksyn talousarvion yhteydessä hyväksyttiin seuraava pöytäkirjamerkintä:

”Espoon kristillisen koulun rakentamis- ja rahoitusratkaisu tehdään vuoden 2015 aikana ja tuodaan valtuuston neuvottelukunnalle ja valtuustoon.”

Kristillisen koulun vuokrasopimus nykyisissä tiloissa Karapellontiellä on voimassa 31.7.2017. Espoossa on kaksi yksityistä koulua: Stainerkoulu ja kristillinen koulu. Stainerkoululle kaupunki on aikanaan rakennuttanut tilat ja aiemmin on sovittu, että kristillistä koulua kohdellaan samalla tavalla.

Toisaalta tässä taloustilanteessa jokaista investointia joudutaan harkitsemaan tarkkaan. Tärkeintä kuitenkin on, että hanke aikataulutetaan ja koulun toiminnan jatko varmistetaan.

2
Erityisryhmien asuminen ja palvelut, asuntopäällikkö Anne Savolainen.

Tästä ei ole ennakkomateriaalia.

3
Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus joulukuu 2014, Tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtaja Carl Slätis.

Ei muutoksia marraskuun tilannekatsaukseen verrattuna lukuun ottamatta Mattlidens skolan siirtokelpoisen koulun työmaalla sattunutta tulipaloa. Hankkeen valmistuminen viivästyy purku- ja mahdollisten maaperän puhdistamistöiden takia. Tilakeskus tiedottaa uudesta aikataulusta, kun urakoitsijan kanssa on asiasta sovittu.

– Kolmen korkotukihakemuksen ja yhden takauslainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Yhtymä Oy hakee puoltoa Asunto Oy Espoon Kahvelitie 22 hankkeelleen vuokra-asuntojen rakentamista varten. Hanke sijaitsee Kurttilassa. Hankkeelle haetaan korkotukilainaa 8 820 000 euroa. Kohteeseen on tulossa yhteensä 49 asuntoa (3 000 k-m2).

TA-Yhtymä Oy hakee myös Asunto Oy Espoon Nahkasuutarintie 11:lle puoltoa vuokra-asuntojen rakentamista varten. Hanke sijaitsee edellisen hankkeen vieressä. Korkotukilainaa haetaan 7 830 000 euroa 40-asuntoiselle kohteelle (2 700 k-m2).

TA-Asumisoikeus Oy / Nahkasuutarintie 7:lle haetaan puoltoa asumisoikeusasuntojen rakentamiseksi. Hanke sijaitsee myös Kurttilassa. Hankkeelle haetaan korkotukilainaa 5 270 0000 euroa ja hankkeessa on 22 asuntoa (2 168 k-m2).

NCC Rakennus Oy hakee puoltoa takauslainalle Asunto Oy Espoon Syreeni -nimiselle hankkeelle Suurpeltoon. NCC Rakennus Oy:llä on tarkoituksena myydä asunto-osakeyhtiö Suomen Vuokrakodit Oy:lle. Takauslainaa haetaan 12 600 000 euroa hankkeelle, johon toteutetaan 60 asuntoa (3 445 k-m2).

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja. Lainansaajan ei tarvitse olla ARAn yleishyödylliseksi nimeämä. Valtion vastuu takauslainasta kestää enintään 30 vuotta. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta. Asukasvalinnassa ei ole tulo- eikä varallisuusrajoitteita. Takauslainoille myönnetään käynnistysavustusta 5 000 euroa asuntoa kohden 31.12.2015 saakka.