Tässä raporttia vuoden viimeisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Keskustelua käytiin lähinnä kahdesta kokouksessa kuullusta selostuksesta:

– Erityisryhmien asuminen ja palvelut

Asuntopäällikkö Anne Savolainen esitteli tilannetta Espoossa. Erityisryhmille on tällä hetkellä yhteensä noin 4300 asuntoa/ asuntopaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti:

ikääntyneille 2082
vammaisille reilu 823
mielenterveyskuntoutujille 303
asunnottomille 603
tukea tarvitseville nuorille 247
maahanmuuttajille 151

Lisäksi opiskelijoille on 5700 asuntoa/asuntopaikkaa ja nuorille 500 asuntoa/asuntopaikkaa.

Espoo on mukana PAAVO II sopimuksessa (2012-2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Sen myötä syntyy mm. 125 uutta asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Lisäksi Espoon Asunnot tarjoaa asunnottomille 150 ausontoa/vuosi ja kaupunki luovuttaa kolme tonttia nuorten vuokra-asumiseen (100-120 asuntoa).

Tavoite on, että erillisten asunnottomien asuttamien talojen sijaan asuntoja pyritään löytämään normaalista asuntokannasta. Sen tueksi tarvitaan asumisneuvontaa. Myös vammaisten osalta pyritään siihen, että pääsisivät asumaan tavallisten ihmisten joukossa, eikä eristettynä omiin laitoksiinsa.

– Espoon kristillisen koulun tilanne

Merkitsimme tiedoksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen Espoon kristillisen koulun tarveselvitystä ja kävimme asiasta keskustelun.

Tässä vielä valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymä pöytäkirjamerkintä:

”Espoon kristillisen koulun rakentamis- ja rahoitusratkaisu tehdään vuoden 2015 aikana ja tuodaan valtuuston neuvottelukunnalle ja valtuustoon.”

Koulu odottaa uudisrakennusta, toisaalta niin odottaa moni muukin koulu. Pidän tärkeänä,  että kristillisen koulun tilakysymys eri vaihtoehtoineen valmistellaan valtuuston päätettäväksi. Investointiohjelma on kuitenkin todella tiukka ja sen ulkopuolella on monta tärkeää kohdetta. Koulun toteuttamisen aikataulu on siis arvioitava ja suhteessa muihin kiireellisiin hankkeisiin. Tärkeää kuitenkin on, että koulun toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.

Tässä kohtaa käytiin myös keskustelua talousarvion pöytäkirjamerkintöjen merkityksestä. Itse lähden siitä, että ne ovat tärkeä osa budjettisopua ja siten tarkoitettu toteutettavaksi. Siksi pidän tässäkin asiassa kiinni siitä, että asia valmistellaan valtuustolle ensi vuoden aikana.