Länsiväylä 3.1.2015

Länsiväylässä 27.12. uutisoitiin Galleria Espoonsillan lopettamisesta kaupungin säästökuurin takia. Galleria on elävöittänyt Espoon virastokeskusta kaupungin tiloissa kymmenen vuoden ajan Kuvataideyhdistys Suna ry:n pyörittämänä.

Käyttöoikeuslupaa on jatkettu helmikuun loppuun asti, mutta sen jälkeen toiminta uhkaa päättyä, koska kaupungista ei löydy maksajaa noin 24 000 euron vuosivuokralle. Tähän asti vuokran Tilakeskukselle on maksanut kaupunkisuunnittelukeskus. Toiminnan sisällön näkökulmasta luonteva maksajataho olisi kulttuuritoimi. Vuokrasumma tekisi kuitenkin ison loven kulttuuritoimen tiukkaan budjettiin ilman lisärahoitusta. Galleria toimii virastotalossa, joka on saanut purkutuomion. Tilakeskuksella ei tiettävästi ole tilalle muuta käyttöä.

Tämä on surullinen esimerkki siitä, miten kyvyttömyys löytää ratkaisua kaupungin sisäiseen kustannustenjakoon uhkaa lakkauttaa laajasti arvostetun ja alueen asukkaille ja toimijoille tärkeän toiminnan.

24 000 euroa on pieni summa kaupungin budjetissa. Espooseen tarvitaan selkeät pelisäännöt siihen, miten kaupungin asukkaat ja järjestöt voivat saada kaupungin tyhjiä tiloja käyttöönsä. On myös kaupungin etu, että tyhjät tilat pysyvät elävinä ja omaehtoista kulttuuri- ja harrastustoimintaa tuetaan tilojen muodossa. Gallerian tilassa olisi potentiaalia myös eri toimialojen yhteiselle toiminnalle, jota yhdistys olisi valmis tuottamaan yhdessä kaupungin kanssa.

Espoon keskuksen tilavisiossa on linjattu, että alueelle tarvitaan kulttuuritiloja. Tässä meillä on valmis sellainen – nyt on viimeinen hetki etsiä ratkaisu, jolla toiminta voi jatkua.

Ensi vuonna valtuusto pääsee päättämään kulttuuristrategiasta. Sen yhteydessä on tarpeen linjata, miten erilaisten kulttuuritoimijoiden tilatarpeisiin voidaan tulevaisuudessa parhaiten vastata.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja (vihr.)

Teresia Volotinen
Kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.)