Maanantain kokouksessa kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Työohjelmaan lisättiin elokuulle asunto-ohjelman seuranta. Lisäksi jaosto haluaa paneutua korjausrahojen riittävyyteen siten, että korjausvelka saadaan selätettyä ja hätäväistöt estettyä.

Espoon asuntoja sekä Tilakeskuksen tuottavuustoimia tilatehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi käsitellään omissa iltakouluissaan.

Espoon sairaala

Olin pyytänyt kokoukseen selostuksen myös Espoon sairaalan tilanteesta, koska erimielisyydet kaupungin ja urakoitsijan välillä ovat nousseet julkisuuteen mm. Rakennuslehdessä

Edellisen selostuksen saimme kesäkuussa.

Kiistoista huolimatta rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan. Hankkeen johtamisessa ja suunnittelun ohjauksessa on ollut parannettavaa ja siihen on puututtu. Kuten jutustakin käy ilmi, yhteistä näkemystä etsitään saman pöydän ympärillä.

Valtuusto on siis asettanut 150 me hintakaton hankkeelle ja kaupunki asetti urakkahinnaksi 123 me, jotta kustannukset pysyisivät kurissa. Sovitusta urakkahinnasta kaupunki tietysti pitää kiinni ja lisätöistä on sovittava erikseen. Ja siitä nyt neuvotellaan.

Kosteussuojausasiaan on puututtu ja sitä selvitetty. Rakentaja vastaa ylläpidosta 10 vuoden ajan, joten intressi hyvään rakentamiseen on. Silti näinä homerakennusten aikana asia huolettaa, kun siihen on jouduttu puuttumaan kesken rakentamisen.
Näin isoon hankkeeseen mahtuu vääjäämättä monenlaisia käänteitä. Lähtökohta tietysti on, että sopimukset laaditaan riittävän yksiselitteisesti. Tässä vaiheessa kaupungin on tulevana omistajana varmistettava, että lopputuloksena syntyy turvallinen ja tarkoituksenmukainen uusi Espoon sairaala annetun talousraamin puitteissa.