Valtuustossa linjattiin tänään jälleen kerran Espoon kantoja metropolihallintoon ja pääkaupunkiseudun kuntaliitokseen.

Kolmetuntisen keskustelun päätteeksi äänestettiin lukuisista muutosesityksistä. Metropolilausuntoon ei tullut yhtään muutosta. Se tärkein saatiin kuitenkin jo kaupunginhallituksessa: Espoon valtuusto kannattaa vaaleilla valittavaa metropolivaltuustoa.

Kuntaliitoksesta äänestettiin myös. Meidän Saara Hyrkön esitys kansanäänestyksen järjestämisestä hävisi äänin 59-7. Ja Kari Uotilan (vas.) esitys, että selvitystä kannattaa jatkaa, hävisi äänin 71-4. Olin molemmissa kaupunginhallituksen esityksen kannalla.

Nyt on pallo uudistusten osalta maan hallituksella.

Alla oma puheenvuoroni metropolihallinnon puolesta.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Metropolihallinnosta ja pääkaupunkiseudun kuntaliitoksesta on väännetty vuosikausia. Nyt meillä on käsissämme esitykset molemmista. Hyvä niin, sillä muutosta tarvitaan.

Edelleen, selvitykset luettuani, olen vahvasti sitä mieltä, että kuntaliitoksen sijaan seudun tulevaisuutta kannattaa lähteä rakentamaan metropolihallinnon kautta. Sen sijaan, että jääräpäisesti ajetaan pääkaupunkiseudun kuntaliitosta, on syytä laittaa energia siihen, mistä voidaan löytää yhteinen näkemys: Seudullisen päätöksenteon vahvistamiseen ja demokratisoimiseen.

Teimme kaupunginhallituksessa esityksiä, joissa kannatetaan lakiesityksen linjauksia. Esitykset ovat siis samat kuin kaupunginhallituksessa ja toivomme niille valtuuston tukea.

Helsingin seudulle tarvitaan kaksitasoinen päätöksentekojärjestelmä.  Metropolihallinto hyvin toteutettuna ei lisää turhaa byrokratiaa, vaan purkaa nykyisiä hallintorakenteita ja lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sopimusyhteistyön puolesta puhuvat ovat ilmeisesti tyytyväisiä siihen, että esimerkiksi MAL-sopimus valmistellaan käytännössä vahvasti virkamiesten johdolla ja hyväksytään kumileimasintyyliin kuntien valtuustoissa.

Vaikka meillä on HSL:n hallituksen varapuheenjohtajana kokenut ja aikaansaava Sirpa Hertell, on vaikuttaminen Espoon joukkoliikenteeseen monen mutkan takana. Päätöksenteko on käytännössä paljolti muutaman luottamushenkilön ja virkamiehen harteilla ja päätökset tehdään suljetuissa HSL:n hallituksen kokouksissa.

On todella tärkeää, että seudun maankäytöstä  ja joukkoliikenteestä vastaisi jatkossa metropolihallinto. Se olisi myös vahvempi toimija neuvoteltaessa valtion rahoituksesta seudun hankkeisiin.

Olen iloinen siitä, että lausunnossa kannatetaan metropolivaltuuston valitsemista suorilla vaaleilla. Tämä osaltaan vahvistaa metropolihallintoa ja lisää sen painoarvoa myös asukkaiden silmissä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Jotta metropolihallinto todella pystyy pureutumaan seudun ongelmiin, on sillä oltava riittävästi päätösvaltaa. Tärkein työkalu on metropolikaava. Lakiesitys on kaavan osalta perusteltu, eikä sitä pidä lähteä vesittämään.

Maapolitiikka on keskeinen osa maankäytön strategista suunnittelua ja siten sen on kuuluttava myös metropolihallinnon tehtäviin.

Metropolihallinnolle ei olla antamassa toimivaltaa maapolitiikan keinojen käyttöön, vaan kyse on nimenomaan strategisesta suunnittelusta, joka on olennainen osa metropolikaavaa ja sen toimeenpanoa.

Myös suunnittelutarveasioiden siirto kunnilta metropolihallinnolle tehostaa metropolikaavan ohjaavaa vaikutusta. Tällä hetkellä suunnittelutarveratkaisuja tehdään seudulla noin 500. Tavoite on, että metropolikaavan myötä niiden tarve vähenee.

Metropolikaavan tarkoituksena on nimenomaan ohjata kuntien kaavoitusta siten, että elyn ohjauksen ja valvonnan tarve vähenee.

Kun suunnittelutarveratkaisuista vastaa koko alueella yksi viranomainen, periaatteet tulevat selvemmiksi ja varmistetaan paremmin maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Sen sijaan emme kannata Ely-keskusten maankäytönohjaustehtävien siirtämistä metropolihallinnolle. Ely-keskus on kuntien kaavoitusta ohjaava ja valvova valtion viranomainen, jota tarvitaan jatkossakin.

Valtion aluehallinnon kehittäminen on mietittävä omana kokonaisuutenaan valtakunnallisesti, osana maakuntahallinnon kehittämistä – ja ympäristöhallintoa heikentämättä.

Sote-uudistuskin osoittaa, että kaksitasoista seudullista päätöksentekoa on tarpeen kehittää Helsingin seudun lisäksi koko Suomessa. Tässä riittää työtä seuraavalle hallituskaudelle.

Lopuksi kannatin demareiden metropolia vahvistavia esityksiä ja rkp:n esitystä, että metropolivaaleissa olisi kolmen sijaan yksi vaalipiiri.