Tiedote 28.1.2015

Espoon Vihreät vaatii käynnissä olevalle oman palvelutuotannon uudistamiselle, niin sanotun tilaaja-tuottajamallin tarkastelulle, aikalisää. Iso organisaatiouudistus edellyttää laajaa, monipuolista ja avointa valmistelua.

– Valmistelu on nyt keskeisesti liiketoimintajohtaja Mauri Suuperkon vastuulla. Voidaan kysyä, pystyykö hän tarkastelemaan vaihtoehtoja kaupungin kokonaisedun näkökulmasta toimiessaan palveluliiketoimen johdossa ja hakiessaan samaan aikaan teknisen toimen johtajan paikkaa, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoon Vihreät pitää tärkeänä, että liikelaitosten tulevaisuutta tarkastellaan kokonaisuutena ja valmistelun tueksi hankitaan ulkopuolista osaamista.

– Ulkopuolista asiantuntemusta tarvitaan, koska toimialoilla on tällä hetkellä täysin erilaiset näkemykset siitä, miten palvelujen tilaaminen ja tuottaminen tulisi järjestää, perustelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Ennen pidemmälle meneviä uudistuksia on syytä analysoida nykymallin ongelmat ja asettaa yhteisesti hyväksytyt tavoitteet kaupungin organisaation uudistamiselle. Palveluiden tuotantomalleja arvioitaessa kaikkien eri vaihtojen on oltava keinovalikoimassa mukana.

– Eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa on katsottava riittävän pitkälle ja arvioitava vaikutuksia kaupungin kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Päättäjien lisäksi myös henkilöstö on pidettävä ajan tasalla uudistuksia valmisteltaessa, vaatii tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Susanna Rahkonen.

Espoon Vihreät korostaa laajapohjaisen ja avoimen valmistelun merkitystä, jotta uudistus saadaan vietyä läpi ja sillä tavoitetaan yhdessä asetetut tavoitteet.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa 9.2.2015.